P200_Metode analitice pentru determinarea unor compusi

Report
METODE ANALITICE PENTRU DETERMINAREA UNOR COMPUȘI
ANTIHISTAMINICI DIN FLUIDE BIOLOGICE
Ioana-Cezara GRIGORIU, Luminița AGOROAEI, Anca-Monica STRUGARU, Elena BUTNARU
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” – Iaşi, România
Facultatea de Farmacie – Disciplina de Toxicologie
Obiectivul acestui studiu este de a prezenta metodele analitice utilizate
pentru determinarea celor mai frecvent utilizaţi compuşi antihistaminici,
din fluide biologice. Antihistaminicele de generație a II-a, precum
desloratadina, loratadina, levocetirizina, bilastina şi fexofenadina, sunt
medicamente de elecție în managementul tratamentului simptomatic al
rinitelor alergice sezoniere şi perene, al astmului bronşic alergic, al
urticariilor cronice idiopatice, atât pentru copii, cât şi pentru adulți.
Substanța
Condiții experimentale
Metoda de extracție din fluid biologic
Referința
numărul
C: Betasil silica (50 × 3, 5 m) - 3°C; FM: acetonitril–apa–acid acetic–acid
trifluoracetic(93:7:1:0.025, v/v/v/v); D: 0.5 mL/min; TA: 2 min / injectare; SI: cetirizined8
Extracție în faza solidă
1
Metoda
Cetirizina
HILIC-MS/MS
(Plasmă umană)
Studiul foloseşte publicații din literatura de specialitate din perioada 2000-2014
identificate prin explorarea bazelor de date ScienceDirect, PubMed, Willey
Journals. Sunt studiate tehnici analitice variate pentru determinarea
antihistaminicelor, de la metode colorimetrice simple cu selectivitate şi
sensibilitate intermediară, la metode înalt selective şi sensibile, aplicate în
laboratoare moderne de analiză. Au fost identificate numeroase metode de
analiză pentru determinarea antihistaminicelor, aplicabile cu preponderență pe
probe biologice.
600 µL SI, 200 µL plasmă, în tuburi EppenHPLC–ESI–ion C: Hypurity C18 (Thermo Hypersil-Keystone 2.1 mm × 150 mm, 5µm, USA); FM: 65%
dorf, agitare 2 min, centrifugare, 10 min. 400 µL din
trap mass
metanol şi 35% apă (conținut 0.1% acid formic, 10 mM formiat de amoniu); D: 0.2
stratul organic superior transferați în flacoane de
spectrometry
mL/min la 40°C; Limita de detecție: 5ng/mL; SI: tramadol;
recoltare. 10 µL injectați în sistem
Extracție simplă în două etape: precipitarea
C: CIRALPAK AD-H; FM: n-hexan:etanol:dietilamină:acid acetic (60:40:0.1:0.1, v/v/v/v);
Cetirizina
NP-HPLC-MSproteinelor folosind acetonitril, urmată de extracția
SI: Levocetirizină-D8; Detecție: MRM - m/z 389.2→201.1 pentru cetirizină şi
(Plasmă umană)
APCI
lichid-lichid
397.2→201.1 pentru standard; Limita de detecție: 0.5 ng/mL.
cu un amestec de n-hexan-diclormetan (50:50, v/v).
