Dimna IL Dimna IL

Report
Dimna IL
Friidrettshall i Ulsteinvik
Presentasjon friidrettshallforum 2012
Dimna IL
Friidrettshall i Ulsteinvik
• Ide frå Dimna IL – februar 2011
• Etter eit år har både kommunen og fylkeskommunen godkjent
prosjektet. Prosjektet er no klar for anbud.
• God timing (utbyggingsbehov ved den vidaregåande skulen)
• Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen
• Fotballen ønskte eit samarbeid på friidretten sine premisser noko som
gav prosjektet ein ny dimensjon
• Mykje jobb utført av idrettslaget før eit tilnærma ferdig prosjekt vart
presentert kommunen, politikarene og pressa.
• Positiv innstilling til prosjektet frå kommuneadministrasjonen, politisk
leiing har vore avgjerande for at ein kan ha ein så rask saksgang som
vi har fått til.
• Fylkeskommune har problem med å takle ein så rask saksgang.
Dimna IL
Nokre milepeler
Februar
Samtalar med OPS om kostnadar på hallane under bygging – ide blei sådd
Mars 2011 Kontakt med Haugesund IL for informasjon om deira prosjekt
23.05.11: Gjennom Ulstein Idrettsråd vart Dimna IL sine første skisser og planar presentert for
oppvekstsjefen i Ulstein Kommune
16.06.11: Møte mellom Dimna IL, Ulstein Kommune og representanter frå Hødd Fotball om vegen videre
for prosjektet
13.09.11: Presentasjon for idrettskretsen og idrettsavdelinga i Fylkeskommunen
03.10.11: Prosjektet einstemmig godkjent i kommunestyret og sett på topp i KIF planen
11.11.11: Møte med generalsekretæren i NFIF for presentasjon av Dimna IL/regionen og prosjektet
01.12.11: Møte med kulturdepartementet for presentasjon av prosjektet
15.01.12: Spelemiddelsøknad sendt inn
02.02.12: Kommunestyre i Ulstein godkjende IL Hødd fotball sine planar om ny fotballstadion i tilknytning
til hallen. Kommunen står som utbyggar også for dette prosjektet.
07.03.12: Prosjektet einstemmig godkjent av Utdanningsutvalet i fylkeskommunen
26.03.12: Prosjektet einstemmig godkjent i Fylkesutvalet
Juni 12:
Prosjektet skal godkjent av Fylkestinget i Møre og Romsdal
Dimna IL
Det er utarbeidt følgjande tidsplan med milepelar:
•
•
•
•
•
•
•
Prosjektplan (FU) mars 2012
Funksjonsprogram/skisseprosjekt mars 2012
Forprosjekt (FT) juni 2012
Engasjere Totalentreprenør sept 2012
Byggestart grunnarbeider (riving Ulsteinhallen) oktober 2012
Byggestart nye Ulsteinhallen januar 2013
Ferdig bygg oktober/november 2013
Høddvollområdet
Den nye hallen vil få ei sentral plassering i Høddvoll Idrettspark
Dimna IL
Kommuna har starta skogrydding på hall-tomta
Dimna IL
Friidrettshall - litt om prosjektet
• Planer om ein friidrettshall med 200 m rundbane
• 6 rundbaner og tilrettelagt for alle andre friidrettsøvingane
• Fleirbrukshall som også er tilrettelagt for nokre andre idrettar i
midtarealet
• Hallen skal ligge på Høddvoll i tilknyting til Ulstein Vidaregåande
skule og dei andre idrettsanlegga i Høddvollområdet
• Ulstein Kommune vert utbyggar
• Tett samarbeid med Fylkeskommuna og Ulstein Vidaregåande
Skule som blir ein stor leigetakar i prosjektet
• Eit einstemmig kommunestyret i Ulstein har vedtatt at dei
ønskjer å få prosjektet realisert.
• Kommunestyret har prioritert prosjektet på 1. plass i KIF
planen.
Dimna IL
Friidrettshall - litt om prosjektet
• Servicebygget i tilknytning til hallen har:
–
–
–
–
–
–
–
Garderober
Styrkerom (primært for skulen)
Spinningsal/dansesal (primært for skulen)
Kafe/sosialt rom med kjøkken. Vindu inn mot hallen.
