Veliki prasak (Big bang)

Report
STVARANJE SVEMIRA
Veliki prasak (Big bang)
OPĆENITO
• "Svemir"?
• Stvaranje svemira
• odnos
• Točka velike gustoće
• Širenje - 13,8 milijardi godina
• Teško istraživati
KAKO OBJASNITI VELIKI PRASAK?
• Prijašnje teorije
• Teorija stalnog stanja
• Kozmičko mikrovalno
pozadinsko zračenje
• Dupplerov učinak;
Hubbleov zakon
• Einstenova teorija
relativnosti
KOZMIČKO MIKROVALNO POZADINSKO
ZRAČENJE
• Najjači dokaz
• Arno Penzias i Robert Wilson,
1964. godine
• Svemirsko zračenje
• Termalni spektar
pozadinskog zračenja
• Radio - teleskopi
DOPPLEROV UČINAK
• Crveni pomak
• Promjena frekvencije svjetlosti
zbog gibanja izvora svjetlosti.
• Veći pomak uzrokovan je većom
brzinom
• Približava -> povećava
Udaljava -> smanjuje
• Snimanjem spektara Hubble je
otkrio udaljavnje
HUBBLEOV ZAKON
• Edwin Hubble (1888. – 1953.)
• Svemir se širi
• Udaljenost galaksija veća
DOGAĐAJI VELIKOG PRASKA
KOZMIČKO JAJE, PRAATOM
• Galaksije jedne do drugih
• Veličina 10-33 cm
• 99 milijardi °C
SVEMIRSKA KAŠA
• Četiri sile – ujedinjene
• Neutroni i protoni
NASTANAK JEZGRE DEUTRIJA
• 14 sekundi – 3 milijarde °C
• jezgre deuterija
• Uvjeti kao u zvijezdama
• 3 minute – 999 milijuna °C
NUKLEARNE REAKCIJE
• Brze nuklearne reakcije - 25%
helija i 75% vodika, jezgre
deutrija i litija
• Završio proces nukleosinteze
• Procesi i zračenja
• 300 tisuća godina – 1. atomi ->
svemir postaje proziran
PROTOGALAKSIJA I GALAKSIJE
• Protogalaksija – prašina i plin
• Galaksije
• Protogalaksija – oblak – zvijezde – galaksije
SPIRALNE GALAKSIJE
62%
ELIPTIČNE GALAKSIJE
25%
PRSTENASTE GALAKSIJE
10%
NEPRAVILNE GALAKSIJE
3%
OTKRIVANJE GALAKSIJA
• Teleskopi
• Svemirski teleskop Hubble
„Ja nisam nešto posebno talentiran. Samo
sam strastveno radoznao.” Albert Einstein

similar documents