Κεφάλαιο 1

Report
Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου
Τμήμα: Τέχνη και Πολιτισμός
Α΄ Τετράμηνο 2011-2012
Η δύναμη της τέχνης στην προαγωγή της
ψυχικής υγείας του παιδιού και του
εφήβου και στην πρόληψη και
αντιμετώπιση της βίας.
 Το θέμα της Ερευνητικής μας εργασίας
εντάσσεται στο πλαίσιο των Πεδίων «Τέχνη
και Πολιτισμός», «Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» και «Τεχνολογία».
 Έχει ακόμη στοιχεία από το Ερευνητικό
Πεδίο της «Αειφόρου Ανάπτυξης» λόγω του
θέματός του που είναι και ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά του Αειφόρου
Σχολείου.
Συμμετέχοντες
1
ΚΟΚΚΑΛΙΑ
ΜΥΡΤΩ
4Β
2
ΚΟΥΡΗ
ΣΤΕΛΛΑ
4Β
3
ΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΗ
4Γ
4
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
4Γ
5
ΜΕΛΕΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4Γ
6
ΜΟΥΖΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
4Δ
7
ΜΠΑΛΗ
ΚΑΤΙΑΝΑ
4Γ
8
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4Γ
9
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
4Γ
10
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
ΒΙΒΗ
4Γ
11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
4Δ
12
ΠΛΕΓΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
4Δ
13
ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ
4Δ
14
ΣΙΔΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4Ε
15
ΦΛΩΡΟΥ
ΕΛΕΝA
4Ε
16
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
4Ε
17
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
4Ε
Στόχοι της Ερευνητικής Εργασίας
 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στην αξία
της τέχνης και στα οφέλη της για την προαγωγή της
ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων.
 Η ανακάλυψη των διαφόρων μορφών τέχνης καθώς
και της θεραπείας μέσω της τέχνης (Art therapy)
 Η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα
δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 Η ενδυνάμωση του ψυχισμού των μαθητών και
μαθητριών, έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και
παραγωγοί πολιτισμού, που αγωνίζονται για μια
ψυχικά υγιή κοινωνία χωρίς φαινόμενα βίας
(σωματικής, λεκτικής ή ψυχικής) και προτείνουν την
τέχνη ως βασικό μέσο για τον αγώνα αυτό.
Μεθοδολογία της Έρευνας
 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 Χωρισμός σε ομάδες και ονομασία τους
 Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 Διερεύνηση της προγενέστερης εμπειρίας
μας σχετικά με το αντικείμενο της
Έρευνας
 Σύνδεση της εμπειρίας μας με τους
επιδιωκόμενους στόχους
 Ανάλυση των δεδομένων και των
ζητουμένων κατά την πραγμάτωση της
έρευνας
Εργαλεία της Έρευνας
 η σχετική βιβλιογραφία,
 το διαδίκτυο,
 οι συνεντεύξεις,
 τα ερωτηματολόγια,
 τα βιωματικά εργαστήρια,
 η συνεργασία με σχετικούς φορείς
Διαδικασία – Καθορισμός Ομάδων
Οι ομάδες στις οποίες χωριστήκαμε
ήταν τέσσερις (4) και δώσαμε ένα
όνομα στην καθεμιά για να
αποκτήσουν ένα είδος ταυτότητας κι
εύκολης αναγνώρισης.
Η κάθε ομάδα δημιούργησε κι ένα
εικαστικό λογότυπο (Αφίσα) το οποίο
και ανάρτησε στην τάξη.
Οι 5 CENT
(Βιβή, Κων/να, Αγγελική, Γιώργος και Στέλλα)
Οι ART COMPANY
(Αριστέα, Κων/να, Στεφανία και Μανώλης)
Οι ART is 4 FREE
(Εύη, Κατιάννα, Ελένη και Σοφία)
Οι K.O.M.Ε.Γ.Ε.
