Вступний урок.11 кл. Всесвітня історія.Microsoft Office PowerPoint

Report
Економічні, соціальні та
політичні перетворення
у повоєнному світі
Основні тенденції суспільного розвитку у другій
половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст.
Політична карта світу
Від союзництва до “холодної війни”
СРСР
США
План уроку
1.Економічні, соціальні та політичні
перетворення у повоєнному світі;
основні тенденції суспільного
розвитку у другій половині ХХ ст. –
на початку ХХІст.
2. Світові інтеграційні та глобалізіційні
процеси, їх причини, прояви та
наслідки
Фактори, що сприяли піднесенню країн з
ринковою економікою
1.Застосування у міжнародних масштабах
регулюючого чинника, що
підтверджується створенням у 1946 р.
першої світової валютної системи Бреттон-Вудської
(встановлення золотовалютного
стандарту, доллар став ключовою
валютою)
1978 р. Ямайська валютна
система
( плаваючий курс валют щодо
золота)
2. Реалізація інтеграційних тенденцій
Євросоюз
3. Науково-технічна революція
Друга половина ХХ ст. - це період :
* Протистояння капіталістичних та
соціалістичних країн
США - СРСР “холодна війна”.
*Ліквідація системи колоніалізму.
*Перехід від індустріального до
постіндутріального суспільства. Розгортання
НТР.
Ліквідація
колоніальної системи
Чинники, що сприяють інтеграційним
процесам
*Усунення дискримінації та бар`єрів між країнамиучасницями
інтеграційних угруповань у переміщенні товарів, послуг,
капіталу, робочої сили та підприємництва.
*Стандартизація та уніфікація у виробничо-комерційній
сфері.
*Розширення ринку та економія на масштабах
виробництва.
*Забезпечення достатнього рівня конкуренції.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати параграф підручника.
2. Завдання на вибір:
словникова робота або презентація
“холодна війна”, деколонізація,
націоналізм, глобалізація,
науково-технічна революція

similar documents