SI: nebivolol; C:SupelcosilTM LCABZ (50 mm × 4.6 mm, 5 µm particle size); FM 1:
Cetirizina
soluție tampon acetonitril-fosfat (pH = 3.5; 20 mM) (20:80,v/v); FM 2: acetonitril Extracție lichid-lichid în clorura de metilen şi
(Plasmă umană /
HPLC
trietilamină (0.5%) în tampon fosfat (pH 3.5; 20mM)(55:45, v/v); Detecție la 230 nm;
dietileter (80:20, v/v)
urină)
Detector: şir de fotodiode; D: 0.5 mL/min;
Cetirizina
(Plasmă umană)
Cetirizina
(Plasmă umană)
LC/MS/MS
Cetirizina
(Plasmă umană)
HPLC-UV
C: C8; Intervalul curbei de calibrare: 1.0–400 ng/mL pentru cetirizină; LMD: 1.0 ng/mL;
C: Lichrospher C8 (5m, 250 mm × 4.6 mm); D: 1.0 mL/min; Eluție în gradient: solvent A
- apa cu acid formic 0.13%, solvent B - metanol; FM: 45% solvent A şi 55% solvent B
Detector UV-VIS la 230 nm; C: Capcell Pak MF C8; FM 1: acetonitril 15% în tampon
fosfat 20 mM pH 2.8; FM 2: acetonitril 35% în tampon fosfat 20mM pH 2.8; D:0.5
mL/min-FM 1, 0.1 mL/min FM 2;
2
3
4
Extracție într-o etapă: precipitarea proteinelor
5
Extracție lichid-lichid în clorura de metilen
6
Rupatadina,
SI: difenhidramina; C: UltimateTM AQ-C18(4.6 mm×100 mm, 5 m); FM: metanol/apa
Desloratadina
LC-MS/MS
Extracție cu metil t-butil eter şi n-hexan(1:1, v/v)
80/20;
(Plasmă umană)
Levocetirizina
C: Ultron ES-OVM(150 x 4.6 mm, 5 µm); FM: NH4OAc (pH 6.6) : Acetonitril (9:1 v/v); D:
(Plasmă de
LC-ESI-MS
Extracție cu acetat de etil
1 mL/min; Detecție: SM cu ionizare cu sursă electrospray;
caine)
Desloratadina
SI: Desloratadina-d5; C: Xbridge C18 (50 mm x 4.6mm, 5 µm); FM: Formiat de
LC-ESI-MS/MS
Extracție lichid - lichid
(Plasmă umană)
amoniu:metanol (20:80 v/v); D: 0.7 mL/min;
Clorfeniramina
Detecție UV, ʎ=200 nm, SI: dextrometorfan; C: C18 (250 mm x 46 mm ID); FM:
Extracție din plasmă alcalină cu t-butil metil eter ca
RP-HLPC
(Plasmă Umană)
Acetonitril-apă-trietilamina (46: 54: 0.2); pH=2.6 ajustat cu H3PO4).
bază apoi extracție în soluție de clorhidrat 15%
C: RP18; SI:cetirizina; FM: acetat de amoniu (10mm, pH=6.4) : metanol; cuantificarea
Fexofenadina,
analiților prin monitorizarea mai multor procese de disociere, m / z 502 → 466,
Extracție în faza solidă cu ajutorul cartuşelor Oasis
Cetirizina
HPLC/MS/MS
fexofenadină, și m / z 389 → 201, cetrizină; Intervalul curbei de calibrare: 2-1,700 ng
HLB
(Plasmă umană)
mL⁻¹ (r = 0,995), la analiza a 0,1 mL plasmă.
Extracție din plasmă cu acetonitril, centrifugare 10
Fexofenadina
min la 10.000 rpm, separarea supernatantului prin
C: Zorbax, Eclipse XBD, C8 150x4.6 mm i.d., 5 µm; D: 1.2 mL/min; Detector UV, ʎ=210
clorhidrat
HPLC
filtrare, o porțiune din ser tratat cu fexofenadină
nm; FM: tampon fosfat: acetonitril: metanol (60:20:20, v/v/v); pH=3.7
(Ser uman)
pentru obținerea concentrației dorite, pastrat la 20°C
Fexofenadina
SI: carbamazepina; FM: tampon fosfat 10 mM : acetonitril (70 : 30 v/v); C: ACQUITY
clorhidrat
UPLC
UPLC BEH C18 (1.7 µm, 2.1 mm x 100mm); D: 0.25 mL/min; Detector: UV-PDA
Extracție cu acetat de etil din 980 µL plasmă
(Plasma umana)
210nm;
Terfenadina
C: cianopropil silan (15 cm x 4.6 mm); FM: tampon acetat (0.001 M, pH=4):acetonitril
Extracție cu metil t-butil eter: alcool isopropilic
clorhidrat
HPLC
25:75 v/v.
