Biomedisinsk laboratorium

Report
Program
16.00
Innregistrering og servering
17.00
Innledning
17.10
Nytten av diettbehandling i klinisk praksis – kasuistikk. Geir Flatabø, lege, Medisinsk
Helsesenter AS
17.30
Gluten sensitivitet fra et klinisk perspektiv. Knut Lundin, Overlege, dr. med.,
førsteamanuensis, Rikshospitalet
18.00
En pasient forteller om sin erfaring med diettbehandling
18.10
Utvikling av en ny metode for påvisning av gluteneksorfiner og casomorfiner i Urin.
Dag Tveiten, laboratorieleder, Lab1/Adrian Finvold, kjemiingeniør Lab1/stud. NTNU
18.30
Kulturelt innslag og pause
19.00
Probiotika ved diettbehandling. Gunnar Brønstad, dr.med, Neurozym Biotech AS
19.25
Omega-3 fettsyrer (EPA) og/eller vitamin E+C mot schizofreni. Et randomisert forsøk.
Håvard Bentsen, Overlege, dr.med. Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.
19.50
Pause
20.00
Food antigens, intestinal inflammation and complement dysregulation in psychiatric
disorders. Emily G. Severance, Ph.D. Stanley Division of Developmental Neurology,
Department of Pediatrics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA
20.40
“Kalles time”
Interactions
Epigenetics
Environmental
«triggers»
Genetics
You
•
•
•
•
•
•
Nutrition
Lifestyle
Stress
Infections
Microbiota
++++
Neuropeptides in urine
LC- MS/MS
Dag Tveiten
Adrian Finvold
2013
S
Peptides to nervous system
S
Incomplete breakdown of gluten and casein
S
Permeability – “Leaky gut syndrome”
S
Pathway
S
Diet and effect
UV- spectrum of urine
S UV-spectrum of urine with given wavelengths
Derek - 27
S Difficult birth – normal weight
S Reduced weight soon after birth
S 9,5 kg when 2,5 years old
S Diagnosed with Infantile Autism - 4 years old
S Often GI symptoms – pain, diarea
S Angry often/aggressive behaviour
Derek
?
Derek 2005 – 50 kg
With permission from parents
Derek 2007 – 64 kg
Gluten- and casein free diet
Derek
Before GFCF diet:
 Rigid, stiffness,
unrelaxed
 Hardly no eye contact
 Aggressive
 Tramping with his feet
 Biting and kicking
After GFCF diet:





More relaxed
Smiling more often
More happy
Eyecontact
More communicative
Parents say: One hour after ingestion of ”forbidden” food – marked increased aggressive
behaviour
Publications
Project LC-MSMS
•
•
•
•
Autumn 2011
Investment Ms
Cooperation with HIOA, RH (Medinova)
4 students Bachelor in Chemistry
Peptide structures
S Casomorphine 1-4
Gluten exorphine C
- Mass: 522,2 g/mol
- Mass: 591.3 g/mol
Enzymatic degrading effects
Calibration curve
Relation between signal and concentration
Mass spectrometry
Conclusions
S Fast
S Selective
S Sensitive
S Reliable
Mass spectrometry
Patient - LC-MsMs
Reel krea.
Kons.
Kasomorfin Kasomorfin Kasomorfin Kasomorfin Kasomorfin Kasomorfin
Gluteneksorfin Gluteneksorfin Gluteneksorfin Gluteneksorfin Gluteneksorfin
ID/RID
(mmol/L)
1-3
1-4
1-4A
1-5
1-5A
1-7
Kasomorfin 1-8
A4
A5
B4
B5
C
26305
13,7
239,7
139,1
1269,7
307,5
4807,1
110,1
0
0
0
0
0
0
Mass spectrometry
Patient
Patient example
S Patient lab results – Antibodies/Peptides
IgG cowmilk
IgG casein
IgA casein
68 U/mL (<20)
40 U/mL (<20)
13 U/mL (<12)
Casomorphin 1-4
Casomorphin 1-5
Casomorphin 1-7
Casomorphin 1-8
41,4 nmol/L/kreatinin
45,2 nmol/L/kreatinin
200,1 nmol/L/kreatinin
145,2 nmol/L/kreatinin
E-mails from Kalle
Vi får ta en titt
På det som er blitt
Et enigma i en gåte
Som nålen i en såte.
Hi ,hi Kalle
Hurra.hurra
Det er bra .bra .bra.
Dette går veien
Som tosken og skreien .
VH K
Hipp hurra
Dette var bra.
Nå har vi seiret ,
Og dette må feires
VH kalle den nå helgale

similar documents