Презентація досвіду вчителя

Report
Презентація
Формування творчої
особистості на уроках
географії
Формула сучасного уроку:
майстерність учителя
Н
Е
Т
Р
А
Д
И
Ц
І
Й
Н
І
У
Р
О
К
И
інформаційно-комунікативні
технології
-урок-дискусія
- урок-конференція
- урок-ділова гра
- урок-змагання
- урок КВК
- урок-круглий стіл
- урок-залік
- урок-конкурс
- урок-діалог
- урок-подорож
- інтегровані уроки
співпраця з
учнями
Мотивація навчальної
діяльності
Незакінчений фрагмент
фільму про явища або
процеси; демонстрація
учнівських робіт з заданої
тематики, слайдів
Актуалізація опорних
знань та вмінь учнів
Випереджувальні вправи
Вивчення нового матеріалу
Демонстрація схем, малюнків,
процесів, явищ, фільмів,
наочних посібників, карт,
слайдів
Закріплення знань
та вмінь учнів
Тести, схеми, таблиці,
карти, що містять в собі
проблемні питання
Етапи уроку
Контроль знань та вмінь учнів
Тести, проблемні питання,
створення власних розробок
учнями
Урок – це дзеркало загальної і педагогічної
культури вчителя.
В. Сухомлинський
Метод «прес», робота з картою
Географічний практикум
Робота в групах
Культурнопросвітницький
Інформаційні
години
Географічні
тижні
Предметні
газети
Географічні
вечори
Науководослідницький
Олімпіади
Науково-дослідницькі
роботи
Проектна
діяльність
Туристськокраєзнавчий
Екскурсії
Походи
Подорожі
Участь у Всеукраїнських конкурсах
та експедиціях
Пошукова діяльність
ДОСЛІДЖЕННЯ І ЧИЩЕННЯ
ДЖЕРЕЛ
ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РІДНОГО
КРАЮ
ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ГРИБИ РІДНОГО КРАЮ
чисельності переможців та призерів ІІ–ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії
(2010-2013 н. р.)
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
ІV місце
V місце

similar documents