Klasserom
Kontorer for skulen
Kontorer for arrangement i hallen
Dimna IL
Kostnadar - kalkyler
Formål
Areal
Pris/ kvm
Kostnad eks mva
Kost inkl mva
Hallareal
5 220
6 000
31 320 000
39 150 000
Garderober/ klasserom
2 355
15 000
35 325 000
44 156 250
400
10 000
4 000 000
5 000 000
1 400 000
1 750 000
72 045 000
90 056 250
Rivingsarbeid
2 000 000
2 500 000
Byggelånsrente
2 000 000
2 000 000
300 000
300 000
1 200 000
1 200 000
5 500 000
5 500 000
77 545 000
95 556 250
Lager/ kontor/ teknisk
Varmepumpe/ energi
Sum inkl mva
Tilleggskostnadar
Prosjektleiing
Forskotering av spelemidlar
Sum
Samla kostnad
Dimna IL i
Ulstein Kommune
Ulstein Kommune - Regionsenter for Søre Sunnmøre og midt
i den Maritime klynga som regione er kjent for.
Friidrettshall for ein stor region
 Heile Sunnmøre og deler av Sogn og Fjordane har kort reiseavstand til Ulsteinvik
med nye vegprosjekt som Eiksundsambandet og Kvivsvegen
Tyngdepunktet for friidrett i Møre og Romsdal ligger på Sunnmøre med Ulstein og
Dimna IL som det største.
Andre klubber i området med stor aktivitet er bl.a. Hareid IL, Ørsta IL, Ålesund FIK
Kort veg til to flyplasser (Vigra/Ålesund og Hovden i Ørsta.
Dimna IL
Vi ligger sentralt i ein stor region
Søre Sunnmøre
Ulstein
7 758
Hareid
4 967
Sande
2 621
Herøy
8 676
Vanylven
3 417
Volda
8 630
Ørsta
10 414
Giske
7 240
Sula
8 142
Ålesund
Totalt
44 142
106 007
Sogn og Fjordane (Nordfjord)
Selje
28 387
Vågsøy
6 140
Eid
5 952
Hornindal
1 216
Stryn
7 044
Gloppen
5 676
Sum
TOTAT
54 415
160 422
Store avstander til dei andre
friidrettshallane i Norge. Dei
næraste hallane ligger i Bergen,
Trondheim eller Oslo. Det er
6-8 timer med bil til desse
byane.
Det er derfor ikkje
aktuelt for oss å
nytte desse hallane
til trening. Vi har kun
glede av dei i samband
med store stemner/
meisterskap o.l.
Dimna IL
Den største friidrettsklubben i Møre og Romsdal
Dimna IL
Litt om Dimna IL
• Dimna IL – Friidrettsklubb i Ulstein kommune på Sunnmøre.
Stifta i 1974 og har sidan då vore aktiv på friidrettsbana i
fylket.
• Dei siste åra har klubben vokse kraftig.
• Har blitt den største og leiiande klubben i Møre og Romsdal
• Dei siste åra har Dimna IL også markert seg sterkt også på
nasjonalt plan.
• Til tross for mangelfulle treningsforhold – spesielt på vinteren
har vi dei siste åra fått fram mange talent som er i landstoppen.
• 2011 – Rekordsesong for Dimna IL
–
–
–
–
–
Beste klubb på medaljestatistikken under UM innendørs
5 beste klubb under UM utandørs
Deltakar på Norge sitt lag til VM U18
2 deltakarar på Norge sitt lag Nordisk juniorlandskamp
22 NM medaljar i 2011 (UM og junior NM)
Dimna IL
Dagens treningsforhold
• Delanlegg for friidrett på Høddvoll Stadion
– 2 rundbaner og 5 baner på 200 m
– Fungerer bra til trening
• ”Gamle Ulsteinhallen” (Handballhall)
– 2 treningar i veka (2 x 1,5 timer)
– Ei trening for 10-13 års gruppa og ei trening for den eldste gruppa.
– Ikkje hoppegrop. Ikkje piggskodekke
• Vi har også tilgang til ein liten gymmsal
• Lite hallkapasitet gjer at det blir mykje utetrening
• Spesielt vanskeleg å få trent på tekniske øvingar
• Kun ein annan hall på Sunnmøre som er litt tilrettelagt for friidrett. Det
er ein handballhall i Sykkylven som har hoppegrop og har dekke som
ein kan bruke piggsko på.
– For friidrett er den kun tilgjengeleg for kretssamlingar 2-3 gangar i året.
Den er dyr å leige samtidig som kapasiteten er sprengt.

similar documents