PowerPoint: isvett och islivräddning

Report
Idrott och hälsa 1
VT-14
* Isfakta
* Isens svaga punkter
* Utrustning
* Skydda dig mot kyla
* Vindkyla
* Köldskador
* Så tar du dig upp ur en isvak
* Fysiska reaktioner
* Hypotermi i vatten
* Filmklipp
* Organisation
* Isbegrepp
* Bärighet
* Kärnis: minst 10 cm, genomskinlig och
hård, mörk
* Stöpis: fryst snöslask, grå färg
* Våris: kan vara förrädisk
Andra typer av
is är nyis,
snöis, överis,
glasis,
skålgropig is,
pipis m.m.
Is är en hel
vetenskap!
* 1) Centrala nervsystemet aktiveras
* Snabb och okontrollerad andning
* Förstärker rädsla – panikkänslor
* Irrationellt handlande
* 2) Nedkylningsfasen
* Blodkärl drar sig samman
* Ökat blodtryck
* Ligg still!
* Avkylningshastighet beroende på hur
snabbt vattnet cirkulerar inne i kläderna
* 37 grader: normal kroppstemperatur
* 35 grader: frossa, dålig motorik
och försämrat omdöme
* 33 grader: kraftig frossa, händerna
är oanvändbara och förvirring
* 30 grader: avtagande frossa, kan
inte gå och kraftigt förvirrad
* 30-28 grader: långsam puls och
andning samt risk för hjärtflimmer
* 27-25 grader: medvetslöshet och
risk att dö
*
Säkerheten på isen – innan du ger dig ut
http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Sno-ochis/Sakerhet-pa-sjo--och-havsis/
* Rädda Liv – Isvett. Känn dig säker på isen. DVD från
Svenska Livräddningssällskapet SLS.
* Farsta gymnasium badar isvak
http://www.youtube.com/watch?v=KzlhX7oTV0Y
* Var?
* När?
* Hur?
* Vem?
Naturskolan, Rävsta
Torsdag 6 mars kl.13-16
Frivilligt. Godkännande från
undervisande lärare krävs. Ta med
kläder att plurra i samt ombyte och
matsäck (varm dryck!). Ryggsäck,
isdubbar, ispik etc. lånas på plats. Ta
er till Rävsta själva/ev.buss.
Mer info kommer i början av v.10!
Mia Jönsson, 073 666 33 87
Maria Talevska, 073 946 78 06
* Myndigheten för säkerhet och beredskap
http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Sno-och-is/ och
https://msb.se/skola
* Svenska Livräddningssällskapet, SNOFED, Friluftsfrämjandet,
Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna
http://www.issakerhet.se/
* Lifesaving.se
http://www.proteamonline.se/customers/content.asp?Id=1439&Co
ntentId=28228
* SMHI vindkyletabell
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vindenskyleffekt-1.259
* Försvarsmakten (1997). Vintersoldat. Försvarsmakten & Sörman
Information och Media. Finns online på
http://www.scribd.com/doc/95790669/vintersoldat
* Situationsanpassad isbedömning, Johan Porsby
http://www.thinkice.com/glaciology/sv/situationis/situationis.htm

similar documents