İl Müdürlüğü Oryantasyon Kitapçığı - Afyonkarahisar Aile ve Sosyal

Report
AFYONKARAHİSAR
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI
Burmalı Mah.Milli Egemenlik Cad.No:20 Özel İdare İş Hanı Kat : 5 AFYONKARAHİSAR
Tel No. : 0-272-213 19 83 Faks No. : 0-272-213 69 33
E- Posta: [email protected]
KURULUŞ ORYANTASYON KİTAPÇIĞI
AFYONKARAHİSAR
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
KURULUŞUMUZUN HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ : 27.05.1983
TOPLAM HİZMET ALANI BÜYÜKLÜĞÜ (m²) : 846
KAPASİTESİ : 4 DAİRE BÜRO + 4 BÜRO KAPASİTELİ
TOPLAM PERSONEL SAYISI : 33 (26 KADROLU + 7 ÖHA)
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
MiSYONUMUZ
MİSYONUMUZ
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı
kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen
katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal
politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
VİZYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey
ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın
ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik
dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal
politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olma
hedefinde taşra teşkilatı olarak tüm görevlerini yerine
getirmek.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
İLKELERİMİZ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan
haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası
sözleşmelere bağlı çalışmak
Milli ve manevi değerlere bağlı olmak
Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek
İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak
Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalışanların memnuniyetini
sağlamak
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
KALİTE POLİTİKAMIZ
Hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla, sürekli gelişim ve eğitimlerle,
vatandaşın taleplerini en üst seviyede karşılayacak hale gelmek için
çaba göstererek, Kalitenin, halkımıza sadece gülümsemek değil,
halkımızın istek ve taleplerini karşılayarak yüzünü güldürmek olduğu
bilincinde çalışmak.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
DEĞERLERİMİZ VE ÇALIŞMA KURALLARIMIZ
DEĞERLERİMİZ
İhtiyaç ve Başvuru Sahiplerinin Özel Hayatına Saygı,
İhtiyaç ve Başvuru Sahiplerinin Özel Hayatının Gizliliği,
İhtiyaç ve Başvuru Sahiplerinin Sosyal İnceleme Raporlarının
ve Özlük Dosyalarında Saklanan Bilgi ve Belgelerin Gizliliği,
İhtiyaç ve Başvuru Sahiplerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik
Sorunlarının Çözümünde Tarafsız ve Önyargısız Yaklaşım
Esastır.
ÇALIŞMA KURALLARIMIZ
Anayasaya, Kanunlara, Kanun Hükmünde Kararnamelere,
Tüzüklere, Yönetmeliklere, Genelgelere ve Her Türlü Kurumsal
Mevzuata Uymak,
İhtiyaç ve Başvuru Sahiplerine ve Personele Saygı Göstermek
ve Etik İlkelerine Uymak,
Değerlerimizde Yazılı Gizlilik Esaslarına Uymak
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
ORGANİZASYON ŞEMASI
AFYONKARAHİSAR VALİSİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ
İL MÜDÜR YARDIMCISI
İL MÜDÜR YARDIMCISI
İL MÜDÜR YARDIMCISI
SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL SERVİS
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KORUYUCU AİLE VE EVLAT
EDİNDİRME SERVİSİ
ŞEHİT YAKINI VE
GAZİLER SERVİSİ
PERSONEL VE İDARİ
İŞLER SERVİSİ
SATINALMA SERVİSİ
TAŞINIR KAYIT
İŞLEMLERİ SERVİSİ
ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Kadınana Çocuk Evi
2- Karahisar Çocuk Evi
3- Kocatepe Çocuk Evi
4- Zafer Çocuk Evi
5- İstiklal Çocuk Evi
6- Fatih Çocuk Evi
7- Dumlupınar Çocuk Evi
8- Ahmet Yesevi Çocuk Evi
9- Selçuklu Çocuk Evi
10-Nenehatun Çocuk Evi
11-Esentepe Çocuk Evi
12-Kardelen Çocuk Evi
13-Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evi
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
BOLVADİN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
BOLVADİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
EMİRDAĞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
SANDIKLI HÜSEYİN DEVELİ HUZUREVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERE DAİR BİLGİLER
Anayasanın “Sosyal Devlet” ilkesi gereğince kurulan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluş felsefesi kapsamında
Taşra Teşkilatı yapılanması içerisinde il müdürlüğümüzce
işlemler yürütülmektedir. Yaşantısında psikolojik, sosyal ve
ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, ihmale, istismara ve
şiddete uğrayan ve öz bakımlarını sağlayamayacak durumda
olan; Çocuk, Genç, Kadın, Erkek, Engelli ve Yaşlılar ile ilgili
Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon işlemleri ve Sosyal
Ekonomik Destek ile Şehit Yakını ve Gazilere yönelik özlük
işlemleri il müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
HİZMET VERDİĞİMİZ BİREYLERİN HASSASİYETLERİ /
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar genelinde kendi
bünyesinde toplam sekiz (8) Kuruluşu bulunan; çocuk, genç, kadın, erkek,
engelli, yaşlı, koruyucu aile, evlat edindirme ile şehit yakını ve gazi işlemleri
başvurularının alındıktan sonra bu bireylerin uygun hizmet modelinden
yararlandırıldığı bir Kurumdur. Toplumun dezavantajlı ve ihtiyaç sahiplerine
yönelik olarak il müdürlüğümüzde yapılan işlemlerde özel hayata saygı ve
özel hayatın gizliliği en temel kural olup, bu bireylere yönelik tüm işlemlerin
saklandığı dosyalarda da gizlilik esası vardır. İhtiyaç ve başvuru sahiplerinin
psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde tarafsız ve
önyargısız bir yaklaşımla iş ve işlemler yapılmaktadır.Tüm çalışanların bu
konulara önemle dikkat etmesi gerekmektedir.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
GÜVENLİK KURALLARI,
ACİL DURUMLARDA YAPILACAKLAR
İl müdürlüğümüzde Özel Hizmet Alımı bir (1) Güvenlik Personeli bulunmaktadır.