(Καλλιτεχνική Ομάδα Μυρτώς, Ελένης
Γιάννου κι Ευγενίας)
Εξερεύνηση του Θέματος
Με τη βοήθεια των καθηγητών μας
προχωρήσαμε στην εξερεύνηση του
θέματος και στη σύνταξη ερωτημάτων
σχετικών με αυτό. Μάλιστα
δημιουργήσαμε κι ένα μεγάλο poster που
περιλάμβανε τα βασικά ερωτήματα του
θέματος.
Τα ερωτήματα αυτά που αποτελούσαν και
το σκελετό της εργασίας μας
διακλαδώθηκαν σε επιμέρους
υποερωτήματα που ανέλαβε η κάθε
ομάδα.
Ανάθεση Κεφαλαίων - Υποερωτημάτων
 Το Κεφάλαιο 1 με θέμα τι είναι τέχνη
ανατέθηκε στην ομάδα ART is 4 FREE
 Το Κεφάλαιο 2 με θέμα την ψυχική υγεία
του παιδιού και του εφήβου ανατέθηκε
στους 5 Cent
 Το Κεφάλαιο 3 που αναφέρεται στη βία
και τις μεθόδους πρόληψης και
αντιμετώπισής της το ανέλαβαν οι ART
COMPANY και οι Κ.Ο.Μ.Ε.Γ.Ε.
 Το Κεφάλαιο 4 της εργασίας μας
περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που
μοιράσαμε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, τα
αποτελέσματά του αλλά και τα
συμπεράσματα που προέκυψαν (Με αυτά
ασχολήθηκαν όλες οι ομάδες).
 Στη συνέχεια παρατίθενται οι στατιστικοί
πίνακες από την επεξεργασία του
ερωτηματολογίου και η βιβλιογραφία μας.
 Στο Παράρτημα που ακολουθεί
υπάρχουν φωτογραφίες και επί μέρους
εργασίες από επισκέψεις σε εικαστικές
εκθέσεις και βιωματικά εργαστήρια που
παρακολουθήσαμε.
Επισκέψεις σε εικαστικές εκθέσεις
Κατά τη διάρκεια του τετραμήνου
επισκεφτήκαμε:
Την έκθεση «Παιδιά και έφηβοι, φωνές και
ψίθυροι», που διοργάνωσε τον Οκτώβριο
2011 ο Δήμος Αθηναίων στο Πολιτιστικό
Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» στο Θησείο με τη
συνεργασία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και αφορούσε
άμεσα το θέμα μας. Στην επίσκεψή μας
αυτή είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και
να συζητήσουμε με την ιστορικό τέχνης και
επιμελήτρια της έκθεσης κυρία Ίρις
Κρητικού, να θαυμάσουμε έργα ελλήνων
ζωγράφων αλλά και φοιτητών της Σχολής
Καλών Τεχνών και τέλος να συζητήσουμε με
τους καλλιτέχνες.
Το Μίνι Φεστιβάλ Ταινιών μικρού μήκους
που διοργάνωσε η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στον ίδιο
χώρο στις 23 Οκτωβρίου με τίτλο «Μίλα!
Μη φοβάσαι» και συμμετείχε και ο
Όμιλος Καινοτόμων Δράσεων του
σχολείου μας με την προβολή τριών
ταινιών, που είχε δημιουργήσει για την
ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και
αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας.
Βιωματικά Εργαστήρια ART THERAPY
Επιπρόσθετα με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση του Art therapy
συμμετείχαμε κατά δυο συνεχόμενες
Παρασκευές του Δεκεμβρίου σε
βιωματικό εργαστήριο της καθηγήτριας
εικαστικών του σχολείου μας κυρίας
Μαγδαληνής Δημοπούλου, η οποία έχει
ειδικευθεί στην θεραπεία μέσω της
τέχνης.
Η Ερευνητική Εργασία ανά Κεφάλαιο και Ομάδα
Ομάδα ART is 4 Free
Κεφάλαιο 1
Περί Τέχνης
«Όλοι ξέρουμε ότι ο καλός άνθρωπος δεν είναι
απαραίτητα και καλός καλλιτέχνης. Κανείς, όμως,
δεν θα γίνει γνήσιος καλλιτέχνης, αν δεν είναι
σπουδαίος άνθρωπος, και επομένως καλός».
