Corporate communicatie

Report
Isabelle Bolluyt
2011


Mobiel internet verandert
communicatiegedrag jongeren
Van de jongeren zegt 95% hun telefoon bijna
altijd of altijd aan te hebben staan. Tevens
geven ze aan hoe belangrijk het is om ‘always
connected’ te zijn. 9 op de 10 geeft aan altijd
mobiel bereikbaar te willen zijn voor
vrienden, en maakt zich wel eens zorgen als
vrienden niet reageren.
Marketingcommunicatiestrategie

http://www.adformatie.nl/campagne/bericht
/81419
Marketingcommunicatiestrategie



Dichotomie
Maatschappij
GENERATIE EINSTEIN
Marketingcommunicatiestrategie

http://www.youtube.com/watch?v=33hlXZ8K
YpU
Marketingcommunicatiestrategie








Het beeld dat consumenten van een merk,
dienst en of persoon hebben.
Zowel uit eigen ervaring als uit de MCM
opgemaakt.
MERK:
Onderscheid
Continuiteit
Hogere prijs
Betere productintroductie
Meer onafhankelijkheid van de detailhandel.
Marketingcommunicatiestrategie




Onderscheid
Herkenning
Gemak
Psychosociale functies
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie





Communicatie is altijd gericht op het
beïnvloeden van kennis,
de attitude
of
gedrag van personen in deze doelgroepen
Moet een onderscheid worden gemaakt
tussen corporate én marketingcommunicatie
Marketingcommunicatiestrategie



Gaat het om de onderneming of organisatie
als geheel
MISSIE & VISIE
Corporate communicatie of
bedrijfscommunicatie overkoepelt drie
hoofdvormen van communicatie:
- managementcommunicatie
- marketingcommunicatie
- organisatiecommunicatie
Marketingcommunicatiestrategie






LEGO
APPLE
TOYOTA
IKEA
Door CC kunnen meningen worden gevormd
die af kunnen wijken van de identiteit
Verschillende doelgroepen kunnen ook
verschillende meningen hebben
Marketingcommunicatiestrategie




Managementcommunicatie
Managementcommunicatie is letterlijk
communicatie door managers.
Managers zijn leidinggevenden in alle lagen
van een bedrijf of organisatie. Ze plannen,
organiseren, leiden en controleren.
In elk van die stappen is het uitermate
belangrijk dat medewerkers impliciet of
expliciet op de hoogte worden gebracht van
de strategie en het doel.


Marketingcommunicatiestrategie

Marketingcommunicatie wordt vaak gescheiden van
corporate communicatie, omdat het bij
marketingcommunicatie om merken op product- en
dienstenniveau gaat.

Daarbij zie je vaak een onderscheid tussen 'above' en
'below the line'.
Above heeft betrekking op print, tv en radio (reclame).
Below heeft te maken met direct mail, sales promotion,
sponsoring, ...



Marketingcommunicatiestrategie


Organisatiecommunicatie is de verzamelterm
voor heel wat disciplines.
Het gaat om communicatie naar verschillende
doelgroepen: public relations (pers), public
affairs (overheid), investor relations
(investeerders), arbeidsmarktcommunicatie
(toekomstige werknemers), corporate
advertising (alle stakeholders),
milieucommunicatie (overheid en
maatschappij) en interne communicatie
(werknemers).
Marketingcommunicatiestrategie






Vertrouwen kweken
Het bedrijf achter het merk profileren
MCM beinvloedt wel de corporate
communicatie
Neem NIKE
Sterk concurrentiewapen
Wanneer concurrentie oprukt, is corporate
communicatie wat het verschil kan maken
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Na het kiezen van de juiste strategie
Start de Creatieve Ontwikkeling
Er is een keuze gemaakt tussen een
informationele dan wel transformationele
positionering
En hieruit volgt de propositie.

Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie







WAT beloven we de consument?
Impliciet of expliciet?
WAT is het onderscheidende voordeel?
WAAROM zou een consument ons product of
merk kopen?
WAT wordt de klant er beter van?
WELKE waarden willen we met ons merk
associeren?
Hierbij wordt wel al een
comunnicatieadviesbureau ingeschakeld.
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie





Een mediabureau is een adviesbureau dat bedrijven adviseert op het gebied
van communicatie, media en middelen, om hen te helpen in contact te komen met
(potentiële) klanten ofdoelgroepen.
"Het aanbod van zowel media als reclame is de afgelopen decennia enorm
gegroeid, wat er toe heeft geleid dat de consument ruim vier keer zoveel reclame
krijgt aangeboden als tien jaar geleden. Deze groei in aanbod gaat echter niet
gepaard met een evenredige groei in mediaconsumptie." (Olsthoorn, 2003)
Hierdoor wordt gerichte communicatie met de consument steeds moeilijker.
Omdat een mediabureau vaak wordt afgerekend op het effectief en efficiënt
bereiken van de doelgroep, van de adverteerder, is het mediabureau specialist
geworden op dit gebied.
Om de adverteerder te helpen om de doelgroep te bereiken is het voor een
mediabureau nodig om een inzicht te hebben in het merk, de marketing,
communicatie en doelgroepen van deze adverteerder.
Vervolgens kan er op basis van deze inzichten een communicatie/mediastrategie
ontwikkeld worden.
Een professioneel mediabureau is in staat om breder te adviseren dan de
traditionele media alleen, en is ook deskundig op gebieden als public relations
(PR), evenementen en sponsoring, interactieve reclame, mond tot mond reclame
en direct mail.
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie

https://docs.google.com/present/edit?id=dc
9s2z29_12d4pp9gd5
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie
Marketingcommunicatiestrategie

similar documents