להורדה כאן - כפר אדומים

Report
‫מצגת לאספות התושבים‬
‫‪1‬‬
‫מצגת זו נועדה להסברה בלבד‬
‫הנוסח אינו מחייב‬
‫סיון תשע"ב‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫רקע‬
‫‪ ‬צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יו"ש) (מס‪ )783 .‬תשל"ט‬
‫– ‪ ,1979‬סעיף ‪" :96‬כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי"‬
‫‪ ‬בפועל‪ ,‬כמו בישראל‪ ,‬אפשרו לאגודות שיתופיות לנהל את‬
‫הקהילה בישובים בהם לפחות ‪ 80%‬מהתושבים חברים‬
‫באגודה וזאת על ידי "זהות ועדים"‪.‬‬
‫‪" ‬זהות ועדים" – מאפשרת זהות פרסונאלית אך לא מיזוג שתי‬
‫הישויות‪.‬‬
‫‪ ‬צו שר הפנים – בחירות ‪ 4‬דצמבר ‪.2012‬‬
‫‪2‬‬
‫יישובי גוש אדומים‬
‫‪ ‬בהתאם להחלטות הממשלה קיים רק ישוב אחד > סמל ישוב‪.‬‬
‫‪ ‬הכרה כישובים נפרדים על ידי המועצה האזורית‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מקיימים ‪ 3‬קהילות עם יחסי גומלין וקשרים ביניהן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חברים באגודה שיתופית "כפר אדומים"‪,‬‬
‫חברים באגודה שיתופית "אלון"‪,‬‬
‫חברים באגודה שיתופית "נופי פרת"‪.‬‬
‫תושבים שאינם חברים‪.‬‬
‫דור המשך – בנים מגיל ‪ 17‬עד ‪.35‬‬
‫‪ ‬פחות מ‪ 50%-‬מהתושבים חברים באגודה השיתופית "כפר אדומים"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הבדלים בין וועד מקומי לאגודה‬
‫‪4‬‬
‫משפטית‬
‫ועד מקומי‬
‫גוף ציבורי‬
‫אגודה שיתופית‬
‫גוף "פרטי"‬
‫הסמכות‬
‫בוחרים‬
‫המועצה האזורית‬
‫כל תושב ‪+17‬‬
‫אסיפת החברים‬
‫חברי האגודה‬
‫בקרה‬
‫מיסוי‬
‫כל חמש שנים‬
‫מוא"ז‬
‫לפי מ"ר מוגבל ל‪30%‬‬
‫מארנונת המועצה‬
‫אחת לשנתיים‬
‫רשם האגודות‬
‫לפי בית אב על פי‬
‫החלטות האספה‪.‬‬
‫משק‬
‫קליטה‬
‫רק מוניציפאלי‬
‫קריטריון ציבורי‬
‫אין מגבלה‬
‫קריטריון עצמי‬
‫משמעויות עד כאן‬
‫‪ ‬איחוד מוניציפאלי של שלושת הישובים‪.‬‬
‫‪ ‬האגודות מאבדות את הסמכות והאחריות למתן שירותים‬
‫מוניציפליים‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות להתקשרות חוזית בן הוועד המקומי לאגודות לצורך מתן‬
‫שירותים מסוימים ‪-‬במסגרת חוק חובת המכרזים‪.‬‬
‫‪ ‬בחירות אחת ל – ‪ 5‬שנים על ידי כל התושבים הרשומים מגיל ‪17‬‬
‫בשיטת רשימות‪ .‬לא ניתן להבטיח ייצוג יחסי לכל קהילה‪.‬‬
‫‪ ‬הוועד שואב את סמכויותיו וחייב דיווח למועצה האזורית ולא‬
‫לתושבים‪.‬‬
‫‪ ‬תקציב מוגבל בהיקפו המנוהל על ידי הוועד בבקרת המועצה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התהליך‬
‫‪ ‬הוקם צוות גושי ללמידה ובחינת הנושא ומשמעויותיו‪.‬‬
‫‪ ‬קשר עם המועצה האזורית ומשרד הפנים‪.‬‬
‫‪ ‬קבוצות עבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תפקידים ותחומי אחריות של הוועד המקומי‪.‬‬
‫יחסים בין הוועד המקומי לוועדי הישובים‪.‬‬
‫ועדות משנה גושיות‪.‬‬
‫תקציב הוועד‪.‬‬
‫פונקציות תפעוליות‬
‫נכסי האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫‪ ‬צוותי עבודה‪:‬‬
‫‪ ‬צוות אירגוני – משפטי‪.‬‬
‫‪ ‬צוות לשיתוף והכנת הקהילות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לוחות זמנים‬
‫בחירות‬
‫דצמ'‬
‫‪7‬‬
‫נוב'‬
‫הערכות‬
‫לבחירות‬
‫אוק'‬
‫ספט'‬
‫סגירת ספר‬
‫הבוחרים‬
‫אוג'‬
‫יולי‬
‫אישור‬
‫המתווה‬
‫יוני‬
‫שילוב‬
‫הוועדים‬
