dentalno asistiranje-stomatoloska jedinica

Report
DENTALNO ASISTIRANJE
STOMATOLOŠKA JEDINICA
- dijelovi , funkcije , pozicije i pravila asistencije u toku terapeutskih
postupaka , dezinfekcija i održavanje ,postupci profesionalne zaštite i zaštite
pacijenta
bacc.med.techn Dijana Didak
DIJELOVI STOMATOLOŠKE JEDINICE :
- sjedište za pacijenta
- komandna jedinica sa funkcijama za dotok vode i zraka, brzinu okretaja
nasadnih instrumenata,regulaciju jačine svjetla,funkcije spuštanja i dizanja
pacijenta, te postavljanje u vodoravan,polusjedeći ili sjedeći položaj
- reflektorska lampa ( mogućnost podizanja,spuštanja,usmjeravanja svjetla desno
i lijevo,naprijed i natrag )
- nožna papučica ( omogućava komande položaja pacijenta,brzinu i dotok vode )
- aspiracijski sustav ( sisaljaka,veliki aspirator ) uz dodatak pomoćnih komandi za
regulaciju položaja pacijenta,polimerizacijskog svjetla, pustera- ovisno o modelu
stomatološke jedinice
- integrirani lebdeći stolić za odlaganje instrumenata , matrijala i opreme sa
opcijama pozicioniranja lijevo i desno,naprijed i natrag
- fontana (ispiranje usta ) za odvod sline,krvi
- postolje za čašu i slavina za punjenje ( mogućnost programirnja količine vode
za ispiranje )
- filterski sustav ( sakupljanje krupnih dijelova – materijal,tkivo,ugrušci krvi )
Područje rada doktora
dentalne medicine:











nastavak za turbinu
nastavak za mikromotor
nastavak za kavitron (uklanjanje kamenca)
puster-višenamjenska šprica ( voda-zrak)
nastavak za plavo svjetlo (polimerizirajuća
lampa)
nastavak za piezon ( uklanjanje kamenca)
nastavak za elektrokauterizaciju
( uklanjanje viška gingive)
lebdeći stolić ( odlaganje instrumenata)
kontrola jačine svjetla -reflektor
kontrola protoka vode
kontrola položaja pacijenta
 Svaki pojedini nastavak
spojen je preko pokretnih
bičeva na dovod struje sve
do metalne kanile kroz koju
je omogućen dotok vode i
odgovarajući priključak za
nasadni instrument.
 Lebdeći stolić integriran je u
stomatološku jedinicu i služi
kao pokretna baza za
odlaganje instrumenata i
potrebnog
materijala.Moguće je
podesiti visinu stolića i
pokretanje u različitim
smjerovima.
Osnovni djelovi pomoćne
komandne jedinice
u zoni djelovanja dentalnog asistenta
 Puster – višenamjenska šprica
(voda – zrak )
 Aspirator sline ( sisaljka)
 Aspirator većeg aspiracijskog
kapaciteta( veći promjer adaptera
za sukciju krvi,djelova tkiva)
 Polimerzacijska lampa
 Fontana – dio stomatološke jedinice
namjenjen za ispiranje,odvod sline i
krvi iz usne šupljine pacijenta
Elementi fontane:
 Postolje za čašu i anatomska slavina
s programiranim vremenom i
količinom punjenja
 Ovalna posuda – fontana s
odvodom i programiranim
ispiranjem ( mogućnost pomicanja
prema pacijentu)
 Reflektorska lampa
omogućava usmjeravanje
svjetla pomoću rukohvata u
radno polje, podizanjem
prema gore i dolje ,te
podešavanje pomoću
pokretne konzole na željenu
visinu i u željenu stranu.
Stomatološka jedinica može biti
opremljena i dodatnom opremom:





uređaj za strojnu endodonciju
intraoralna kamera
monitor
mikroskop
Kako dentalni asistent mora biti pozicioniran ?
 lijevo u odnosu na doktora dentalne medicine ( obrnuto,





ako je doktoru dominantna lijeva ruka )
u zoni pomoćnih komandi
položaj koji omogućava pacijentu pomoć pri ispiranju
položaj koji omogućava lako dohvaćanje i usmjeravanje
svjetla reflektora u područje rada
pozicija koja omogućava dohvaćanje materijala i
instrumenata za rad
dodavanje instrumenata u smjeru prema zubu i čeljusti u
kojoj se radi
OSNOVNA PRAVILA PRI ASISTIRANJU KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI







