Seened

Report
Seened
Seente sarnasus taimedega
Seente sarnasus loomadega
•Kasvavad ühel kohal ega liigu
aktiivselt
•Seenerakkudel on rakukestad
•Kasvad kogu elu
•Toituvad valmis orgaanilisest
ainetest, mida saavad
väliskeskkonnast
•Rakkudes talletuvad samasugused
varuained
Millised on seened ja kust neid leida
võib ?
 Seened kuuluvad omaette seeneriiki, enamik neist




on hulkraksed.
Toitu saavad nad orgaanilist ainet lagundades või
teistelt elusorganismidelt neil kas parasiteerides
või nendega sümbioosis elades.
Seega toituvad nad valmis orgaanilisest ainest.
Erinevalt taimedest puudub seentel klorofüll ja
seetõttu pole neile valgus oluline.
Kõige kiiremini kasvad seened soojas ja niiskes
paigas, kus on rohkesti toitaineid.
Seente ehitus
 Hulkraksed seened koosnevad pikkadest peentest




seeneniitidest, mis omakorda koosnevad piklikest
rakkudest.
Seenerakke ümbritseb õhuke rakukest, mis kaitseb neid
lagundamise ja toitainete väliskeskkonda lekkimise
eest.
Seente rakukest koosneb kitiinist, millest koosneb ka
putukate välistoes.
Seenerakkude on olemas tuum.
Seentel talletub rakkudesse samasugune varuaine
nagu loomadelgi, taimedele omast tärklist seentes ei
esine.
 Seeneniidid harunevad ja kasvavad pikemaks
tipust.
 Seeneniidid kasvavad mullas, kõdus või teiste
organismide sees, kus nad moodustavad
seeneniidistiku ehk mütseeli, s.o harunenud ja
omavahel põimunud seeneniitide võrgustiku.
 Seeneniidid eritavad mulda mürkaineid ehk
toksiine. Toksiinide abil peavad seened omavahel
pidevat nn keemiasõda elupaiga ja toidu pärast.
Osa seeni moodustab viljakeha
 Soodsates tingimustes moodustavad paljud seened




tihedasti põimunud seeneniitidest viljakehasid.
Viljakehad on seente paljunemisorganid, mis hõlmavad
vaid väikese osa kogu organismist.
Viljakehas valmivad paljunemiseks ja levimiseks eosed,
mis on mikroskoopilised, ümara kuju ja paksu kestaga
rakud.
Viljakehasid on vägamitmesuguse kuju ha suurusega,
nt söögiseentel koosnevad need kübarast ja jalast.
Madalamalt arenenud seentel tekivad eosed lihtsalt
püstistel rakkudel.
Seente paljunemine ja levik
 Enamik seeni paljuneb ja levib eostega.
 Ühel seene viljakehal võib areneda miljoneid või
isegi miljardeid eoseid.
 Need levivad tuulega, aga ka vee ja loomadega.
 Eos idaneb jas ellest hakkab kasvama seeneniit,
kui on piisavalt toitu, niiskust ja soojust.
 Paljud sümbiondid aga vajavad idanemiseks
sobiva peremehe lähedust.
Miks on seenele vaja seeneniite?
 Erinevalt loomadest lõhustavad seened toidu




väljaspool keha, seeneniidistiku lähiümbruses.
Seeneniidistiku ehitus ongi kohastunud selliseks
toitumiseks, sest peened niidid kasvavad kiiresti just
sinna, kus toitu on palju.
Mida suuremaks kasvab seeneniidistik, seda
suuremaks läheb pind, mille kaudu seen toitub.
Seeneniidistiku sees liigub toitainete lahus edasi ja
jõuab viljakehadesse,
Eoste ja viljakehade moodustamiseks ning seente
omaveheliseks konkureerimiseks kulub suur osa
saadud toitainestest.
Seente mitmekesisus
 Seened on ehituselt väga mitmesuguseid ja
mitmekesised on ka nende kasvukohad ja eluviis.
 Mõned seened on kübara ja jalaga, suur osa seeni
on mikroskoopilised. Rohkelt on neid mullas ja
maapinnal kõdus.
 Paljud seened on roht- ja puittaimede parasiidid,
osal neist on suured viljakehad, mida võib näha
puutüvedel ja kändudel, osa seeni aga moodustab
koos teiste organismidega samblikke.
Pärmseened vajavad suhkrurikast
keskkonda
 Pärmseened on erinevalt teistest seentest üherakulised





ning neil pole niidistikku.
Nende rakud on ümara kujuga ning rakukestata.
Pärmseened on levinud suhkrurikastes kasvukohtades,
nt sobivad neile puude mahl ja puuvuljad.
Suhkrut lagundades saavad nad eluks vajalikku
energiat.
Suhkrute lagunemist hapnikuvabas keskkonnas
nimetatakse käärimiseks. Suhkrute käärimisel tekivad
alkohol ja süsihappegaas.
Seetõttu on pärmseened leidnud laialdast rakendust
toiduainetööstuses.
Kuidas pärmseened paljunevad?
 Pärmseentel on peale eoste moodustamise veel
üks paljunemisviis, pungumine: pärmirakk puhetub
ja tema küljelt sopistub välja väiksem tütatrakk.
Rakud võivad üksteisest eralduda või jääda
külgepidi seotuks, moodustades pikki rakuahelaid.
 Kui elutingimused pole soodsad moodustab seen
eoseid.
Milleks pärmseeni kasutatakse?
 Pärmseente võimet suhkruid kääritada
kasutatakse alkohoolsete jookide valmistamisel ja
taina kergitamisel
 Pärmitaignasee lisatakse suhkrut, millest seened
toituvad. Käärimisel eralduvad süsihappegaas ja
alkohol “kergitavad” tainast ja muudavad selle
poorseks. Hiljem need ained lemduvad.
 Veini- ja õlletööstuses kasutatakse pärmseeni, et
kääritad amahlas või õlleekstraktis leiduvad
suhkrud alkoholiks. Käärimisprotsessi käigus saab
suhkru lisamisega reguleerida alkohoolse joogi
kangust.

similar documents