Evangeliene i Det nye testamentet

Report
Evangeliene i Det nye
testamentet
Evangeliene……….
•
•
•
•
Er de fire skriftene i bibelen og Jesus liv
Forfatterne blir kaldt evangelistene
Markus, Matteus, Lukas og Johannes
De forkynner troen på Jesus som sto opp fra
de døde
• Hensikt var å styrke tilhørernes tro, gi trøst og
oppmuntring
Markusevangeliet
• Evangeliet begynner i ødemarken,
der man kunne høre løven brøle
• Eldste evangeliet fra omkring år 70,
da tempelet ble ødelagt
• Korteste
• Budskap at Jesus var Messias som
kom for å lide og dø
Matteusevangeliet
• Evangeliet begynner med
slektshistorien til Jesus – symbol
menneske
• År 80 – 90
• Jødisk miljø
• Den store læreren, en ny Moses. Fem
viktige taler
• Strid mellom jødiske ledere og Jesus
• Oppfyllelse av profetier i GT
Lukasevangeliet
• Faren til døperen Johannes ofrer
til Gud i tempelet, okse et vanlig
offerdyr
• 80 årene
• Lengste
• God utdanning
• Den kjærlige Jesus
Johannesevangeliet
• Begynner med et overblikk som
knytter Jesus til verdens skapelse. En
ørn ser langt og vidt.
• Ca. år 100
• Filosoferende evangelium – taler,
samtaler og diskusjoner
• «jeg er livets brød» «jeg og far er ett»
• Evangeliene er først i NT
• Apostel = disiplene + Paulus
• Matteus og Johannes har fått navn etter to
disipler
• Evangelistene var ikke øyenvitner til Jesus,
men hadde trolig kontakt med noen apostler
eller folk nær de
• Fått historiene muntlig
De synoptiske evangeliene
• Matteus, Markus og Lukas har mye felles, de
synoptiske evangeliene
• Både det som blir fortalt om Jesus, og det han sier
kan være nesten ordrett likt.
• Både Matteus og Lukas har brukt Markus evangeliet
som kilde, men har endret litt for å fortelle sin
beretning
• Matteus og Lukas: visdomsord, taler og fortellinger
Mål for økta:
• Hva er bibelforskning
• Ulike oppfatninger av Jesus
• Lære om evangelisten Lukas
Bibelforskning
• Skriftene i bibelen blir grundig utforsket
• Spesielt fortellingene om Jesus
• Studerer tekster både i og utenfor bibelen for
å forstå (historiske kilder)
Bibelforskning om Jesus
•
•
•
•
Uvanlig mann / gjorde inntrykk
Opplæring som snekker
Jødisk samfunn hvor slekt var viktig
30 år begynte han å gå rundt og forkynne
budskap
• Opprettet en gruppe disipler
• Oppsto konflikter med lederne
– Romerne var redd for et opprør
– Ble tatt til fange, kort rettssak og henrettet som en
farlig forbryter
• Oppsto rykter om at Jesus sto opp fra de døde
• Utgangspunktet for kristendommen
Ulike oppfatninger på det viktigste om
Jesus
• Oppstandelsen – tegn på at han var verdens
frelser
• Visdomslæren - tenkte på det han hadde sagt.
Mye klokt
• Undrene hans - gjorde syke mennesker friske
Hvem var Lukas?
• Kjenner ikke navnet
• Gammel da han skrev verket
• Oppfatter seg selv som historiker
– Henviser til Romerrikets historie: «det
skjedde i de dager da det utgikk befaling fra
keiser Augustus…..»
• Skrev godt gresk (høy utdanning)
– Bidro til at utdannede folk ble interessert i
kristendommen
Hvem var Lukas?