(95:5% v/v)
(Plasmă umană)
7
8
9
10
11
12
13
14
Abrevieri
HPLC-cromatografie de lichide de înaltă performanță; HILIC-MS/MS – cromatografia de lichide bazată pe interacții hidrofilice-spectrometrie de masă; NP-HPLC-MS-APCI - cromatografie de lichide de înaltă performanță cu fază
normală cuplată cu spectrometrie de masă, cu ionizare chimică la presiunea atmosferică; HPLC–ESI–ion trap mass spectrometry-cromatografie de lichide de înaltă performanță - ionizare cu sursă electrospray - spectrometrie de
masă cu trapă ionică; C – coloană de separare; D-debit; SI – standard intern; LMD – milită minimă de detecție.
Referințe
CONCLUZII
• Metodele de analiză avansate identificate în
literatura de specialitate pentru determinarea
antihistaminicelor izolate din probe biologice,
prin diferite tehnici, confirmă preocuparea
permanentă a cercetătorilor în acest domeniu.
MULȚUMIRI
• „Acest studiu a fost finanțat de Fondul
Social European, Programul Operațional
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ,
contract nr. POSDRU /159/1.5/S/136893”
1. Song Q, Junga H, Tang Y et al. Automated 96-well solid phase extraction and hydrophilic interaction liquid cpseudoephedrine hromatography–tandem mass spectrometric method for the
analysis of cetirizine (ZYRTEC®) in human plasma—with emphasis on method ruggedness. Journal of Chromatography B 2005; 814: 105–114.
2. Zhi-Rong T, Dong-Sheng O, Gan Z et al. Sensitive bioassay for the simultaneous determination of and cetirizine in human plasma by liquid-chromatography-ion trap spectrometry. Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2006; 42: 207-212.
3. Seung WK, Hae JJ, Victor SM et al. Enantioselective determination of cetirizine in human plasma by normal-phase liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem
mass spectrometry. Journal of Chromatography 2010; 878: 3351-3357.
4. Dharuman J, Vasudhevan M, Ajithlal T. High performance liquid chromatographic method for the determination of cetirizine and ambroxol in human plasma and urine - A boxcar approach.
Journal of Chromatography B 2011; 879: 2624-2631.
5. Ma M, Feng F, Sheng Y et al.. Development and evaluation of an efficient HPLC/MS/MS method for the simultaneous determination of pseudoephedrine and cetirizine in human plasma:
Application to Phase-I pharmacokinetic study. Journal of Chromatography B 2007; 846:105-111.
6. Kim CK, Yeon KJ, Ban E et al. Narrow-bore high performance liquid chromatographic method for the determination of cetirizine in human plasma using column switching. Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2005; 37: 603–609.
7. Wen J, Hong Z, Wu Y et al. Simultaneous determination of rupatadine and its metabolite desloratadine in human plasma by a sensitive LC-MS/MS method: Application to the pharmacokinetic
study in a healthy Chinese Volunteers. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 49: 347-353.
8. Ryu JK, Yoo SD. Simultaneous Determination of LEvocetirizine and Pseudoephedrine in Dog Plasma by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in the Presence of Dextrocetirizine. J
Pharm Pharmaceut Sci 2012; 15(4): 519-527.
9. Ponnuru VS, Challa BR, Nadendla. Quantification of desloratadine in human plasma by LC-ESI-MS/MS and application to a pharmacokinetic study. Journal of Pharmaceutical Analysis 2012;
2(3): 180-187.
10. Ge QH, Zhou Z, Zhi XJ et al. Simultaneous determination of pseudoephedrine and Chlorpheniramine in human plasma by HPLC-UV detection method. Pubmed.gov, US national library of
medicine national institute of health 2004; 39(4): 281-284.
11. Bharathi VD, Radharani K, Banda J et al. LC–MS–MS Assay for Simultaneous Quantification of Fexofenadine and Pseudoephedrine in Human Plasma. Chromatographia 2008; 67(5,6): 461466.
12. Arayne MS, Sultana N, Shehnaz H et al. RP-HPLC method for the quantitative determination of fexofenadine hydrochloride in coated tablets and human serum. Medicinal Chemistry
Research 2011; 20(1): 55-61.
13. Jain DK, Amin MK, Jain D. Quantitative Determination of Fexofenadine in Human Plasma by UPLC. Indian J. Pharm. Educ. Res 2010; 44(3): 295-300.
14. Sekhar S, Shoukry KW. A Sensitive HPLC Method for the Determination of Terfenadine and Its Metabolite in Human Plasma. Journal of Liquid Chromatography 1994; 17(11): 2419-2428.

similar documents