Звіт методичної комісії викладачів природничо

Report
ЗВІТ МЕТОДКОМІСІЇ
природничо – математичного
циклу
Основні завдання методкомісії
підвищення якості рівня навчальних досягнень
учнів;
удосконалення змісту навчання,
його форм і методів;
впровадження інтерактивних методів навчання
на уроках природничо-математичного циклу;
підвищення фахової та методичної
майстерності викладачів;
надання допомоги у розробці навчальних
планів та програм;
проведення та аналіз відкритих уроків;
створення умов для покращення навчально – методичної
роботи членів методкомісії.
Члени методичної комісії
Максимів Л.М.
Хімік, викладач хімії
Короляк М.І.
Хімік, викладач хімії
Абрамець Г.М.
Математик, викладач математики
Хілінська Г.І.
Математик, викладач математики
Тиханський В.І.
Викладач фізики
Горонь Н.Й.
Програміст прикладний, викладач
математики та інформатики
Теми, над якими працюють члени методкомісії:
Короляк М.І.
Використання інтерактивних методів на уроках хімії
Абрамець Г.М
Формування навичок самостійної навчальної
діяльності з математики.
Впровадження освітніх технологій на уроках
Хілінська Г.І.
математики
Тиханський
В.І.
Сучасні методи організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках фізики
Горонь Н.Й.
Організація роботи в глобальній мережі Інтернет на
уроках природничо-математичного циклу
Проведена робота з
01.09.2014-5.12.2014
Перевірні контрольні роботи
Аналіз проведених перевірних контрольних
робіт з математики, фізики та хімії показав, що
учні І курсу мають низький рівень знань з
даних предметів.
ТУТ БУДЕ ГРАФІК
Необхідно проводити додаткові заняття та консультації
для ліквідації прогалин знань учнів.
Предметні олімпіади
З 22.10.2014 по 20.11.2014р. в училищі проводилися
олімпіади із загальноосвітніх предметів, зокрема з
математики,фізики, хімії та біології. Перемогу здобули
наступні учні:
з біології:
- Івашків Ірина (гр.107-108);
- Грицько Андріана (гр.205-206);
з хімії:
- Дрекало Роксолана(гр.103-104);
- Штик Світлана (гр.207-208);
з фізики:
- Пашкевич Каріна (гр.101-102);
- Федерляйн Ольга (гр.203-204);
з математики:
- Пашкевич Каріна (гр.101-102);
- Штик Світлана (гр.207-208).
Викладачі методкомісії працюють над робочим місцем
учня.
Викладач математики Хілінська Г.І. розробила:
 конспект уроку на тему: “Розв’язування прикладних задач із
професійним спрямуванням”;
 різнорівневі завдання для контрольних робіт з таких тем:
- “Логарифмічна та показникова функції”;
- “Похідна та її властивості”
- “Вектори у просторі”
На уроках математики викладач використовує
елементи гри “доміно”, “лото” та інші.
Учні готують презентацію на теми:
“Математика в моїй професії”
“Піраміди. Тіла обертання”
Викладач фізики Тиханський В.І. розробив:
 інструкції для виконання лабораторних робіт з таких тем:
- “Визначення прискорення тіла при рівноприскореному
русі”;
- “Вимірювання сил”
- “Дослідження рівноваги тіла під дією
кількох сил”
 Виготовив роздатковий матеріал по темах:
- “Молекулярна фізика”;
- “Атомне ядро”;
- “Магнітне поле”.
Учні готують творчі роботи на тему:
“Виробництво і використання електричної
енергії”
Викладач хімії Короляк М.І. працювала над:
 методрозробкою на тему: “Професійне спрямування на
уроках хімії”.
 Розробила інструкції з лабораторно-практичних робіт на
теми:
- “полімери”;
- “каучуки”;
- “синтетичні волокна”;
Учні готують презентації на теми:
- “Нафта. Нафтопродекти”;
- “Основні види палива та їх значення в енергетиці країни”;
- “Органічні сполуки і здоров’я людини”
Учні готують реферати і стінгазети на тему: “Хімія і моя
спеціальність”
Викладач
інформатики
Горонь
Н.Й.
розробила:
 методичні рекомендації на тему: “Основи
Web–дизайну”;
 покрокову інструкцію створення web –
сайту
за
допомогою
безкоштовного
простого констуруктора Webnode;
 інструкції для лабораторно-практичних робіт з теми:
“Електронна пошта. Електронне листування”
 методичні рекомендації на тему: “Комп’ютерні презентації
та публікації”
 декілька ігор, кросвордів та завдань для вивчення теми:
“Електронні таблиці “MS Excell”
За звітний період проведено:
Тематичні лінійки на теми:
1. “Традиції святкування Хелловіна в країнах
світу”
(викладач Хілінська Г.І.)
2. “Слово-лікар. Слово – вбивця!”
(викладач Тиханський В.І.)
3. “Готуємось до ЗНО-2015”
(викл. Горонь Н.Й.)
4. “Природні заповідники України
(викладач Короляк М.І.)
Планується….
Проведення предметних тижнів
Листопад, 2014р.
Тиждень хімії
відп. Короляк М.І.
Лютий, 2015р.
Тиждень математики
відп. Хілінська Г.І.
Березень, 2015р.
Тиждень фізики
відп. Тиханський В.І.
Квітень, 2015р.
Тиждень інформатики
відп. Горонь Н.Й.
Проведення відкритих уроків
Листопад 2014р.
“Основні види палива
та їх значення в
енергетиці країни.”
викладач хімії Короляк М.І.
Лютий 2015р.
“Розвязування
прикладних задач з
математики”
викладач математики
Хілінська Г.І.
ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

similar documents