Μαρκ Σαγκάλ
Τι είναι Τέχνη
Στο πρώτο κεφάλαιο της Ερευνητικής
μας εργασίας προσπαθήσαμε να
προσεγγίσουμε την έννοια της τέχνης
μέσα από εξειδικευμένα βιβλία αλλά
και ιστοσελίδες. Παράλληλα
ενημερωθήκαμε από ειδικούς και
μελετήσαμε τις σχετικές συνεντεύξεις
από τις επισκέψεις στις εικαστικές
εκθέσεις.
Μορφές της Τέχνης
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε
αναλυτικά με τις μορφές της τέχνης.
Πιο συγκεκριμένα με εκείνα τα είδη
που έχουν απήχηση στους εφήβους
αλλά και στους ενήλικες. Η επιλογή
αυτή προέκυψε από την επεξεργασία
των ερωτηματολογίων από τους
συμμαθητές μας.
Τα οφέλη της Τέχνης
• Βασιζόμενοι στα προηγούμενα
προσπαθήσαμε να δώσουμε εκ
νέου έναν ορισμό της Τέχνης.
• Μελετήσαμε τα οφέλη της τέχνης
στον άνθρωπο και την κοινωνία.
• Επισημάναμε κάποια ξεχωριστά
οφέλη της τέχνης.
Τέχνη κι εφηβεία
Θεωρήσαμε πολύ σημαντική την ένταξη
ενός υποερωτήματος στο κεφάλαιο
«Περί Τέχνης» σχετικά με τη σχέση
Τέχνης και Εφηβείας.
Αναπτύσσοντας λοιπόν το Θέμα «Τέχνη κι
Εφηβεία» προσπαθήσαμε να
παρουσιάσουμε την επιρροή της τέχνης
στους εφήβους αναφέροντας τις
καλλιτεχνικές προτιμήσεις τους και τον
τρόπο με τον οποίο επιδρούν στους νέους.
Ερευνήσαμε και αναφέραμε σημαντικά
έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από
το χώρο της λογοτεχνίας, τον
κινηματογράφο και των εικαστικών
τεχνών.
Ομάδα 5 CENT
Κεφάλαιο 2
Περί Ψυχικής Υγείας
«Τίποτα δεν εξημερώνει τόσο τα ήθη και δεν
απομακρύνει απ' αυτά την αγριότητα, όσο η σταθερή
αφοσίωση στη σπουδή των καλών τεχνών.»
Οβίδιος
Τι ονομάζουμε Ψυχική Υγεία
• Αρχικά προσπαθήσαμε να δώσουμε
έναν ορισμό της ψυχικής υγείας.
• Στη συνέχεια καταγράψαμε σε γενικές
γραμμές τα αίτια διαταραχών της
ψυχικής υγείας.
• Τέλος αναφέραμε κάποιες από τις
μορφές διαταραχών της ψυχικής υγείας
(Πάντα σε σχέση με το παιδί και τον
έφηβο)
Φορείς που ασχολούνται με την
προαγωγή της Ψυχικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου.
Στο υποερώτημα αυτό προσπαθήσαμε να
καταγράψουμε τους βασικότερους φορείς
στην Ελλάδα που ασχολούνται με την
Ψυχική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου.
Έτσι λοιπόν ερευνήσαμε και παραθέσαμε
το έργο, την ιστορία και τους στόχους
τριών φορέων:
• Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του
Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)
• Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
• Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.)
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εμείς οι έφηβοι
να μοιραζόμαστε τις σκέψεις, τα όνειρα και
τους φόβους μας με ανθρώπους που
μπορούν να μας καταλάβουν αλλά και να
μας συμβουλέψουν κατάλληλα!
Εφηβεία και Ψυχική Υγεία
Μελετήσαμε και καταγράψαμε:
• Τα προβλήματα των σημερινών εφήβων
(κοινωνικά – οικογενειακά).
• Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής
υγείας των εφήβων.
• Τη σημασία της ψυχικής υγείας ενός
εφήβου όπως φαίνεται μέσα από
έρευνες.
