Sorainen – Saulė Dagilytė

Report
Nekilnojamojo turto
mokesčiai. Kam, kiek ir už ką?
Saulė Dagilytė
2014 m. lapkričio 20 d.
Vilnius
Apie ką kalbėsime?
Apie ką kalbėsime?
 NT pardavimo apmokestinimas GPM;
 GPM lengvatų taikymas;
 NT pardavimo apmokestinimas PM;
 PM lengvatų taikymas;
 NT apmokestinimo PVM atvejai ir sąlygos;
 NT vystymas JV pagrindu;
 NTM ir lengvatų taikymas.
3
Gyventojų pajamų mokestis ir
pelno mokestis
NT pardavimas – apmokestinamosios
pajamos?
 NT pardavimo pajamos tiek UAB, tiek FA – 15 %;
 FA atveju – pardavimas ne IV, t.y. neskaičiuojamos Sodros ir PSD įmokos;
 Apmokestinamoji vertė = pardavimo vertė - įsigijimo vertė.
5
Apmokestinamoji vertė
 GPM:
NT pardavimo apmokestinamoji vertė apskaičiuojama iš pajamų atimant:
- Turto įsigijimo (statybos) kainą;
- Turto rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas;
- Privalomus mokėjimus susijusius su turto perleidimu (notaras, Registrų centras,
rinkliavos už geodezinius matavimus ir t.t.).
Iš apmokestinamosios vertės negali būti atimama:
- Advokatų, konsultantų išlaidos turto įsigijimui;
- Paprastojo remonto išlaidos;
- Palūkanos už paskolą skirtą turto įsigijimui ar remontui;
- Kitos tipinės verslo išlaidos.
 PM:
- Iš apmokestinamosios vertės atimamos visos tipinės veiklos išlaidos.
6
GPM lengvatos. Kada taikome?
 Pajamos iš turto pardavimo (įskaitant priskirtą žemę)
neapmokestinamos, jei:
- turtas išlaikytas ilgiau nei 5(3) metu;
- parduodamas gyvenamasis būstas, kuriame 2 metus buvo
deklaruota gyventojo gyvenamoji vieta; arba
- nors gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau nei 2 metus, bet
gautos pajamos per 1 metus panaudojamos naujo būsto įsigijimui.
NT padalinimas ar paskirties pakeitimas nepakeičia įsigijimo momento
ir atitinkamai lengvatos taikymo.
7
PM. Apmokestinimo galimybės.
15%
100 %
15%
15%
100 %
100 %
Pardavimas
UAB
0%
PVM
UAB
UAB
Pardavimas
>2 m.
PVM
15%
100 %
Pardavimas
100 %
>25%
UAB
100 %
100 %
PVM?
8
Pridėtinės vertės mokestis
NT vystymas: apmokestinama PVM?
 Neapmokestinama PVM jeigu:
- Einamasis remontas;
- Turto skaidymas ar jungimas;
- Paskirties pakeitimas.
 Apmokestinama PVM jeigu:
- Naujo objekto ar jo dalies sukūrimas;
- Rekonstrukcija;
- Kapitalinis remontas?
10
Išregistravimas iš PVMM MA iniciatyva:
ką daryti?
 Išregistruojama MA iniciatyva, jei:
- MM ne mažiau kaip 2 mėn. deklaruotas tik grąžintinas PVM, ir
- nedeklaruotas prekių (paslaugų) teikimas, ar prekių įsigijimų iš kitų VN, ir
- nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas.
 Nors MA turi teikti paklausimus apie vykdomą veiklą ir/ar įspėjimus apie
ketinamą išregistravimą, praktikoje taip vyksta ne visada;
 MM, įsigyjantis ir/ar statantis ilgalaikį turtą turėtų teikti paaiškinimą MA
savo iniciatyva.
11
Jungtinė veikla: NT vystymo
galimybės
Jungtinė veikla - patraukli NT vystymo
forma?
 Vienas apmokestinimo lygmuo, todėl patrauklu fiziniams asmenims;
 Skirtingos vertės/tipo įnašai ir galimybė susitarti dėl pajamų bei sąnaudų
pasidalinimo;
 Skurdus reglamentavimas ir labai ribota VMI praktika.
BET: Teisinės/komercinės rizikos?
13
Jungtinė veikla: vienas apmokestinimo
lygmuo
piniginiai vnt. piniginiai vnt.
apmokestinimo momentas
NT pardavimas
turto vnt.
turto vnt.
apmokestinimo momentas
turto vnt.
Turto vystymas
Investicija
turtu
Turto vystymas
Investicija
turtu
Investicija
pinigais
Investicija
pinigais
14
Nekilnojamojo turto
mokestis
Apmokestinimas NT mokesčiu: kam
taikoma?
 Mokesčio objektas – NT, esantis LR, išskyrus:
- faktiškai naudojamą NT, kurio statyba neužbaigta.
 Taikomas tarifas 0,3 – 3 % nuo NT mokestinės vertės (didesnis tarifas
taikomas apleistam ir nenaudojamam NT:
- Vilniuje taikomas NT: 1% (2,5% apleistam ir nenaudojamam NT);
- Kaune taikomas NT: 1,1% (3% apleistam ir nenaudojamam NT);
- Klaipėdoje taikomas NT: 0,8% (3% apleistam ir nenaudojamam NT);
- Panevėžyje taikomas NT: 0,8% (3% apleistam ir nenaudojamam NT).
 Mokestinė vertė = vidutinė rinkos vertė;
 FA nuomojamas turtas JA – NT moka JA.
16
Inžinerinių statinių atskyrimas
 Parkavimo vietų atskyrimas - būtas sutaupyti?
- Komercinių patalpų vertė nustatoma NT naudojimo pajamų vertės
metodu; t.y. vertė priklauso nuo iš tokio NT generuojamų pajamų;
- Inžinerinių patalpų vertė nustatoma atkuriamuoju metodu; t.y.
vertinama patalpų kaina jų sukūrimo momentu, atsižvelgiant į
nusidėvėjimą.
 Rekomenduotina inžinerinius statinius registruoti atskirai.
17
Nebaigtos statybos registravimas
 NT mokestis netaikomas, jei:
- statinio statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas
arba atnaujinimas nėra baigtas; ir
- statinys faktiškai yra nenaudojamas; ir
- pradėti vykdyti darbai.
 NT mokestis gali būti netaikomas tik daliai pastato;
 Baigus kapitalinį remontą, rekonstrukciją ar atnaujinimą
NT mokestis mokamas nuo naujos NT vertės.
 Apmokestinama PVM?
18
Mokestinės vertės nustatymas
 Inžinerinių statinių ir kito NT mokestinė vertė (išskyrus komercinio
naudojimo, gyvenamąsias, sodų, garažų, pagalbinio ūkio paskirties NT)
nustatoma 5 metams pagal NT vertinimo duomenis;
 Tačiau NT vertinimo pakartotinumas nėra ribojamas;
 Pagal individualų vertinimą nustatyta NT vertė gali būti laikoma
mokestine verte;
 Inžineriniams statiniams nusidėvint kas metus jų vertė mažėja.
19
LIETUVA
Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
tel. +370 52 685 040
[email protected]
Saulė Dagilytė
Mokesčių ir muitų praktikos grupės vadovė
+3706 526 39803
[email protected]
ESTIJA
Pärnu mnt 15
10141 Talinas
tel. +372 6 400 900
[email protected]
LATVIJA
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Ryga
tel. +371 67 365 000
[email protected]
BALTARUSIJA
ul Nemiga 40
220004 Minskas
tel. +375 17 306 2102
[email protected]
www.sorainen.com
20

similar documents