ouders - campus don bosco haacht

Report
INFOAVOND VOOR OUDERS
VAN NIEUWE LEERLINGEN
DON BOSCO HAACHT ASO
15 SEPTEMBER 2014
WIE IS WIE?
 Directeur: Lieve
Pinxten
 Algemeen directeur campus: Jérôme
 Coördinator tweede graad:
Elsie Heremans
 Coördinator derde graad: Tom
 Leerlingenbegeleiding:
L’Enfant
Deltour
Anita Van Looy en
Lies Schoovaerts
ONS OPVOEDINGSPROJECT
 vrijheid
 verantwoordelijkheid
 verbondenheid
 zingeving
 de eigen stijl van Don Bosco
- communicatieve stijl
- assisterende stijl
- evangelisch bewogen stijl
HET JAARTHEMA
Uit zijn droom
geboren
WIE ZIJN WIJ?
Een campus met drie scholen
 Middenschool: eerste graad ( 653 leerlingen)
 TSO/BSO: tweede & derde graad (848 leerlingen)
 ASO: tweede & derde graad ( 744 leerlingen)
WIE ZIJN WIJ?
Algemeen Secundair Onderwijs
 3e jaar:
9 klassen
215 leerlingen
 4e jaar:
9 klassen
211 leerlingen
 5e jaar:
7 klassen
170 leerlingen
 6e jaar:
6 klassen
148 leerlingen
TOTAAL
744 leerlingen
HET DERDE JAAR
215 leerlingen
 3A: Humane Wetenschappen
 3B: Humane Wetenschappen & Economie (4u wisk)
 3C: Economie (4u wisk)
 3D/3E/3F: Wetenschappen
 3G: Wetenschappen & Economie (5u wisk)
 3H: Latijn (5u wisk)
 3I:
Latijn (4u wisk) & Latijn (5u wisk)
Grieks-Latijn (4u wisk) & Grieks-Latijn (5u wisk)
COMMUNICATIE
OUDERS-SCHOOL
1) Van school naar ouders
 via brieven
 via website
 via rapport
 via agenda van de leerling
COMMUNICATIE
OUDERS-SCHOOL
2) Van ouders naar school
 via inbreng van het oudercomité
 via de agenda
 via telefonisch contact
 via een gesprek / afspraak
ZIEKTE/ AFWEZIGHEID
1) Ziekte
- ouders verwittigen de school (telefonisch)
- bij terugkeer: scheurstrookje
- doktersattest vanaf 4de dag
- vanaf 5de maal: doktersattest
2) Andere redenen: op voorhand
bespreken: geel scheurstrookje in agenda
3) Examens + week voorafgaand aan
toetsen + net voor en na een vakantie:
doktersattest
RAPPORTERING &
KLASSENRADEN
 Rapporten
 Dagelijks werk en examens
 Klassenraden en deliberaties
RAPPORTEN: WANNEER?
 Herfstvakantie (DW)
 Kerstvakantie (DW en examens)
 Krokusvakantie (DW)
 Paasvakantie (DW en examens)
 Einde mei (DW)
 Einde schooljaar (DW en examens)
DAGELIJKS WERK
Wat telt mee?
 kleine toetsen en herhalingstoetsen
 taken
 spreek- en schrijfoefeningen
 voorbereide oefeningen
…
EXAMENS
Van alle vakken!
Behalve: Lichamelijke opvoeding
Plastische opvoeding
Informatica
Economische vraagstukken
→ gespreide evaluatie
RAPPORTCOMMENTAAR
- Woordcommentaar van het klasduo:
= samenvatting van de klassenraad
i.v.m. resultaten, houding en remediëring
- Commentaar van de vakleerkrachten
(bij dagelijks werk)
- Spreiding
INDELING RAPPORT
Vakken verdeeld in 3 blokken:
- Vakken met puntenverhouding 30/70
- Taalvakken: puntenverhouding 50/50
- Vakken met gespreide evaluatie
geen examens
punten uit taken, toetsen, opdrachten
SAMENGEVAT
DW 1
DW Ke
GT Ke
Tot Ke
Algemeen
vak 30/70
30
30
70
100
Taalvak
30
50
50
100
Gespreide
evaluatie
30
100
SAMENGEVAT
DW 2
DW Pa
GT Pa
Tot Pa
Algemeen
vak 30/70
30
30
70
100
Taalvak
30
50
50
100
Gespreide
evaluatie
30
100
SAMENGEVAT
DW 3
DW Ju
GT Ju
Tot Ju
Algemeen
vak 30/70
30
30
70
100
Taalvak
30
50
50
100
Gespreide
evaluatie
30
100
Het laatste trimester
telt mee voor 75%
SAMENGEVAT
Jaaroverzicht
Kerst
Pasen
Juni
100
100
75
Jaartotaal
275
%
KLASSENRADEN
• Kernklassenraad
 begin schooljaar
 met klasduo (info doorgeven)
• Begeleidende klassenraad
 alle leerkrachten
 resultaten en remediëring
 medische en psychosociale info
• Delibererende klassenraad
 einde schooljaar (toekennen attest)
LEERLINGENBEGELEIDING
 studiekeuzebegeleiding: LEREN KIEZEN
 studiebegeleiding: LEREN LEREN
 socio-emotionele begeleiding: LEREN LEVEN
→ eerste aanspreekpunt =
vakleerkrachten en
klasduo
→ leerlingenbegeleiding, graadcoördinator,
secretariaat, CLB, …
TIPS VOOR OUDERS …
1. Hoe lang moeten ze studeren?
2. Hulp bieden of zelfstandig laten werken?
- Interesse tonen en afspraken maken
- Ontwikkelen van goede studiegewoonten:
-
dagelijks voor school werken
op vaste momenten
plannen van grotere taken en opdrachten
Wat met computer en gsm?
Wij wensen
iedereen een
fijn schooljaar !
Humane wetenschappen:
Economie:
Wetenschappen:
Latijn en Grieks-Latijn:
lok 153
lok 154
lok 163
lok 165

similar documents