DOTVÁ*ENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU

Report
DOTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO
POVRCHU
Vnější přírodní činitelé
1) Působení vody (dešťové, tekoucí, ledu)
2) Působení větru
3) Působení teploty
4) Působení rostlin
5) Působení činnosti člověka
 Svojí
činností zemský povrch mění. Jejich
působením dochází k narušení zemského povrchu a k
pozvolnému rozpadu hornin. To se nazývá
zvětrávání. Takto narušený povrch je současně
postupně zarovnáván.
1) Působení vody
a) dešťová voda
kyselý déšť
pukliny
ta měkne a drolí se.
působí na horninu
http://www.youtube.com/watch?v=idjXrrRFFkM
b) tekoucí voda
Déšť
hromadění v mělkých sníženinách
struže
potoky, řeky
koryto
zařezávání do krajiny
říční údolí (velká síla řek)
unášení materiálu
obrušování, vymílání
modelování krajiny.
Př.: kaňony, údolí ve tvaru V
c) zmrzlá voda – led
Horské ledovce
plazí se údolím
unáší
balvany a kusy skal
obrušování zemského
povrchu
údolí ve tvaru U
2.) Působení větru
Vítr
unášení materiálu
kamenů.
obrušování skal a
Půdní eroze = vysušování a odnos půdy větrem
Větrolamy = zabraňují vysušování a odnosu půdy
3.) Působení teploty
Předměty vystavené vysokým teplotám se rozpínají
(zvětšují svůj objem).
Extrémně vysoké teploty
prasknutí kamene
pukliny (zvětrávání)
drobení skály.
4.) Působení rostlin
Kořeny pronikají do puklin a rozrušují tím skálu.
5.) Působení činnosti člověka
Člověk výrazně přetváří zemský povrch (převážně
negativně) :
- v místech těžby nerostných surovin
- přetváří koryta vodních toků
- staví přehrady

similar documents