Change Perspective

Report
Wetenschap en Onderzoek: Keuze of Lifestyle?
Kimberly (Kim) Bonger
Universitair docent in Chemical Biology
[email protected]
Een belangrijk deel van het FNWI onderwijs is
het doen van onderzoek
• Bachelorstage bij een onderzoeksafdeling op de RU (3de jaar; 12 ec)
• Masterstage bij een onderzoeksafdeling op de RU (4de jaar; 40 ec)
• 2de Masterstage RU/buitenland/bedrijf/ander (5de jaar; 40 ec)
(60 ec = 1 jaar)
Professor
De directeur van een mini kennisfabriekje
Professor
Professor
Universitair
(hoofd)docent
Universitair
(hoofd)docent
Universitair
(hoofd)docent
Postdoc
Postdoc
Postdoc
Postdoc
AiO
AiO
MS
MS
BS
AiO
AiO
MS
BS
BS
AiO
AiO
AiO
MS
MS
BS
MS
BS
AiO
AiO
AiO
MS
BS
MS
BS
Aio: Analist in Opleiding; MS: Master student; BS: Bachelor Student
BS
Onderzoek tijdens de opleiding
•
•
Practicum als voorbereiding
Keuze onderzoeksafdeling scheikunde (organische synthese, medicinale chemie,
physische chemie, materialen en moleculen, spectroscopie, bioorganische chemie,
theoretische chemie, biomoleculaire chemie, anorganische chemie, etc)
•
•
•
•
Volledige werkweek meedraaien op het lab (min. 38 uur)
Dagelijkse begeleiding van een onderzoeker (AiO/postdoc)
Vaak eigen onderzoeksproject(je)
BSc veel begeleiding; MSc klaarstomen voor zelfstandig werk
•
Leerdoelen o.a.: Kennismaking onderzoek, theoretische verdieping, beheren van
technieken en apparatuur, leren werken met chemicalien/biologisch materiaal,
vraagstellingen, lezen van literatuur, documentatie van experimenten, maken
wetenschappelijk verslag, presentatie van onderzoek, leren werken in
teamverband etc. etc.
Onderzoek tijdens de opleiding
•
•
Practicum als voorbereiding
Keuze onderzoeksafdeling scheikunde (organische synthese, medicinale chemie,
physische chemie, materialen en moleculen, spectroscopie, bioorganische chemie,
theoretische chemie, biomoleculaire chemie, anorganische chemie, etc)
•
•
•
•
Volledige werkweek meedraaien op het lab (min. 38 uur)
Dagelijkse begeleiding van een onderzoeker (AiO/postdoc)
Vaak eigen onderzoeksproject(je)
BSc veel begeleiding; MSc klaarstomen voor zelfstandig werk
•
Leerdoelen o.a.: Kennismaking onderzoek, theoretische verdieping, beheren van
technieken en apparatuur, leren werken met chemicalien/biologisch materiaal,
vraagstellingen, lezen van literatuur, documentatie van experimenten, maken
wetenschappelijk verslag, presentatie van onderzoek, leren werken in
teamverband etc. etc.
Master’s!! En dan???
Verder studeren
Buitenland
Arbeidsmarkt
Bedrijf starten
Leraar worden
Promoveren
Keuze 1: Wel of niet promoveren?
(Voor zover een keuze..)
Keuze 1: Wel of niet promoveren?
Wat zeker helpt tijdens de promotie:
1. Ambitie/motivatie
2. Enthousiasme/plezier
3. Doorzettingsvermogen
4. Nieuwsgierigheid
5. Zelfstandigheid
6. Kritisch
7. Toegankelijkheid
8. Behendigheid
9. Creativiteit
10. Intelligentie
11. Goed kunnen schrijven en presenteren
Keuze 2: Wel of geen academische carriere
Probleem!
Mannen en vrouwen kiezen anders!