‫והוועדות‬
‫בתהליך‬
‫סיום גיבוש‬
‫המלצות‬
‫מאי‬
‫אפריל‬
‫מרץ‬
‫פברואר‬
‫שאלות מפתח‬
‫‪ ‬מיזוג לישוב אחד או שמירה על הבידול הקיים?‬
‫‪ ‬ניהול על ידי וועד מקומי או אגודה שיתופית?‬
‫‪8‬‬
‫המהלך כהזדמנות‬
‫‪ ‬אופי וערכים משותפים של שלש הקהילות‪.‬‬
‫‪ ‬בדרך למועצה מקומית עצמאית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כבר קיים שת"פ‪ :‬חינוך‪ ,‬חוגים‪ ,‬תרבות‪ ,‬צופים‪.‬‬
‫ראיה מרחבית כוללת בנושאי ביטחון‪ ,‬תכנון‪ ,‬פיתוח‪ ,‬תיירות וקהילה‪.‬‬
‫ניהול חסכני‪ ,‬חסכון בכוח אדם‪ ,‬מניעת כפילויות‪.‬‬
‫יתרון הגודל למגוון שירותים ולמכרזים (גינון‪ ,‬ניקיון‪ ,‬אחזקת מערכות)‬
‫חסרונות‪:‬‬
‫‪ ‬איבוד האופי הייחודי של כל קהילה‪.‬‬
‫‪ ‬איבוד הקשר הישיר בין החברים לניהול החיים בקהילה‪.‬‬
‫‪ ‬הפחתת השליטה בנושא העסקה ופיטורין של עובדים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫חלופות לפעולה‬
‫וועד מקומי קלאסי‬
‫‪10‬‬
‫אגודה מוניציפלית‬
‫המקיימת‬
‫"זהות ועדים"‬
‫עם הוועד המקומי‬
‫הוועד הסמלי‬
‫הועד המקומי הקלאסי‬
‫‪ ‬האצלת סמכויות מפורשת של המועצה לוועד‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להאציל לוועד את כל סמכויות המועצה פרט לאישור חוקי עזר‪,‬‬
‫הקמת תאגידים‪ ,‬הפקעות‪.‬‬
‫‪ ‬ארנונת וועד מוגבלת בגובה ובהיקף‪.‬‬
‫‪ ‬העסקת עובדים רק באישור המועצה ובכפוף להסכמי השכר של‬
‫המועצה‪ .‬חובת מכרזים ונוהל פיטורים כמו בשירות המדינה‪.‬‬
‫‪ ‬אין משמעות לאספת התושבים‪.‬‬
‫‪ ‬רו"ח מבקר ימונה לישוב על ידי המועצה‪.‬‬
‫‪ ‬בחירות כלליות אחת ל‪ 5-‬שנים בשיטת רשימות‪ .‬פיזור על ידי ר'‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אגודה מוניציפלית‬
‫‪ ‬חברים כל התושבים הרשומים מגיל ‪.17‬‬
‫‪ ‬מקיימת "זהות וועדים" מול הוועד המקומי ושואבת ממנו את כל‬
‫הסמכויות‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לקיים בחירות בהתאם לתקנון – אחת לשנתיים‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לקיים בחירות על פי אזורי בחירה של השכונות השונות‪.‬‬
‫‪ ‬סמכות לאספת החברים‪.‬‬
‫‪ ‬גביית מיסים וניהול תקציב לפי החלטות האספה‪.‬‬
‫‪ ‬אין חובת מכרזים‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן לקיים בקרה על קליטה‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להחליט על "אוטונומיה" בתחומים מסוימים לאגודות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תשלום מיסים‬
‫‪ ‬כיום כל תושב משלם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מסים למדינה‪.‬‬
‫ארנונה למועצה‪.‬‬
‫מס ישוב לאגודה‪.‬‬
‫הועד המקומי – תשלום נוסף‪.‬‬
‫‪ ‬על פי ההצעה ‪ -‬מיסים יגבו במרוכז ויופרשו בהתאם לתקציב‬
‫לאגודה המרכזית למתן שירותים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הוועד הסמלי‬
‫‪ ‬משמש כצינור וככסות פורמאלית להעברת תקציבים בין המועצה‬
‫לאגודות השיתופיות‪.‬‬
‫‪ ‬מתן השירותים של הוועד באמצעות האגודות הקיימות‪.‬‬
‫‪ ‬שלושת האגודות מיוצגות אך אין ייצוג לתושבים שאינם חברים‪.‬‬
‫‪ ‬אין ביטוי לשיתופי פעולה ואיחוד כוחות ומשאבים‪.‬‬
‫‪ ‬ר' הוועד נושא באחריות אישית אך ללא סמכות מעשית‪.‬‬
‫‪ ‬הוצאות התפעול ימומנו על ידי התושבים בשלושת הישובים‪.‬‬
