Sulamine ja tahkumine

Report
Sulamine ja
tahkumine
Lisette, Rooland, Aimar,
Antti, Renate, Viktor
Sulamine
 Sulamine
on tahke
aine muutumine
vedelaks.
 Aine sulamiseks
kulub sama palju
energiat, kui aine
tahkumisel ära
annab.
Sulamine
on kindel
 Ainetel
sulamistemperatuu
r.



 Sulamistemperatu
uriks nimetatakse
sulava või tahkuva
aine temperatuuri.






Puhaste ainete
sulamistemp. :
Alumiinium 660˚C
Vesi
0˚C
Kuld
1060˚C
Raud
1540˚C
Vask
1080˚C
Elavhõbe
-39˚C
Lämmastik -210˚C
Vesinik
-260˚C
Sulamine
 Ainete
segude sulamistemperatuur erineb
puhaste ainete sulamistemperatuurist.
 Sulamisel ja tahkumisel muutub aine
ruumala.
 Sulamisel aineosakesed eemalduvad
üksteisest.
 Sulamisel kulub energia aineosakeste
sidemete nõrgendamiseks.
Tahkumine



Tahkumine on
vedela aine
muutumine tahkeks.
Sulamise ja
tahkumise kestel
temperatuur ei
muutu.
Tahkumisel vabaneb
täpselt sama
soojushulk, mis
sulamisel kulus.
Lingid




Animatsioon:
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/ani
mations/chang_7e_esp/enm1s3_4.swf
Katsevideo tahkumisele:
http://www.youtube.com/watch?v=HD_mQS
NKhkc&feature=related
Katsevideo sulamisele:
http://www.youtube.com/watch?v=uBie6XhJ
zbA
Mõistekaart:

similar documents