Gender balance in de wetenschap (algemeen)
http://www.rathenau.nl/uploads/tx_tferathenau/Feiten_en_Cijfers_Academische_Carrieres_2013.pdf
Gender balance in de wetenschap (algemeen)
Gender balance in de wetenschap (bèta)
Kennisbank Platform Beta Techniek
Onderzoek naar determinanten
natuurprofielkeuze in 3havo/vwo
Annemarie van Langen, ITS/RU
•
Uitgevoerd voor Platform Bèta Techniek
•
8000 leerlingen 3e klas 2008: wat bepaalt de keuze voor
een natuurprofiel
•
Vragenlijsten voor leerlingen, docenten, mentoren,
decanen, ouders
Profielkeuze jongens en meisjes in 4e leerjaar
havo en vwo (2012/13; cijfers CBS)
Vwo
% m-profiel
38
% n&g-profiel
19
23
% n&t-profiel
47
30
43
Havo
% m-profiel
58
% n&g-profiel
17
7
% n&t-profiel
68
25
25
0
50
meisjes
100
jongens
wat voorspelt de mate van exactheid van het
gekozen profiel
• Belangrijkste leerlingkenmerken: vertrouwen in eigen kunnen/zelfbeeld,
studieplannen & attitude B/T, daarna pas prestaties
wat voorspelt de mate van exactheid van het
gekozen profiel
• Belangrijkste leerlingkenmerken: vertrouwen in eigen kunnen/zelfbeeld,
studieplannen & attitude B/T, daarna pas prestaties
• Invloed van omgeving is vooral groot via adviezen (aan- en afraden
profielen): ouders, school, vrienden
wat voorspelt de mate van exactheid van het
gekozen profiel
• Belangrijkste leerlingkenmerken: vertrouwen in eigen kunnen/zelfbeeld,
studieplannen & attitude B/T, daarna pas prestaties
• Invloed van omgeving is vooral groot via adviezen (aan- en afraden
profielen): ouders, school, vrienden
• Kleinere omgevingsinvloeden:
School: verplicht wis B bij NG/natuurkunde & deelname aan
Universumprogramma / VHTO-activiteiten
Decaan/docent: inzet 2e fase leerlingen met N-profiel bij
profielvoorlichting en als tutor
Klas: % NT-keuzes en gemiddelde attitude B/T
Ouders: bèta-technische studie/beroep
sterke invloed van sekse op keuze
De belangrijkste voorspellers van een exactere profielkeuze
(zelfbeeld, adviezen van derden) zijn sterk seksebepaald.
Illustratie daarvan aan de hand van een selecte groep:
Vwo-leerlingen met hoge cijfers drie exacte vakken (>7,5 gem)
 30% van vwo-jongens, 27% van vwo-meisjes
Gemiddelde cijfer exacte vakken van j/m in deze groep is gelijk!
Zelfbeeld, zelfvertrouwen
‘Ik heb talent voor wis-&natuurkunde, informatica’:
Hoogpresterende jongens: Is waar  70 %,
Hoogpresterende meisjes: Is waar  47 %
Verklaring voor recent hoog cijfer (>8) voor exact vak?
Hp jongens Hp meisjes
- ‘Ik had het goed voorbereid’
16%
30%
- ‘Ik ben goed in dat vak’
82%
68%
Adviezen: NT/NG aangeraden aan hoogpresteerders?
Hoogpr.
jongens
Hoogpr.
meisjes
NG door school
27
41
NT door school
53
29
NG door ouders
29
52
NT door ouders
60
30
NG door vrienden
20
41
NT door vrienden
47
21
Maar het gaat verder..
waarom vrouwen minder voor een academische carriere kiezen
Motivaties: Autonomy; Security; functional specialist; Management; Enterprising;
Service/dedication; Challenger; Lifestyle; Identity
Stereotypen: Technisch/Sociaal; Hard/Soft; Abstract/Concreet
Ideaalbeeld: Het ideaalbeeld van de wetenschapper heeft masculiene
eigenschappen. De eigenschappen variëren per sector, maar decanen typeren
vrouwelijke wetenschappers consequent als ‘anders’.
Rolmodellen: Een gebrekkig aantal rolmodellen, zorgt ervoor dat vrouwelijke
studenten en promovendi de wetenschap niet als serieuze optie zien
Timing: Gezin
Bron: Dr. Inge Bleijenbergh Assistant Professor Research Methods and an expert in research methods, European
social policies and gender & decision-making
Conclusies
Wetenschap is interessant, uitdagend en leuk (ook voor vrouwen!)…
…..maar zeker ook stressvol en niet voor iedereen weggelegd
Ambitie, enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste
eigenschappen voor een succesvolle wetenschapper
Meer vrouwen nodig! Invloed op keuze al vroeg belangrijk!

similar documents