EM-profiel - Het Lyceum Rotterdam

Report
Profielkeuze informatieavond
31 maart 2014
De profielkeuze (en later de opleidings-keuze) is
geen eenmalige beslissing maar een proces.
Kiezen is
een kunst
Vragen:
•Wie ben ik?
•Wat wil ik?
•Wat kan ik?
•Wat heb ik nodig?
Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/
mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen
docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen,
instroomeisen, Internet, enz.
Keuze voor welk profiel hangt af
van
Toekomstbeeld
Capaciteiten
Interesses
Eisen van vervolgopleidingen
Begeleiding
•
•
•
•
De mentor (in samenwerking met)
De decaan
De vakdocenten
Ouders/verzorgers
Tips: Ouders
• Bespreek de profielkeuze de komende
weken
• Praat over uw eigen loopbaan en werk
• Netwerk: meelopen / interview met een
beroepsbeoefenaar
• Sterke/minder sterke kanten
• Lijstje met eisen t.a.v. later werk
Valkuilen
•
•
•
•
-Ik kies pas op het allerlaatste moment
-Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen
-Ik kies iets wat in ieder geval status heeft
-Ik kies gewoon niet dan ….Dan nemen
anderen wel een beslissing voor me
Keuzemomenten VWO
VWO
6
Keuze
vervolgopleiding
5
4
3
2
1
Keuze profiel
Keuze
atheneum - havo
Keuzemomenten HAVO
5
Keuze
vervolgopleiding
Havo
4
3
2
1
Keuze profiel
Keuze
atheneum - havo
Tweede fase
Verschillen met onderbouw:
Schoolexamen begint in klas 4
Minder toetsen, meer stof per toets
Introductie van het PTA
Kiest voor een profiel
• Je moet voor het centraal
schriftelijk eindexamen (CSE)
Nieuwe regel in
gemiddeld een voldoende (5,5)
zak-slaagregeling
halen
en bevorderings• Voor de vakken Nederlands,
regeling
Engels, Wiskunde en Rekenen
mag je als eindcijfer (SE en CSE)
maximaal één 5 hebben
Master Bachelor
WO
HBO
VWO
Doorstroming
6
5
HAVO
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Bachelor
• 09-07-2013 aangenomen in de Eerste Kamer
Kwaliteit in
Verscheidenheid
–
–
–
–
1 mei uiterste aanmelddatum en studiekeuzecheck
mbo- ers  hbo
vooropleidingseisen pabo
Geen toelatingsrecht tot WO opleiding met een hbopropedeuse
– selectie bij bacheloropleidingen
– brede bachelors
– betere herkenbaarheid opleidingen
– collegegelddifferentiatie
De juiste studiekeuze
Oriënteren
•Studievoorlichting op school
•Informatie via internet
•Brochures
•Zelfkennis (capaciteiten, interesse, eigenschappen)
Verkennen
•Voorlichtingsdag
•Studiebeurs/interscholaire
•Keuzebegeleiding
Verdiepen
•Proefstuderen
•Open dagen
•informatieavond bezoeken / lezen informatie
Knoop doorhakken
•Dagje meelopen
•Aanmelden
Informatie waar?
•
•
•
•
•
•
•
Voorlichtingsavonden
Decaan zelf langskomen!!!,folders etc
WWW.DUO.NL Studiefinanciering
Internet
www.Studielink.nl
Hbobachelors.nl
Studiekeuze123.nl
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
Introfilmpjes HU
http://www.youtube.com/playlist?list=PL60DDF
25E9ED196F8
•De 4 profielen bij
ons op school
Profiel bestaat uit
• Verplichte vakken
• Profielvakken
– verplicht profielvak
– profielkeuzevak
• Vrije ruimte vakken
• Bij ons op school is informatica een extra vak voor alle
leerlingen
Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015
Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht)
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
CKV
Profielwerkstuk
NT-profiel
•
•
•
•
•
•
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Informatica
Biologie
Economie/Kunst (1 van 2)
EM-profiel
PV
PV
PV
PK/VD
VD/PK
VD
NG-profiel
•
•
•
•
•
•
Wiskunde A
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde
Informatica
Economie/Kunst (1 van 2)
•
•
•
•
•
•
Wiskunde A
Geschiedenis
Economie
M&O
Informatica
Kunst/Frans/Duits (1 van 3)
PV
PV
PV
PK
VD
VD
CM-profiel
PV
PV
PV
PK
VD
VD
•
•
•
•
•
•
Geschiedenis
Frans/Duits (1 van 2)
Economie
Kunst
Informatica
Wiskunde A
PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak
PV
PV
PK
PK
VD
VD
Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam 2014/2015
Gemeenschappelijke vakken: (deze vakken zijn verplicht)
Nederlands
Engels
Frans of Duits
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
CKV
Profielwerkstuk
NT-profiel
•
•
•
•
•
•
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Informatica
Economie/Kunst (1 van 2)
EM-profiel
PV
PV
PV
PK/VD
VD/PK
VD
NG-profiel
•
•
•
•
•
•
Wiskunde A
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde
Informatica
Economie/Kunst (1 van 2)
•
•
•
•
•
•
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
M&O
Informatica
Kunst
PV
PV
PV
PK
VD
VD
CM-profiel
PV
PV
PV
PK
VD
VD
•
•
•
•
•
•
Wiskunde C
Economie
Geschiedenis
Kunst
Informatica
M&O
PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak
PV
PV
PV
PK
VD
VD
• Op het LvBV wordt in klas 4,5 en 6 filosofie,
digitale media en tekenen/schilderen extra
aangeboden.
• Digitaal kunstdossier wordt opgebouwd vanaf
klas 1 in het digitaal portfolio
• CKV wordt afgesloten met een SE: een
eindgesprek en beoordeling van het
kunstdossier
• LvBV uniek in Rotterdam: Kunst en
Kunstgeschiedenis te kiezen binnen E&M,
N&T, N&G
• LvBV uniek in Rotterdam: Iedere leerling van
het LvBV ontvangt naast het behaalde
eindexamen certificaten voor de vakken
filosofie, tekenen/schilderen en digitale
media.
Procedure
• Profielkeuze-formulier
inleverdatum: 14 april 2014
• Vak adviezen bij het rapport
• Wijzigingsformulier Profielkeuze
inleverdatum: 14 mei 2014

similar documents