Turumajandus

Report
Turumajandus
Mis on turg?
• Turg on koht, kus kohtuvad teenuseid ja kaupu
pakkuvad inimesed ja neid nõudvad inimesed
Näiteks turg, laat.
• Turg on kindlate reeglite alusel toimiv
tootmise ja kauplemise kord.
• Turg kui majandussüsteem
• Turumajandus on majanduselu korraldamise
viis,
Peamised turuga seostuvad mõisted on
nõudmine, pakkumine, hind ja konkurents
• Turumajandus on majandussüsteem, kus
majandust reguleerivad turul kujunenud
suhted ja hinnad, aluseks on vaid pakkumise
ja nõudluse vahekord, eesmärgiks on
maksimaalne kasum.
NÕUDJA
• Kõik, kes turult midagi ostavad, on NÕUDJAD.
Nende ostusoovid kokku moodustavad
TURUNÕUDLUSE.
Nõudjate ostusoovi mõjutavad elustiil,
perekonna koosseis, rahalised ressursid ja
huvid.
Kui miski asi läheb moodi, tekib kõrgendatud
nõudlus.
! Too näide, milline kaup on hetkel moes.
PAKKUJA
• Pakkuja on kauba tootjad ja müüjad.
• Kui nõudjate soov tõuseb, soovivad pakkujad
kõrgemat hinda.
HIND
• Hind on rahasumma, mille eest saab kaupa osta.
• Hind mõjutab oluliselt nõudmist ja pakkumist.
• Igal tootel on OMAHIND ehk hind, mis kulutatakse kauba
tootmiseks.
• MÜÜGIHIND ehk TURUHIND on hind, millega kaupa müüakse. See
peab alati olema kõrgem, sest vastasel juhul ei anna tootmine
kasumit.
Müügihind sõltub turul valitsevast olukorrast.
RIIKLIKULT REGULEEERITAV HIND- valitsuse kehtestatud hind kaubale,
nt elektrile.
• Mida kasulikum ja vajalikum toode on, seda
rohkem on inimene nõud selle eest maksma.
• Kui üks toode on kallis, on võimalik see
asendada teise kaubaga. Sel juhul tegemist
ASENDUSKAUBAGA.
Nt ostad vorsti asemel juustu.
• Rahapuuduse korral võib ka TÄIENDKAUBAST
loobuda.
Nt sööd võileiba ilma vorstita.
• Nõudluse puhul ei piisa vaid soovist, vaja on
ka raha, mis võimaldaks kaupa osta.
• Nõudmisi, mis rahaga tagatud, nimetatakse
OSTUJÕU NÕUDLUSEKS.
• Ostujõud kasvab, kui inimese sissetulek
suureneb ja hinnad jäävad samaks.
• Olukorda, kus nõudmine ja pakkumine
võrdsustunud, nimetatakse
TURUTASAKAALUKS.
Tasakaalustamiseks on vajalik, et tootjaid oleks
mitu ehk turul peab olema konkurents.
Konkurentsi liigid
Kirjuta iga liigi alla iseloomustavad
tunnused
Konkurents
Täielik konkurents
Piiratud konkurents
Konkurents puudub
(monopol)
Piiratud konkurents
•
•
•
•
•
Ettevõtteid vähe.
Toodetel sarnane iseloom.
Mõningased takistused turule tulekul.
Osaline kontroll hinna üle.
Autotööstus, telekommunikatsioon.
Konkurents puudub (monopol)
•
•
•
•
•
Ettevõtteid üks.
Puuduvad asenduskaubad.
Suured takistused turule tulekul.
Täielik kontroll hinna üle.
Elektrienergia, veemajandus.
Vasta küsimustele
1. Mis on mastaabisääst?
2. Milles väljendub turumajanduse efektiivsus?
3. Milliseid puudusi on turumajandusel?
Koosta lühijutt
• Kasuta sõnu: nõudja, pakkuja, hind, turg,
omahind, müügihind, asenduskaup,
täiendkaup.
Täielik konkurents
•
•
•
•
•
Palju ettevõtteid.
Tooteid on võimalik asendada teisega.
Turule tulek on takistusteta.
Puudub kontroll hinna üle.
Ajalehed, toidupoed.

similar documents