KONTROLA SÁDROKARTONOVÝCH P*Í*EK

Report
KONTROLA SÁDROKARTONOVÝCH
PŘÍČEK
AKUSTICKÉ PŘÍČKY SYSTÉMU RIGIPS
Bochezová Markéta, Novanská Hana, Šviráková Pavlína
Realizace – kontrola
1. Vytyčení půdorysu
- vytyčení líce konstrukce (nutné uvažovat tloušťkou SDK
konstrukce) podle projektové dokumentace
2. Instalace vodorovných UW a svislých CW profilů ke
stávajícím konstrukcím
- podlepení profilů upevněných ke stávajícím konstrukcím
pěnovým napojovacím těsněním
- připevnění plastovými natloukacími hmoždinkami max. po
80 cm
- kontrola kolmosti a svislosti
Realizace – kontrola
3.
-
Nasunutí zbývajících svislých CW profilů
orientace profilů ve směru montáže desek
CW a UW profily nesmí být pevně spojeny
CW profily musí být cca o 1,5 cm kratší než je
světlá výška místnosti (průhyb stropu)
- rozteč CW stojin max. 60 cm (při použití SDK
šířky 120 cm)
Realizace – kontrola
4. Instalace SDK desek – první strana
- první strana příčky začíná deskou plné šíře +
odřezaní zploštělé podélné hrany (lepší tmelení
koutů)
- kontrola vedení instalací podle projektové
dokumentace
Realizace – kontrola
5. Vložení akustické izolace
- vložení izolace v celé ploše rozpětí sloupků, bez
mezer (dosažení akustických parametrů)
6. Instalace SDK desek – druhá strana
- vystřídání spár první a druhé strany desek, spáry
musí vycházet na stojinu profilu
Realizace – kontrola
Požadavky na desky:
- desky 1 cm nad podlahou
- minimalizace spojů v rámci jedné stěny
(používáme celé SDK desky), spáry musí vycházet
na stojinu profilu
- upevnění desek pouze na svislé CW profily
(samořezné šrouby max. po 25 cm)
Realizace – kontrola
7. Začišťovací práce
- zpevnění rohů ukončovacím profilem (zakrytí nedokonalostí,
mechanická ochrana)
- zpevnění koutů páskou aplikovanou do vrstvy tmelu (zamezení
trhlin a prasklin v koutech)
- zatmelení spár desek sádrovým spárovacím tmelem s vloženou
skelnou páskou
- větší spáry (obvod konstrukce) musí být vyplněny do celé
hloubky tmelem
- zatmelení hlaviček šroubů, pásek a ukončovacích profilů
- celoplošné zatmelení (co nejslabší vrstva)
- po zaschnutí tmelu nerovnosti zbroušeny
Realizace – kontrola
Realizace – kontrola
Kontrola materiálu
V průběhu prací bude kontrolován tento materiál:
- akustická izolace
- SDK desky akustické (modré)
- tmel a pásky
- umístění a použití upevňovacích prostředků
(samořezné šrouby a natloukací hmoždinky)
Před odevzdáním – kontrola
- rovinnost povrchu
- úklid pracoviště

similar documents