Методи пошуку нового

Report
Тема уроку
Методи пошуку нового
L/O/G/O
Метод "мозкового штурму” дозволяє генерувати різні варіанти
розв'язання проблеми на основі притаманної людині здатності
до творчої діяльності. Цей метод застосовують тоді, коли
звичайні рутинні методи, засновані на аналізі минулого досвіду
та теперішніх умов, не дають змоги вибрати спосіб вирішення
проблеми.
1
2
3
4
Постановка задачі
Висловлювання ідей, кожен по черзі висловлює всі свої думки,
ніхто його не перебиває не критикує, всі думки записуються.
Кожен учасник отримає загальний список всіх ідей і вибирає з
них до 10 привабливих. Після цього кожен обґрунтовує 2-3 ідеї
(повтори не допускаються)
Ранжування ідей по кількості по результатам
голосування, визначення 10 найкращих
Так повторюється декілька раз доки не залиштеся 2-3
основні рішення які і залишаються
www.themegallery.com
Латеральне мислення
• Латеральне мислення (lateral thinking) з області творчого, це метод
нестандартного підходу і вирішення
завдань.
Одним з прикладів латерального мислення є техніка шести шапок:
Червона - емоції, а звідси - інтуїція, почуття і передчуття.
Жовта - переваги.
Чорна - обережність, отже, судження і оцінка з позиції "а чи правда
це?"
Зелена - творчість, тобто ідеї та пропозиції, пошук альтернатив.
Біла - інформація і питання, пов'язані неї: що маємо, чого не
вистачає?
Синя - організація мислення: чого досягли і що робити далі?
"Змінюючи" головний убір, можна переключатися на різні аспекти
того, що взяли за тему, проблему
www.themegallery.com
Метод гірлянд, асоціацій і
метафор – це метод технічної творчості
визначення синонімів об'єкта
утворюється гірлянда синонімів
(напр., стіл-бюро-парта-...)
вибір випадкових іменників
генерується гірлянда випадкових
іменників (напр., олівець-стілець-...)
комбінування всіх елементів
гірлянди
Деякі з комбінацій представляють ідеї
для вирішення задачі (напр., стіл як
олівець-стіл у вигляді стільця-...)
складання списку ознак у
вигляді прикметників для
кожного елементу гірлянди
Це є гірляндами ознак (напр., олівець: дерев'янийавтоматичний-...; стілець :...)
www.themegallery.com
Метод гірлянд, асоціацій і
метафор – це метод технічної творчості
комбінування елементів
гірлянди синонімів з
елементами гірлянд ознак
(напр., стіл - дерев'яний (у вигляді дерева);
автоматичний (автоматичне збільшення )
генерування гірлянд вільних
асоціацій
Ці гірлянди утворюються за допомогою багаторазового
постановки питання "Про що нагадує слово ...?«
"Про що нагадує слово" зелений "? - Про" траву"," Про що ... "
трава "? - Про" поле "," Про що ... "поле"? - Про "холод" і т.д.
Гірлянда асоціацій містить: трава - поле-холод ...);
оцінка і вибір раціональних ідей
вибір оптимального варіанту
www.themegallery.com
Синектика
● Синектика є розвитком і удосконаленням методу
мозкового штурму.
● При синектичному штурмі допустима критика, яка
дозволяє розвивати і видозмінювати висловлені ідеї.
Особливості методу
Особливість 1
Цей штурм веде
постійна група. Її
члени поступово
звикають до
спільної роботи,
перестають
боятися критики,
не ображаються,
коли хтось
відкидає їх
пропозиції.
Особливість 2
Методика
складається з десяти
кроків: аналіз та
визначення
проблеми, пропозиції
спонтанних рішень
проблеми, нове
формулювання
проблеми, побудова
прямих аналогій,
побудова особистих
аналогій.
Особливість 3
побудова
символічних
аналогій, знову
побудова прямих
аналогій, аналіз
прямих аналогій,
перенесення
аналогій на проблему
та розробка підходів
до рішення.
www.themegallery.com
Click to edit title style
1. Description of
the business
Text
Text
4. Description of
the business
Text
5. Description of
the business
2. Description of
the business
Text
3. Description of
the business
Text
ThemeGallery is a Design Digital
Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com
Click to edit title style
Text in here
Title in here
Text in here
Please write down of contents.
Text in here
Text in here
ThemeGallery is a Design Digital Content &
Contents mall developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed
by Guild Design Inc.
Title
Title
Title
Title
text
in
here
text
in
here
text
in
here
text
in
here
1. Describe contents for a Chart
Description of the company’s sub contents
Description of the company’s sub contents
2. Describe contents for a Chart
Description of the company’s sub contents
Description of the company’s sub contents
Chart Title in here
www.themegallery.com
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
• Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
• Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
• Title in here
Description
of the
contents
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
• Title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
www.themegallery.com
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
Contents01
18.5%
Contents02
17.5%
Contents03
8.7%
Contents04
23.6%
Contents05
63.6%
Contents06
84.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.themegallery.com
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
developed by Guild Design Inc.
Text in
here
Click to
add Text
Text in
here
Text in
here
ThemeGallery is a Design Digital Content
& Contents mall developed by Guild
Design Inc.
www.themegallery.com
Теорія розв'язку винахідницьких
задач (Генріх Альтшулер)
Технологія ТРВЗ відрізняється від інших методик тим, що це
не поєднання окремих прийомів, а технологія, завдяки якій
можна вирішувати різні складні проблеми, задачі, бути в
постійному творчому пошуку.
Головні принципи ТРЗ
• розв'язання
суперечностей
системний підхід
(вміння бачити
навколишній світ
у взаємозв'язку
всіх його
елементів
вміння
віднайти
необхідний у
даній ситуації
резерв.
www.themegallery.com
Оператор РЧВ (розмір-часвартість)
Розмір
Подумки зменшити розміри об'єкта
від заданої величини до 0. Як тепер
виглядає завдання і можливі
рішення?
Подумки збільшити розміри об'єкта
від заданої величини до
безкінечності. Як тепер виглядає
завдання і можливі рішення?
розміри
об'єкта
Оператор РЧВ
(розмір-часвартість)
час виконання
основних
операцій
Час
Подумки зменшити час процесу (або швидкість
руху об'єкта) від заданої величини до 0. Як тепер
виглядає завдання і можливі рішення?
Подумки збільшити час процесу (або швидкість
руху об'єкта) від заданої величини до
безкінечності. Як тепер виглядає завдання і
можливі рішення?
вартість
виконання
роботи
Вартість
Подумки знизити вартість (допустимі витрати) об'єкта
або процесу від заданої величини до 0. Як тепер
виглядає завдання і можливі рішення?
Подумки підвищити вартість (допустимі витрати)
об'єкта або процесу від заданої величини до
безкінечності. Як тепер виглядає завдання і можливі
рішення?
www.themegallery.com
.
Методики стимуляції творчого мислення
застосовуються в багатьох сферах життя, які
вимагають оригінальних ідей. Серед іншого,
використання методик таких як теорія
розв'язку винахідницьких задач та
морфологічний аналіз розповсюджене серед
інженерів та винахідників. Методики
латерального мислення застосовуються в
сфері бізнесу та реклами. Метод Уолта
Діснея та мозковий штурм використовуються
під час дискусій з проблемних питань різних
галузей. Методика SCAMPER часто
використовується для розробки нових
продуктів. Часто для полегшення процесу
рішення проблем творчим шляхом
використовуються графічне зображення ідей
у вигляді карт розуму, діаграм Ісікави та
подібних прийомів.
L/O/G/O

similar documents