atsisiųsti - Skaitmeninė statyba

Report
Ar esame subrendę
skaitmeninės statybos
amžiui?
NT plėtotojų patirtis
2014 balandis
Ar NT plėtotojai naudoja BIM?
LNTPA nariai
13%
Naudoja BIM
Nenaudoja BIM
87%
Ar NT plėtotojai naudoja BIM?
Pirmieji žingsniai - santūrūs ir vertinant patirtis, šiuo
momentu mažiau laiko ir finansinių sąnaudų
pareikalaujaPirmieji
įprastinis
projektavimo metodas.
žingsniai - santūrūs ir vertinant patirtis,
šiuo momentu mažiau laiko ir finansinių
sąnaudų pareikalauja įprastinis projektavimo
metodas.
BIM naudojimo sritys
• Projektavimas
• Statyba
Pirmieji žingsniai - santūrūs ir vertinant patirtis,
šiuo momentu mažiau laiko ir finansinių
sąnaudų pareikalauja įprastinis projektavimo
metodas.
• Eksploatavimas
Įvairių tipų NT plėtotojai apimą vieną, kelias
arba visas sritis.
Investicijos
• Programinė ir kompiuterinė įranga – 30-60
tūkst. litų;
Pirmiejimokymai;
žingsniai - santūrūs ir vertinant patirtis,
• Darbuotojų
šiuo momentu mažiau laiko ir finansinių
sąnaudų
pareikalauja
įprastinisiki
projektavimo
• Mokymosi
stadija
trunka
vienerių metų;
metodas.
• Nuolatinė praktika ir tobulėjimas.
I. Projektavimas
Esama padėtis
• Projektavimas - labiausiai pažengusi sritis
skaitmeninėje statyboje;
• Nepakankama technologinė bazė;
• Labiausiai pažengę architektai, mažiausiai inžinieriai.
I. Projektavimas
Projektavimo klaidos
• „Rubish in, rubish out”;
• Nėra kritinės masės projektuotojų, kurie
norėtų ir mokėtų projektuoti BIM aplinkoje.
I. Projektavimas
Projektavimo eiga
Esama praktika
Tech. Projektas
Darbo Projektas
Statyba
Ideali praktika
Tech. Projektas
Darbo Projektas
Statyba
I. Projektavimas
Projekto pateikimo tvarka
• Neparuošta įstatyminė bazė;
• Projektą privaloma pateikti įprastu 2D
formatu.
I. Projektavimas
Panaudojimas
Kam BIM naudojama šiuo metu?
• Klaidų patikra
• Medžiagų kiekių žiniaraščių sudarymas
Kam BIM numatoma naudoti?
• Statybos procesų planavimas – projekto grafikas
• Darbo brėžiniai
• Išpildomoji informacija
I. Projektavimas
Statyba
Paruoštas skaitmenis modelis dažniausiai
nenaudojamas statybos aikštelėje.
• Skaitmeninio raštingumo stoka;
• Reikalingas „BIM koordinatorius“ – naujos
pareigos statybos aikštelėje.
II. Statyba
Statyba
• BIM naudojimas statybos aikštelėje kuria
didžiausią pridėtinę vertę.
• Nėra realių pavyzdžių kaip BIM technologija
pritaikyta statybos aikštelėje.
• Sutaupytos lėšos turi padengti projektavimo
išlaidas.
II. Statyba
Klaidų kaina
• Laikina statybos darbų stabdymo kaina 1000-3000 litų;
• Lietuvoje vidutinis darbo užmokestis – 12
lt/val. (neatskaičius mokesčių).
• Skandinavijoje (DK) minimalus užmokestis –
65 lt/val. (neatskaičius mokesčių)
II. Statyba
Pastato eksploatavimas
• Neišvystyta ir nepritaikyta BIM naudojimui;
• Eksploatuojančios kompanijos negali perimti
pastato BIM modelio.
III. Eksploatavimas
Viešasis sektorius
• Valstybiniai administracinės paskirties pastatai ir
patalpos:
- 2050 – 4100 vnt.
- bendras plotas 1.2 mln. – 1.4 mln. kv. m.
BIM taikymas viešajame sektoriuje
BIM metodologija viešajame sektoriuje:
• Projekto grafikas turi aiškius terminus
• Privaloma laikytis nustatytų normų
• Galimas taikymas visose srityse: projektavime,
statyboje ir eksploatavime.
III. Eksploatavimas
Rizika
Reikalaujant projektuoti ir vystyti projektus BIM
aplinkoje galima rizika:
• Tik didžiosios įmonės dėl turimų resursų galės
panaudoti efektyviai BIM metodiką
• Mažesnės statybos sektoriaus kompanijos
nepajėgs taikyti BIM metodikos ir konkuruoti.
III. Eksploatavimas
Neišspręsti/sprendžiami klausimai
• Teisinė bazė;
• Vieningas klasifikatorius;
• Duomenų nuskaitymo sistema;
Skaitmeninė statyba
• Neišvengiamas technologinės pažangos
procesas, todėl reikalingas;
• Betarpiškas statybos proceso dalyvių
įsitraukimas;
• Gerosios praktikos ir naujo statybos proceso
standartų kūrimas.
Ačiū už Jūsų dėmesį!
Parengė: Martynas Skrupskelis – UAB „EIKA“
Bendraautoriai: UAB „YIT Kausta“, UAB „Veikmės
projektai“, UAB „Schage“, LNTPA

similar documents