fotosynthese

Report
WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN

wat is fotosynthese eigenlijk?

Van welke twee factoren hangt de snelheid van fotosynthese af?

Waarom zijn planten groen?

Welke kleur hebben groeilampen en waarom?

Welke kleuren dringen door in diep water?

Welke kleur hebben planten op grote diepte en waarom
WAT IS FOTOSYNTHESE
Fotosynthese = licht water co2 voedingstoffen en zuurstof
Fotosynthese vind plaats in de bladgroenkorrels van de plant
WAT HEEFT DE GROENE KLEUR VAN PLANTEN
TE MAKEN MET FOTOSYNTHESE?
Fotosynthese vind plaats in de bladgroenkorrels van en plant  deze korrels
Zijn groen en daarom zijn planten groen.
IN DE THYLAKOIDEN VIND FOTOSYNTHESE PLAATS
WELKE KLEUR HEBBEN GROEILAMPEN EN
WAAROM
GROEILAMPEN ZIJN LICHT GEEL TOT ORANJE
BIJ DEZE KLEUREN KAN DE PLANT HET SNELST GROEIEN
GROEILAMP
WELKE KLEURN DRINGEN DIEP IN HET WATER
DOOR
WATER WERKT ALS EEN PRISMA  HET WATER WORD OPGEDELT IN VERSCILLENDE
KLEUREN (VAN ROOD NAAR blauw)
DE DEELTJES IN HET WATER HOUDEN HET LICHT TEGEN  DOOR DE KORTE GOLFLENGTE
VAN BLAUW LICHT BOTST DAT
MINDER SNEL TEGEN
DE STOFDEELTJES IN HET
WATER.
ONDER WATER ZIE JE DUS HET LANGST BLAUW LICHT
WELKE KLEUREN HEBBEN WATERPLANTEN OP
GROTE DIEPTEN?
ROOD  OMDAT HET PIGMENT DAT DIE PLANT ONDER WATER NODIG HEBBEN OM
FOTOSYNTHESE PLAATS TE LATEN VINDEN
ROODWIER
PROEF 1: HOEVEELHEID GEPRODUCEERDE
ZUURSTOF BIJ DE CABOMBA PLANT.
AANTAL BELLETJES PER AANTAL CM VAN DE
MINUUT
LICHTBRON
HOEVEELHEID LUCKS
21
14
72500 LUCK
10
33
27500 LUCK
5
63
11300 LUCK
3
GEEN LICHT
800
LUCK
EINDE
NOG VRAGEN?

similar documents