voorlichting_mavo naar havo_november_2014

Report
Van MAVO naar HAVO
Teamleider
Dhr. I. Rensema
Decaan
Mevr. G. de Jong
Decanaat: Keuzebegeleiding
• Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding
– interesses
– talenten / capaciteiten
• trends
• ouders / vriendenkring
• vakdocent / het vak
November 2014
• Waarom het HAVO?
• Havo-onderwijs
– Manier van werken
– Studiehouding
– Opbouw lesprogramma
• Toelating tot het HAVO
Waarom HAVO?
•
•
•
•
Snelle(re) weg naar HBO?
RSG is dichtbij en vertrouwd
Uitstel beroepskeuze
Diesel
• ???
Havo-onderwijs
•
•
•
•
•
Hoger tempo
Toetsen over meer lesstof
Meer diepgang en veel taliger
Minder directe kennisvragen
Veel meer toepassen en inzicht
• Zelfstandigere studiehouding!!!
Rekentoets
• Rekentoets (3f)
– Rekenlessen
– In voorexamenklas
– Cijfer op eindlijst
– Telt m.i.v. 2016 mee in slaag/zak-regeling
RSG: M+
• Aansluitingsprogramma op basis van
– Vakinhoud
– Manier van werken
• Kernvakken
– Nederlands
– Engels
– (Evt) wiskunde
Opbouw lesprogramma HAVO
• Algemeen verplicht deel
• Profieldeel
• Vrij deel
• Havo:
7 CE-vakken
Algemeen verplicht deel
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands (CE)
Engels (CE)
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding
Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB)
De 4 profielen
•
•
•
•
CM cultuur & maatschappij
EM economie & maatschappij
NG natuur & gezondheid
NT natuur & techniek
CM: cultuur en maatschappij
Nederlands
Engels
Geschiedenis
DU of FA of TE (havo 2x)
AK of EC
Keuze - examenvak
EM: economie en maatschappij
Nederlands
Engels
Geschiedenis
Economie
Wiskunde (A of B)
AK of DU of FA
Keuze - examenvak
NG: natuur en gezondheid
Nederlands
Engels
Biologie
Scheikunde
Wiskunde (A of B)
AK of NA
Keuze - examenvak
NT: natuur en techniek
Nederlands
Engels
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Biologie
Keuze - examenvak
Verschillende wiskundes
Wiskunde A
Wiskunde B
• kansrekening, functies
• toegepaste wiskunde
• taliger, contextrijker
• functies, ruimte- en
vlakke meetkunde, algebra
• veel pittiger
• m.n. voor economische,
sociale, natuur/milieu
vervolgopleidingen
• m.n. voor technische
vervolgopleidingen
Vrije deel
• Keuze-examenvak:
Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch
niet samen. Vraag de decaan naar de
aansluiting MAVO-HAVO!
• Modules:
schooleigen invulling van het vrije deel
Toelatingsbeleid
• Afspraken in regionaal verband
– a. Cijfer-eis
– b. Advies toeleverende school
– c. (Eventueel) gesprek toelatingscommissie
Toelating: cijfer-eis
– gemiddeld S.E.-cijfer tenminste 6,8 of
– gemiddelde eindcijfer tenminste 6,8
– M+ vakken tenminste 6.0
Toelating: advies
– Definitief advies in april door
• docentenvergadering waarin de
schoolexameneindcijfers MAVO 4 worden
vastgesteld
• docenten M+
• de toelatingscommissie HAVO
– Inzet en werkhouding cruciaal
Vragen?
• G.I. de Jong
• 0599 581226
• [email protected]
• Donderdag (lokaal 45A)

similar documents