‫‪ ‬מנגנון עצמי מינימאלי‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫אגודת מתיישבי גוש אדומים –‬
‫אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות בע"מ‬
‫‪ ‬חברים רגילים –‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שלושת האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫חברי אגודת כפר אדומים‬
‫חברי אגודת אלון‬
‫חברי אגודת נופי פרת‬
‫‪ ‬חברים זמניים‪-‬‬
‫‪ ‬תושבים שאינם חברים (שוכרים ומועמדים)‪.‬‬
‫‪ ‬דור ההמשך מגיל ‪ 17‬עד ‪.35‬‬
‫‪ ‬תלמידים במוסדות החינוך שהעבירו את כתובתם לכפר אדומים‪.‬‬
‫‪ ‬לכל חבר יש קול אחד‪.‬‬
‫‪ ‬מקיימים ביחד – יותר מ‪ 80% -‬מהתושבים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫האספה הכללית‬
‫‪ ‬הגוף העליון באגודה‪.‬‬
‫‪ ‬מורכבת מכל החברים‪ .‬לכל חבר קול אחד בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬כינוס על פי זימון וועד ההנהלה או דרישת ‪ 70‬חברים‪.‬‬
‫‪ ‬קובעת את סמכויותיה ותחומי פעולתה‪.‬‬
‫‪ ‬הצבעות גלויות וחשאיות – הצבעה בקלפי עד ‪ 10‬ימים ממועד‬
‫האספה‪.‬‬
‫‪ ‬מאשרת את המאזן‪ ,‬הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫וועד ההנהלה‬
‫‪ ‬צריך לייצג את החברים בשלוש האגודות ‪ +‬החברים הזמניים‪.‬‬
‫‪ ‬הדגם המוצע – ‪ 2‬מכפ"א ‪ 2 ,‬אלון‪ 2 ,‬נופי פרת ‪ 1 ,‬חברים זמניים‪.‬‬
‫‪ ‬החלטות רגילות ברוב‪ .‬נושאים מוגדרים – רוב של ‪ 5‬מתוכם לפחות‬
‫אחד מכל אגודה‪.‬‬
‫‪ ‬הדגם היחסי – ‪ 5‬כפ"א‪ 3 ,‬אלון‪ 3 ,‬נופי פרת‪ 2 ,‬זמניים‪.‬‬
‫החלטות רגילות ברוב‪ .‬נושאים מוגדרים – רוב של ‪ 7‬מתוכם‬
‫‪‬‬
‫לפחות אחד מכל אגודה‪.‬‬
‫‪ ‬וועד גדול – מליאה – ‪ 5‬כפ"א‪ 5 ,‬אלון‪ 5 ,‬נופי פרת‪ 3 ,‬זמניים‪.‬‬
‫‪ ‬וועד פעיל – ‪ 2‬מכפ"א ‪ 2 ,‬אלון‪ 2 ,‬נופי פרת ‪ ,‬חברים זמניים‪.‬‬
‫‪ ‬בוועד הפעיל החלטות רק בהסכמה‪.‬‬
‫‪ ‬במליאה – החלטות רגילות – רוב של ‪ 9‬בהצבעה רגילה‪ 11 ,‬בהצבעה‬
‫מיוחדת מתוכם לפחות אחד מכל ישוב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫וועדות‬
‫‪ ‬למעט ועדת ביקורת ‪ 3-‬חברים שנבחרת לכל תקופת וועד ההנהלה‪.‬‬
‫‪ ‬יהיו וועדות מייעצות לוועד ההנהלה‪.‬‬
‫‪ ‬בכל וועדה – ‪ 9‬חברים – ‪ 3‬מכל אגודה‪.‬‬
‫‪ ‬יכולים להיבחר גם חברים זמניים‪.‬‬
‫‪ ‬עצמאות לוועדות קליטה של כל אגודה עם תאום ושיתוף ברמה‬
‫הגושית‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫פעולות להמשך ‪-‬‬
‫‪ ‬השלמת התקנון ומבנה ההנהלה של האגודה‪.‬‬
‫‪ ‬הקמת האגודה על ידי שלש האגודות הקיימות‪.‬‬
‫‪ ‬הצטרפות כל התושבים לאגודה על ידי חתימה אישית על בקשה‬
‫עד סוף יוני‪.‬‬
‫‪ ‬השוואת רשימת התושבים לחברים ביום הקובע – ‪ 1‬יולי ‪.2012‬‬
‫במועד זה צריכים להגיע למינימום ‪ 80%‬מהתושבים הרשומים‬
‫במרשם התושבים – חברים באגודה החדשה‪.‬‬
‫‪ ‬מינוי וועד הנהלה זמני‪.‬‬
‫‪ ‬אספה ראשונה – אישור התקנון והמוסדות‪ -‬עד ספט' ‪.2012‬‬
‫‪ ‬בחירות לוועד ההנהלה ‪ -‬עד דצמבר ‪.2012‬‬
‫‪ ‬ארגון מחדש של השירותים הקהילתיים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הצעת החלטה‬
‫‪‬האספה מאשרת הצטרפות האגודה‬
‫ל"אגודת מתיישבי גוש אדומים –‬
‫אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות‬
‫בע"מ‬
‫‪20‬‬

similar documents