İl müdürlüğümüzde idareci ve personel görevlendirilerek Acil Durum Ekipleri
oluşturulmuştur. İhtiyaç halinde bu ekipler gereken müdahaleleri yapacaklardır.
İşyerimizde, ihtiyaç halinde acil durumlarda kullanılabilecek Yangın Merdiveni
vardır.
ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİLER VE TELEFONLARI :
Alper SEZER
Sevgi AYTULUN
Yasin EVCİN
Sabri GEDİKKAYA
ACİL SERVİS
POLİS İMDAT
İTFAİYE İMDAT
ALO AFAD
İl Müdürü
İl Md.Yrd.
İl Md.Yrd.
İl Md.Yrd.
: 112
: 155
: 110
: 122
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
Cep Tel.No.
Cep Tel.No.
Cep Tel.No.
Cep Tel.No.
: 0-505-571 67 88
: 0-544-335 36 32
: 0-505-643 50 71
: 0-542-603 56 80
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER
Yeşeren Sonbahar Projesi
:
Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında İl
Müdürlüğümüzce “Yeşeren Sonbahar” isimli hazırlanan projemiz kabul görmüş ve
yapılan plana göre 18.06.2013 tarihinde projeye başlanılmış 9 ay sürmüştür. Proje
ile Afyonkarahisar ilinde sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal
gelişimine katkı sağlanmasından hareketle yaşlıların yaşam kalitesinin
yükseltilmesi hedeflenmiştir. Özellikle;
• Afyonkarahisar merkez ilçesinde ikamet eden 70-80 yaş aralığındaki 11.483
yaşlıdan özellikle yalnız yaşayan 50 kadın ve 50 erkek olmak üzere 100
yaşlının gündelik hayat standardının yükseltilmesi,
• Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün bünyesinde var
olan 100 kişi kapasiteli gündüz hizmet verecek olan “Hoş geldin Evi” adında
sosyal merkez oluşturulması,
• Hedef gruba hobi kursları verilerek kültürel, sanatsal ve toplumsal düzeyinin
artırılması, özgüven duygusunun geliştirilmesi ile sosyal yaşamdan
ayrıştırılarak uzaklaştırılmasının engellenmesi amaçlanmıştır.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
Biz Sizinle Varız Projesi :
Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında 15.05.2013 tarihinden itibaren 5 ay süreyle İl
Müdürlüğümüze bağlı Bolvadin Mehmet Akif Ersoy Çocuk
Yuvasında korunma ve bakım altında bulunan dezavantajlı 0-12
yaş çocuklarımıza yönelik düzenlenen proje ile çocukların sosyal,
kültürel, eğitim, eğlence, sportif, bilim ve teknoloji alanlarında
gelişimlerinin sağlanması, yaşam kalitelerinin arttırılması ve
hayatın olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamayı
hedeflemiştir.
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
FOTOĞRAFLARLA KURULUŞUMUZ
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
YERLEŞİM PLANI
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı
YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ
Değerli Yeni Çalışma Arkadaşımız;
İl Müdürlüğümüzde, ihtiyaç ve başvuru sahiplerinin özel hayatına saygı,
bu bireylerin özel hayatının gizliliği ile sosyal inceleme raporlarının ve
özlük dosyalarında saklanan bilgi ve belgelerin gizliliği esastır.
Anayasaya, Kanunlara, Kanun Hükmünde Kararnamelere, Tüzüklere,
Yönetmeliklere, Genelgelere ve Her Türlü Kurumsal Mevzuata
uyacağınıza gönülden inanmaktayız.
İhtiyaç ve başvuru sahipleri ile tüm personele göstereceğiniz saygılı bir
yaklaşımla, bizlerle huzurlu bir ortamda çalışacağınızdan eminiz.
Mesleki bilgi ve becerilerinizi arttırmak için tüm çalışanlarımızın
yanınızda bulunarak, size desteğe her zaman hazır olduklarını bilmenizi
isteriz.
Geç gelen Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Değildir.
Sağlık, Başarı ve Mutluluk Dilekleriyle
ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...
03-DD-28- Kuruluş Oryantasyon Kitapçığı

similar documents