Mnożnik w gospodarce zamkniętej bez państwa

Report
Mnożnik w gospodarce zamkniętej bez państwa
AD = C + I
Inwestycje zwiększają się o 1000 (∆I). Ponieważ w gospodarce
są wolne moce produkcyjne, więc przedsiębiorstwa podnoszą
produkcję o tyle o ile wzrósł popyt. Odpowiednio wzrastają także
dochody. Część tych dodatkowych dochodów (wzrasta przez KSK) i
znowu zamienia się w popyt:
KSK = 80%
1000 X 0.8 = 800
800 X 0.8 = 640
640 X 0.8 = 512 itd.
Związek pomiędzy wzrostem inwestycji a wzrostem dochodu obrazuje
mnożnik
Mi = 1/ 1-KSK
Mi = ∆Y/ ∆I
Mi X ∆I = ∆Y
1/ 1 – 0.8 = 5
Mnożnik w gospodarce zamkniętej z państwem
AD = C+I+G
Wydatki państwa są finansowane z 3 źródeł:
- Te (podatki pośrednie), ukryte są w cenach produktów (VAT, akcyza)
- Td (podatki bezpośrednie)
- D (dochody państwa z tytułu własności)
Dla uproszczenia przyjmujemy, że D=Te=0
Ponieważ podatki to % dochodu jaki nam państwo „odbiera”, dlatego podatki
bezpośrednie netto NT obliczamy jako NT = Td – B = (t X Y) (t - stała stopa
podatkowa netto)
Yd = Y - NT = Y - t X Y = (1 - t) X Y - oznacza to dochód jakim dysponują
gospodarstwa domowe.
Ponieważ poziom konsumpcji wyznaczony jest przez KSK, to wzór konsumpcji przybiera
postać:
C = Ca + KSK X Yd = Ca + KSK X (1-t) X Y = Ca + KSK` X Y
KSK` = KSK X (1 - t)
Ponieważ
KSK` < KSK
Mi` = 1/1-KSK` < Mi = 1/ 1-KSK
Mnożnik w gospodarce otwartej
AD = C + I + G + X - Z
W gospodarce otwartej część krajowego popytu
„przepada”, gdyż ludzie kupują towary wytworzone za granicą
„import” (Z)
Z = KSI X Y
Krańcowa skłonność do importu, KSI, informuje o ile
zwiększają się planowane zakupy zagranicznych towarów
wtedy, gdy wartość produkcji w kraju wzrasta o złotówkę.
W gospodarce otwartej mnożnik równa się:
Mi`` = 1 / (1 – KSK``) = 1 / [1 – (KSK` - KSI)] czyli
Mi`` = 1 / (1 – KSK` + KSI)
Zadanie 8
Poniższa tabela przedstawia DN w dowolnym kraju. Początkowo konsumpcja
wynosi 70% DN. Inwestycje są autonomiczne i wynoszą 90.
1) Jaki poziom DN zapewnia równowagę?
2) Jaki poziom DN zapewniałby równowagę gdyby inwestycje wzrosły o 15?
3) Oblicz wartość mnożnika
Przypuśćmy, że konsumenci staja się bardziej rozrzutni i wydają obecnie 80 centów
zamiast 70 z każdego dolara. Inwestycje wynoszą nadal 90.
4) Oblicz wartość dochodu narodowego zapewniającego równowagę
5) Oblicz wartość DN zapewniającego równowagę przy wzroście inwestycje o 10
6) Oblicz mnożnik
DN
Planowana
konsumpcja (C1)
250
300
350
400
450
500
550
600
175
210
245
280
315
350
385
420
Inwestycje
autonomiczne (I1)
Popyt
globalny
AD=I+C
I +15
AD2
C2
200
240
280
320
360
400
440
480
AD3
I+10
AD 4
Zadanie 9
W gospodarce zamkniętej funkcja konsumpcji ma postać
C=0,8 Y, inwestycje są autonomiczne i wynoszą I=50.
Jaki jest poziom dochodu równowagi?
Jeżeli funkcja konsumpcji przybierze postać
C= 20 + 0,8Y. To produkcja wzrośnie czy obniży się?
Załóżmy, że na skutek wzrostu oszczędności funkcja
konsumpcji przybierze postać C= 0,8Y – 10. Ile
wynosi nowy poziom produkcji odpowiadający
równowadze? Czy produkcja będzie wyższa czy
niższa w stosunku do sytuacji wyjściowej?
Zadanie 10
Przy założeniu, że KSK = 0,8 a stopa podatkowa
netto t = 0,2, wówczas wartość mnożnika wydatków
publicznych wynosi
a) 6
b) 4
c) 3,58
d) 2,78
Zadanie 11
Jeśli stopa podatkowa netto jest 40% a KSK
w stosunku do dochodu do dyspozycji jest 0,8. Jaka
jest KSK w stosunku do PNB? Oblicz mnożniki.

similar documents