Μέθοδοι προαγωγής της Ψυχικής Υγείας
Βασιζόμενοι στην προηγούμενη
παράγραφο προσπαθήσαμε να
καταγράψουμε κάποιες μεθόδους που
βοηθούν τους εφήβους σήμερα να
ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σήμερα οι
οικογένειες και η εκπαιδευτικοί:
• Να ενθαρρύνουν τους εφήβους να
ακολουθούν τα ταλέντα τους και τα
ενδιαφέροντά τους και να διασκεδάζουν.
• Να τους βοηθάνε να προχωράνε με ευκολία
σε νέες καταστάσεις και να τους
επιδοκιμάζουν όταν αντιμετωπίζουν τους
φόβους τους.
• Να τους βοηθάνε να εκφράζουν τις
ανησυχίες τους ρεαλιστικά και να
διορθώνουν λάθη τους.
• Να τους ενισχύουν στην επιλογή της
ενασχόλησης με την τέχνη σε κάθε της
μορφή.
Τέχνη και Ψυχική Υγεία
• Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην
Τέχνη και την Ψυχική Υγεία;
• Πώς επιδρούν στον ψυχισμό του
ανθρώπου Η Μουσική, τα Εικαστικά
και ο Χορός;
(Οι παραπάνω μορφές τέχνης
επιλέχθηκαν βάσει των προτιμήσεων
των εφήβων από τα αποτελέσματα της
επεξεργασίας των ερωτηματολογίων)
Η Τέχνη στην Αρχαιότητα και στην Αναγέννηση
Θεωρήσαμε καλό να αναφερθούμε σ’
αυτές τις δυο σημαντικές περιόδους της
ιστορίας της τέχνης που επιλέξαμε
ανάμεσα σε τόσες άλλες επίσης
σημαντικές. Ο χρόνος όμως και η έκταση
του θέματος δεν μας επέτρεψε να
αναφερθούμε σε άλλες.
Θεραπεία μέσω της Τέχνης – ART THERAPY
• Η τέχνη έχει μεγάλη θεραπευτική επίδραση στο
δημιουργό .
• Οργανωμένες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί
στην εκπαίδευση και την ψυχολογία .
• Προσφέρει σημαντική ψυχολογική υποστήριξη
και ανακούφιση, κυρίως στα παιδιά .
• Οι πιο συνηθισμένες μορφές “art-therapy” είναι
η εικαστική ψυχοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία
και η χοροθεραπεία κ.τ.λ.
Εικαστική Θεραπεία
• Υπάρχει η χρήση της ζωγραφικής, του
πηλού, των κολλάζ, της φωτογραφίας και
της άμμου ως μέσων επικοινωνίας με
εξωλεκτικές οδούς .
• Ο χρόνος σε μία συνεδρία μοιράζεται στη
δημιουργία και την ανάλυση πάνω στο
δημιούργημα.
• Κυριαρχεί η τριαδική σχέση θεραπευτήθεραπευόμενου -εικόνας.
Μουσικοθεραπεία
• Η μουσική έχει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή
των ανθρώπων .
• Έχει αποδειχθεί ότι απαλύνει από την
κατάθλιψη, τον πόνο και το άγχος.
• Η μουσικοθεραπεία είναι κατάλληλη
για επαγγελματίες με πολύ στρες, για
εγκυμονούσες, για καρκινοπαθείς κ.τ.λ.
Χοροθεραπεία
• Το σώμα καθρεφτίζει την προσωπική ιστορία,
την προσωπικότητα και τη συναισθηματική
κατάσταση του ατόμου.
• Η χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική
χρήση της κίνησης και του χορού, μέσα από
την οποία το άτομο συμμετέχει δημιουργικά
σε μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική,
συναισθηματική και κοινωνική του
ολοκλήρωση.
• Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις
πληθυσμιακές ομάδες.
Κεφάλαιο 3
Περί Βίας
«Η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα.
Ο εγκληματίας το διαπράττει.»
Βίκτωρ Ουγκώ
Ομάδα Κ.Ο.Μ.Ε.Γ.Ε.
«Η τέχνη είναι η πνευματική διαμαρτυρία μας.