• Gresk  Eneste ikke-jødiske forfatteren i
bibelen
• Apostlenes gjerninger er også skrevet av Lukas
• Evangelisten med mest stoff om kvinner
Lukasevangeliets oppbygging
• Fortellingen henger sammen
• Forord: takker forleggeren sin Teofilos
• Fem hoveddeler:
– Døperen Johannes og Jesus blir født. Jesu
barndom: Juleevangeliet
– Virksomheten til døperen Johannes. Jesus blir
døpt og senere fristet av djevelen
– Jesus i Galilea (den nordlige delen av Palestina)
– Jesus og disiplene hans går til Jerusalem:
• Den barmhjertige samaritan (folkeslag som ble
sett ned på)
• Jesus hos Marta og Maria
• Den bortkomne sønnen
• Den rike mannen og Lasarus
• Jesus og tolleren Sakkeus
– Jesu lidelse, død og oppstandelse: tre ganger så
mye stoff om oppstandelsen enn de andre.
Gjennom seieren over døden viser han at han er
Guds sønn.
Hovedtanker hos Lukas
• Jesus «løftet opp» de som sto nederst på
rangstigen (utstøtte, fattige, kvinnene…) Luk
4, 18 – 19
• Advarer mot rikdom og grådighet, men den
rike må også bli godtatt som han er
• Liknelser: en fortelling som er lett å forstå som
skal være bilde på noe annet (Guds forhold til
menneskene) «den bortkomne sønnen»
Apokryfe evangelier – «Skjulte / bortgjemte»
• De evangeliene som ikke fikk plass i Bibelen
• Spennende å studere også for de som er kritiske til kirken
– Gir et annet bilde av Jesus
• Er yngre enn de fire i Bibelen
• To typer:
– Skrifter som utdyper historiene i NT (Thomas
barndomsevangelium)
– Skrifter med et annet syn på Jesus enn det NT gir
• Navn etter nære medarbeidere til Jesus
• Denne personen var den eneste som forsto Jesus
budskap – får del i en hemmelig visdom
Finn ut faktakunnskap om «ditt» evangelium.
• Hovedbudskap
• Forfatter
• Når ble det skrevet?
• Hvordan ble det funnet?
• Annet?
Skal legges fram i grupper neste Rle time.
Kilder: læreboka og eventuelt oppslagsverk og internett.
Thomasevangeliet
Muna
Sander
Devrim
Pernille
Jon
Ida
Maria Magdalenas
evangelium
Lars
Katinka
Charlotte
Thea
Kristoffer
Abdi
Judasevangeliet
Barnabasevangeliet
Martin
Seline
Mustalifa
Preben
Geri
Gaute
Tine
Martine
Mustafe
Linda
Donika
Hermann
Simen
Thomasevangeliet
Muna
Sander
Devrim
Pernille
Jon
Ida
Maria Magdalenas
evangelium
Lars
Katinka
Charlotte
Thea
Kristoffer
Abdi
Judasevangeliet
Barnabasevangeliet
Martin
Seline
Mustalifa
Preben
Geri
Gaute
Tine
Martine
Mustafe
Linda
Donika
Hermann
Simen
Muna, Lars, Martin og Tine, Ida
Sander, Charlotte, Seline, Martine
Devrim, Thea, Mustalifa, Mustafe, Simen
Pernille, Kristoffer, Preben, Linda, Hermann
Jon, Abdi, Geri, Donika, Gaute,
Finn ut faktakunnskap om «ditt» evangelium.
• Hovedbudskap
• Forfatter
• Når ble det skrevet?
• Hvordan ble det funnet?
• Annet?
Skal legges fram i grupper neste Rle time.
Kilder: læreboka og eventuelt oppslagsverk og internett.
Thomasevangeliet
Maria Magdalenas
evangelium
Judasevangeliet
Barnabasevangeliet
Geir Martin
Cecilie
Jannicke
Melle
Fredrik
Andrine H
Karoline
Mattis
Victoria
Elise
Signe
Stian
Fang
Johanna
Amund
Vetle
Sanna
Njål
Andrine
Andrea

similar documents