Instruments GC-MS, GC-FID & LC

Report
Oleh : Mohamad Akasah
Jabatan Kimia
Fakulti Sains
Universiti Malaya
9 Febuari 2012
Mengedalikan peralatan
GC-MS, GC-FID dan LC-MS
1, Membuat persedian awal memastikan peralatan dalam keadaan sedia
digunakan.
2. Menjalankan sampel-sampel untuk Pelajar Dasar, Pelajar Pasca dan
Penyelidikan.
3. Membantu pelajar berkenaan mengendali peralatan dengan betul.
4. Inventori Peralatan dan Bahan Kimia.
Filamen
GC-MS
Electron Impack (Detector)
Injection Port
GC-FID
Flame Ionization Detector
FID Detactor
Electrospray(ESI)
LC-MS
Keperluan Gas
BIP
He
Purified
He
Purified
H2
Purified
N2
Pureified
N2
Compess
air
N2 Converter
Vacuum Pump
HPLC
High Performance Liquid Chromatography
GC-ECD
Electron Capture Detector
GC-ECD
GC-FID
(Agilent)
GC-FPD
Flame Photometric Detector
Chromatogram
Column
Mass Spectrum
Column
Column GC
Cohtoh:
Length: 30 m
I.D: 0.25 mm
Film: 0.25 µm
Column LC-MS & HPLC
Syarat-syarat penggunaan Instruments
GC-MS/FID & LC=MS
1. Semua pelajar dikehendaki mendaftar sebagai pengguna.
2. Mengisi borang tertentu. Borang boleh diperolehi di Makmal atau
download di Web Jabatan Kimia.
3. Pelajar dari luar Jabatan Kimia mesti memohan penggunaan melalui
Ketua Jabatan Kimia.
4. Pelajar dari luar Jabatan Kimia mesti mengemukakan cara pembayaran,
contohnya melalui gran atau lain-lain yang disahkan oleh penyelia atau
ketua Jabatan beserta Chop Rasmi.
5. Sampel mesti mengikut syarat seperti dalam borang permohonan.
Peraturan Penggunaan Instruments GC-MS/FID & LC-MS
1. Menandatangani dalam Buku Log Makmal penggunaan peralatan pada
masa dan hari itu.
2. Sampel yang dijalankan mesti mengikut Nombor Fail yang telah
ditetapkan di dalam buku Fail di setiap peralatan.
3. Mengikut peraturan pakaian di dalam makmal.
Syarat-syarat sampel yang perlu dipatuhi
Kesimpulan
Tugas Rasmi PPS di Makmal GC-MS
1. Pemeriksaan harian seperti Tuning, Calibration dan kesemua panel
peralatan dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
2. Memastikan Pelajar mengikut arahan dan Jadual yang ditetapkan
dalam “Booking Book”.
3. Pemeriksaan berkala mengikut jadual (maintenance schedule) yang
telah ditetapkan oleh pengeluar.
4. Menjaga kebersihan makmal dan peralatan.
5. Inventori berkala Peralatan dan Bahan Kimia.
TAMMAT
THANK YOU

similar documents