človek zhrnutie

Report
Mgr.K.Kučáková
ČLOVEK
Opakovanie
Hlavné časti tela:
HLAVA
KRK
TRUP
HORNÁ KONČATINA
DOLNÁ KONČATINA
HLAVA
temeno
tvár
záhlavie
Ľudské telo podrobnejšie:
TRUP
hrudník
brucho
Ľudské telo podrobnejšie
chrbát
Horná končatina
Dolná končatina
rameno
stehno
lakeť
koleno
predlaktie
predkolenie
ruka
lýtko
členok
noha
Ľudské telo podrobnejšie
Ruka
Noha
malíček
prstenníček
prostredníček
ukazovák
dlaň
palec
zápästie
priehlavok
členok
päta
stupaj
Ľudské telo podrobnejšie
prsty
vlasy
chlpy
nechty
Čo vyrastá z kože?
Z akých častí sa skladá
kostra človeka?
k
lebka
kostra hrudníka
chrbtica
kostra hornej končatiny
kostra dolnej končatiny
Akú funkciu
má kostra?
ochrannú
opornú

chrbtica je zložená
zo stavcov
Chceš vedieť niečo viac?

Pomenuj svaly
Akú funkciu
majú svaly?
svaly hlavy
svaly krku
svaly hornej končatiny
svaly trupu
svaly dolnej končatiny
pohybovú
SRDCE
Časti srdca
Funkcia
Zabezpečuje obeh krvi
Vnútorné orgány
Pozri sa ako vyzerá
tvoje srdce vo vnútri
Funkcia:
Tráviaca
sústava
Tvorí tekutinu, ktorá
rozkladá potravu
pečeň
Spracúva potravu
žalúdok
Spracúvajú potravu
črevá
Vnútorné orgány
Chceš vedieť viac? Pozri si obrázok
a pýtaj sa.
Vylučovacia
sústava
obličky
močovod
močový mechúr
Funkcia
Odstraňujú z krvi
škodlivé látky
Vnútorné orgány
Chceš sa dozvedieť viac? Vieš čo
je neurón?
Nervová sústava
mozog
miecha
nervy
Funkcia
Riadi všetky
činnosti tela
Vnútorné orgány
Funkcia
Umožňujú
dýchanie
Vnútorné orgány
Dýchacia sústava
pľúca
Ústrojom chuti je:
Ústrojom čuchu je:
nos
jazyk
Hmatové
ústroje sú na:
koži
Zmyslové ústroje :
Ústrojom
zraku je:
Čo ukrýva oko?
oko
Ústrojom sluchu
je:
ucho
Zmyslové ústroje:
Detstvo
nad 60 rokov
Dospievanie
do 14 rokov
Dospelosť
do 18 rokov
Staroba
do 60 rokov
Vývin človeka
Spoj správne údaje
Ďakujem z pozornosť...

similar documents