Mitä kieli on

Report
kieli on paitsi suussa oleva lihas myös
ihmisten puhuma, kirjoittama tai
viittoma merkkijärjestelmä
◦ luonnolliset kielet
◦ keinotekoiset kielet
(ohjelmointikielet,
liikennemerkkijärjestelmä,
esperanto)
 jokaisella ihmisellä on vähintään yksi
äidinkieli

Tekstit
Lauseet
Sanat
Äänteet
kielijärjestelmän merkit ovat
symboleja
 symbolien merkitykset ovat
sopimuksenvaraisia (talo, house, dom)
 järjestelmä muuttuu: sanoja jää pois
käytöstä ja uusia syntyy





denotaatio = perusmerkitys
konnotaatio = lisä-/sivumerkitys
äidinkielellä on suuri merkitys ihmisen
ajattelulle; vaikka ajattelu ei ole pelkkää
kieltä, äidinkieli ohjaa ajattelua (esim.
feminiini/maskuliini)
kieli ja kulttuuri ovat sidoksissa (nuoska,
sohjo, loska, räntä, tykky; metsä)


ks. oppikirja s. 256 ja s. 260-261
Vastaa tehtävävihkon kysymyksiin s. 40
(Särmä-tehtävät a.-c.)

similar documents