Είναι μια θαρραλέα απόπειρα να υποδείξει κανείς
στη ζωή το συνετό δρόμο.»
Όσκαρ Ουάιλντ
Η Βία στη ζωή του ανθρώπου
• Αναφερθήκαμε στις κύριες αιτίες που
προκαλούν τη βία στον άνθρωπο.
• Καταγράψαμε τις επιπτώσεις τους στην
ψυχική υγεία του ανθρώπου.
• Επισημάναμε ιδιαίτερα την
ενδοοικογενειακή βία, διότι η οικογένεια
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του κάθε
ανθρώπου.
Μορφές της Βίας
Καταγράψαμε κι αναλύσαμε τις διάφορες
μορφές βίας:
• Ενδοσχολική βία
• Λεκτική βία
• Σωματική βία
• Βία κατά των γυναικών
• Βία στα γήπεδα
• Οικογενειακή βία κ.ά.
Βία κι εφηβεία
Μετά τη γενική αναφορά μας στην έννοια
της βίας και την επίδρασή της στη ζωή του
ανθρώπου και της οικογένειας στη
συνέχεια επισημάναμε:
• Τις επιπτώσεις της βίας στη ζωή του
παιδιού και του εφήβου
• Τις διάφορες μορφές βίας που
σχετίζονται ιδιαίτερα με το παιδί και
τον έφηβο.
Η τέχνη ως μέσο αποφυγής φαινομένων βίας
Στο σημείο αυτό αναφερθήκαμε:
• στους τρόπους με τους οποίους η
τέχνη συμβάλλει στην ψυχική υγεία
του εφήβου,
• σε παραδείγματα που η τέχνη βοηθάει
στην αποφυγή φαινομένων βίας.
Ομάδα ART COMPANY
Συνέχεια Κεφαλαίου 3
Περί Βίας
Τρόποι αντιμετώπισης της βίας
Μετά από τη σχετική Έρευνα αναφερθήκαμε
στους τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων
μορφών βίας καθώς και στο ρόλο που παίζουν
σημαντικοί παράγοντες όπως:
• Η διαπαιδαγώγηση των νέων
• Διάφορα προγράμματα κι οργανώσεις που
ασχολούνται συστηματικά με το θέμα αυτό
• Οι Σύμβουλοι και οι Ψυχολόγοι
• Η πολιτεία
Βία και Τέχνη
Είδαμε λίγο το θέμα από μια διαφορετική
οπτική γωνία και μιλήσαμε για:
•Τη βία στη μουσική και
•Τη βία στη σύγχρονη τέχνη
Όσον αφορά τη Μουσική υπάρχει
παρακάτω και ιδιαίτερη παράγραφος,
αφού είναι και η αγαπημένη τέχνη των
εφήβων.
Βία και Λογοτεχνία
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν δεν
αναφερόμασταν στη λογοτεχνία και τη
δύναμή της στην ευαισθητοποίηση του
αναγνώστη πάνω σε σχετικά θέματα. Έτσι
λοιπόν ασχοληθήκαμε με δυο λογοτεχνικά
βιβλία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.:
•Μίλα Μη φοβάσαι
•Μου έκλεψαν το όνομά μου
Και τα δυο βιβλία ασχολούνται με το πολύ
επίκαιρο θέμα της θυματοποίησης και της
σχολικής βίας. Στην Ερευνητική μας
εργασία αναλύσαμε τα δυο βιβλία και
αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην
εικονογράφησή τους που παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο.
Βία και Μουσική
Τέλος, επειδή από τα συμπεράσματα του
ερωτηματολογίου διακρίναμε την ιδιαίτερη
επίδραση της Μουσικής στους εφήβους
αναφερθήκαμε ιδιαίτερα ως κατακλείδα
στη σχέση της βίας και της Μουσικής τόσο
με τη θετική όσο και την αρνητική της
σημασία.