dosljedno provođenje mjera osobne zaštite
( rukavice,maska,naočale,vizir,zaštitna odjeća )
poštivanja pravila antisepse pri rukovanju instrumentima
provođenje zaštite pacijenta ( zaštitna jednokratna pregača , čaša, sisaljka,oralni
antiseptik )
instrumentarij dodavati doktoru dentalne medicine na njegov zahtjev, prema
vrsti zahvata, ispod brade pacijenta ili na asistentski dio integriranog lebdećeg
stolića
osiguravati suho radno polje u području rada stalnom sukcijom sline sisaljkom
retrakcija mekih tkiva –ako je potrebno ( pridžavanje jezika,odmicanje obraza )
promatrati neverbalne znakove pacijenta radi prevencije hitnih stanja
( sinkopa,povraćanje,epileptički napad,panika )
 Dentalni asistent u toku zahvata može zauzeti
položaj koji najmanje opterećuje njegov
lokomotorni sustav ( stojeći ili sjedeći ) i
omogućava dobru cirkulaciju, kako bi se
prevenirao zamor, ispadanje i kontaminacija
instrumenata.
 Sjedeći položaj pri asistiranju je ergonomski
najprihvatljiviji ( omogućava dobru pokretljivost
ruku,naginjanje u svim smjerovima ,bolju
preglednost u radno polje,prilagođavanje
pacijentu)
Ergonomski dizajnirani terapeutski stolci
za doktora dentalne medicine i dentalnog
asistenta omogućavaju :
 Sjedenje za vrijeme izvođenja zahvata
 Ergonomski povoljan pložaj tijela(




pozitivan učinak na lokomotorni sustav prevencija komplikacija opterećenja
ramena,ruku i kralježnice)
Bolja preglednost radnog polja
Pokretljivost ( mobilni,stabilni)
Omogućavaju oslanjanje ruku na
rotirajuće naslone,ako je potrebno
Mogućnost podešavanja visine
Položaj pacijenta u stomatološkom
stolcu:
 sjedeći ( korigiranje okluzije ;
uzimanje otisaka )
 polusjedeći ( medicinske indikacijeproblemi s disanjem, srčano –žilne
bolesti,trudnoća)
 ležeći – u ravnini sa tlom ( rad u
gornjoj čeljusti)
 poluležeći – lagano spušten gornji dio
tijela i lagano povišen donji dio tijela (
prevencija poremećaja svijesti)
sta




VAŽNO !
u pozicioniranju pacijenta treba uvažiti njegove probleme s
lokomotornim ograničenjima ( bolovi i problemi s
kralježnicom, problemi s kukovima,problemi s ramenima)
pomoći pacijentu pri sjedanju i podizanju nogu,ako mu to
čini problem
uvijek voditi brigu da visina stolca prije sjedanja i nakon
završetka rada bude na visini koja će omogućiti pacijentu da
sigurno sjedne i siđe sa stolca,bez mogućnosti zapadanja u
stolac ili isklizavanja sa stolca
svaku promjenu pozicije najaviti pacijentu (izbjegavanje
naglih,refleksnih pokreta koji bi mogli uzrokovati pokrete
ruku prema instrumentima i ozljeđivanje )
Čišćenje.dezinfekcija i održavanje stomatološke jedinice






dezinfekcija nakon svakog pacijenta ( bez obzira da li se izvodio zahvat ili je
izvršen samo pregled)
pranje stolca deterdžentom, prije dezinfekcije, ukoliko su vidljiva onečišćenja od
krvi i materijala u smjenama između pacijenata
komande,bičevi,ručke reflektora,rukohvati,lebdeći stolić- obavezna dezinfekcija
nakon svakog i prije svakog pacijenta
Fontana uvijek mora biti čista ( bez ostataka materijala ili tragova krvi- obavezna
dezinfekcija!)
deznfekcijsko sredstvo koje se koristi mora biti kompatibilno sa materijalom od
kojeg je izrađen stolac (moguća oštećenja)
Svakodnevno čišćenje i dekontaminacija filterskog sustava ( na kraju radnog
dana) prema pravilima zaštite od infekcije uz dodatne mjere opreza – duple
rukavice ili debele gumene rukavice za domaćinstvo,dupla maska, jednokratna
zaštitna pregača,zaštitne naočale,vizir)!!!!!
Prikaz postupka smještanja pacijenta u stomatološki
stolac:
 pozivanje pacijenta u ordinaciju dentalne medicine
 procjena kognitivnog statusa pacijenta
 procjena ograničavajućih faktora pacijenta
( hod,protetska pomagala)
 verbalna izjava pacijenta o postojanju ograničenja ili
nekog oblika boli
 provjera pacijentove FDI izjave o zdravlju ( bolesti,
anksioznost)
 postaviti visinu stolca na visinu prikladnu za





sjedanje pacijenta
pomoći pacijentu pri sjedanju i podizanju noguako je potrebno
postaviti uzglavlje pacijenta u prikladan položajne smije biti zapreka u disanju
OPRATI I DEZIFICIRATI RUKE,NAVUĆI
RUKAVICE,STAVITI MASKU,ZAŠTITNE NAOČALE
zaštiti pacijenta ( pregača,sisaljka,čaša s vodom )sve postaviti pred pacijentom!
prema zahtjevu doktora dentalne medicine i vrsti
zahvata pripremiti instrumente za rad










pozicionirati se lijevo u odnosu na doktora dentalene medicine
zauzeti ergonomski najpovoljniji položaj
sukcijom održavati radno polje suhim
dodavati na zahtjev instrumente i materijale ispod brade
pacijenta u ruku doktora dentalne medicine
vratiti pacijenta u položaj za silazak sa stomatološkog stolca i
pomoći mu, ako treba
Odložiti zaštitnu pregaču,sisaljku i čašu u kontaminirani odpad
Instrumente odložiti u posudu za dekontaminaciju
Oprati i dezinficirati stomatološki stolac
Rukavice baciti u kontaminirani odpad
OPRATI I DEZINFICIRATI RUKE

similar documents