Τα Συμπεράσματά μας από την
επεξεργασία του ερωτηματολογίου
Στο ερωτηματολόγιό μας απάντησαν
συνολικά 500 μαθητές από το Γυμνάσιο και
το Λύκειο. Συγκεκριμένα 260 μαθητές από το
Γυμνάσιο και 240 από το Λύκειο ισομερώς
χωρισμένοι σε αγόρια και κορίτσια (130 + 130
από το Γυμνάσιο και 120 + 120 από το
Λύκειο). Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να
αποτυπώσουμε τα συμπεράσματά μας από
τις απαντήσεις των μαθητών που πραγματικά
εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Αγόρια Γυμνασίου
Η πλειοψηφία των αγοριών του Γυμνασίου
πιστεύει στη δύναμη της τέχνης και τη
συμβολή της στη ψυχική υγεία του παιδιού
και του εφήβου καθώς και στην πρόληψη και
αντιμετώπιση φαινομένων βίας.
Τέλος, τα αγόρια θεωρούν πως
σημαντικότερες μορφές τέχνης για τη ζωή
των παιδιών και των εφήβων είναι το
θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική, η
ζωγραφική, ο χορός και η λογοτεχνία.
Μουσεία
Ποίηση
Λογοτεχνία
Μουσική
Series1
Χορός
Θέατρο
Ζωγραφική
Κινηματογράφος
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Κορίτσια Γυμνασίου
Είναι εντυπωσιακή η θετική άποψη των
περισσότερων κοριτσιών σχετικά με τη
δύναμη της τέχνης και τον αντίκτυπό της
στην ψυχολογία του παιδιού και του
εφήβου.
Τέλος ως σημαντικότερες τέχνες στη ζωή
των κοριτσιών αναφέρονται κατά σειρά
προτεραιότητας η λογοτεχνία, η
ζωγραφική, ο χορός, η μουσική, το
θέατρο και ο κινηματογράφος.
Φωτογραφία
Λογοτεχνία
Μουσική
Series1
Χορός
Θέατρο
Ζωγραφική
Κινηματογράφος
0
10
20
30
40
50
60
70
Αγόρια Λυκείου
Και τα αγόρια του Λυκείου κατά
πλειοψηφία βλέπουν με θετικό μάτι τις
προτάσεις στο τέλος του
ερωτηματολογίου και συμφωνούν με την
κύρια θέση της εργασίας μας για τη
συμβολή της τέχνης στην προαγωγή της
ψυχικής υγείας του παιδιού και του
εφήβου. Οι τέχνες που αναφέρονται ως
πιο σημαντικές στη ζωή τους είναι η
μουσική, ο κινηματογράφος, η
λογοτεχνία, η ζωγραφική, ο χορός, η
ποίηση και το θέατρο.
Άλλο
Ποίηση
Λογοτεχνία
Μουσική
Series1
Χορός
Θέατρο
Ζωγραφική
Κινηματογράφος
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Κορίτσια Λυκείου
Κατά μεγάλη πλειοψηφία τα κορίτσια του
Λυκείου συμφωνούν με τις προτάσεις
στο ερωτηματολόγιό μας και πιστεύουν
στη δύναμη της τέχνης για την προαγωγή
της ψυχικής υγείας του παιδιού και του
Εφήβου.
Ως σημαντικότερες τέχνες για τη ζωή των
εφήβων αναφέρονται από τα κορίτσια η
μουσική, ο χορός, ο κινηματογράφος, το
θέατρο, η ζωγραφική, η λογοτεχνία και η
ποίηση.
Ποίηση
Λογοτεχνία
Μουσική
Series1
Χορός
Θέατρο
Ζωγραφική
Κινηματογράφος
0
10
20
30
40
50
60
Το τέχνημά μας
Ιστοσελίδα της Ομάδας μας
http://art-n-culture-llns.weebly.com/
Στο site μας http://art-n-culturellns.weebly.com/ μπορείτε να βρείτε τις
ατομικές μας εργασίες, τις πηγές μας,
καθώς και κείμενα με τις εμπειρίες μας
από την ομάδα Τέχνη και Πολιτισμός
και από το βιωματικό εργαστήριο.
Θα βρείτε επίσης και φωτογραφίες από
όλες τις δραστηριότητές μας.
Σας Ευχαριστούμε πολύ!

similar documents