Tweede Fase - Maartenscollege

Report
Ouderavond Profielkeuze TTO
Agenda







De 4 profielen
De keuzebegeleiding in TTO 3
Qompas profielkeuze
 pauze
Tweede fase VWO, keuzes per profiel
TTO 4 vs VWO 4
Na TTO 4
vragen
4 profielen

cultuur en maatschappij (CM)

economie en maatschappij (EM)

natuur en gezondheid (NG)

natuur en techniek (NT)
sociale sector, onderwijs, kunst, cultuur,
talen en geschiedenis
planning en economie
handel, management bij overheid en bedrijf,
communicatie en toerisme
medisch, biologisch, landbouw,
natuur en milieu
exacte studies en techniek
De keuzebegeleiding in TTO 3
jaarprogramma






nov
dec - mrt
feb
mrt
15 apr
juni
Profiel keuzedag 1
Qompas profielkeuze methode
Profielkeuzedag 2
Advies vakdocenten
Mentorgesprekken
Definitieve profielkeuze
Overgangsvergadering
Profielkeuzedag 1


Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Analyse persoonlijkheidskenmerken




Fysieke mogelijkheden
Kwaliteiten
Motivatie
Waarden
U bent belangrijk
Leerlingen zeggen van niet,
maar ……
uw voorbeeld
en uw mening
tellen heel zwaar
Profielkeuzedag 2




Ouderpresentaties beroepen
Voorlichting nieuwe vakken (M&O, NLT)
Informatie over de profielen
Voorlopige profielkeuze invullen
Adviezen - Gesprekken

Advisering vakdocenten



Naast cijfers ook adviezen
Twijfel- of negatief advies: in gesprek!
Voorspellende waarde is groot
Mentorgesprek op basis van alle gegevens
14 april- definitieve profielkeuze
Hoe niet kiezen!





mijn vriend(in) doet dat ook
die leraar staat me niet aan
ik heb geen zin in vakken waar ik hard voor
moet werken
alleen een profiel met veel exacte vakken is
waardevol
ik wil graag NT kiezen, maar daarvoor ben
ik niet goed genoeg. Ik wil niet naar de
Havo, dus kies ik maar een ander profiel.
Hoe dan wel kiezen?





welke vakken vind ik leuk?
in welke vakken ben ik goed?
wat wil ik na het eindexamen?
wat voor mogelijkheden zijn er allemaal?
wat voor risico's loop ik als ik "verkeerd"
kies?
www.qompas.nl
Een online methode

Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.

Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet.

Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen.

Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier aan.
 Inzichtelijk voor decanen en mentoren.

Ouders kunnen thuis meekijken en hebben een actieve rol.
Opbouw van het programma


Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden.
Leerling volgt een persoonlijk stappenplan
langs deze onderdelen.
Test jezelf

Het onderdeel ‘Test jezelf’ bevat 5 tests:





De schoolvakken capaciteitenvragenlijst
De schoolvakken belangstellingsvragenlijst
De interessetest
De profielkeuzetest
De competentietest
Inclusief 360-graden-feedback
Mijn dossier

Het digitale loopbaandossier van de leerling bestaat uit de
volgende onderdelen:





Bewaarmap
Lesbrief
Stappenplan
Groepsopdrachten
Einddossier
Het einddossier


Het einddossier vormt de
voorlopige profielkeuze van de
leerling.
Het is de basis voor het gesprek
met decaan/mentor, waarna de
definitieve keuze volgt.
Uw actieve rol als
ouder(s)/verzorger(s)



Invullen van de competentietest.
Bespreken en ondertekenen van geprinte documenten.
Vragen naar de voortgang van het stappenplan.
pauze
tweede fase vwo

gemeenschappelijk deel



profieldeel



3 vakken (Ne, Eng, + taal)
ANW, CKV/KCV, BO, L&M, LOB
4 vakken
profielwerkstuk
vrije deel

1 vak
gemeenschappelijk deel
* kies Frans of Duits of Latijn of Grieks
* kies CKV (alleen atheneum) of KCV (alleen gymnasium)
profieldeel
* in elk profiel kies je vier vakken, waaronder wiskunde
* de zwartgeblokte vakken zijn verplicht
* Frans + Duits in je pakket is niet mogelijk
Cultuur & Maatschappij
* kies
* kies
* kies
kunst
wiskunde A of wiskunde C
aardrijkskunde of economie
Frans of Duits of Latijn of Grieks of kunst beeldend of
muziek
Economie & Maatschappij
* kies aardrijkskunde of M&O of Frans of Duits
Natuur & Gezondheid
* kies wiskunde A of wiskunde B
* kies aardrijkskunde of natuurkunde
■
■
□
□
□
□
□
■
□
□
□
□
□
□
□
□
vrije deel
* kies één extra vak
* natuur leven technologie bij NG is alléén in combinatie met
natuurkunde mogelijk
* kunst beeldend + kunst muziek in je pakket is niet mogelijk
* Frans + Duits in je pakket is niet mogelijk
opmerkingen
* kies extra Humanities vak indien nog niet gekozen
Nederlands
Engels
CKV
KCV
CM
wiskunde A
wiskunde C
geschiedenis
aardrijkskunde
economie
Frans
Duits
□
□
□
□
□
■
■
■
□
□
□
□
Duits
Latijn
Grieks
EM
wiskunde A
economie
geschiedenis
aardrijkskunde
management &
organisatie
Frans
□
□
□
■
■
□
□
NG
wiskunde A
wiskunde B
biologie
scheikunde
□
■
■
■
■
NT
wiskunde B
natuurkunde
natuur leven
technologie
scheikunde
aardrijkskunde
natuurkunde
Duits
Latijn
Grieks
kunst beeldend
kunst muziek
CM
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Frans
kunst beeldend
kunst muziek
Frans
Duits
Latijn
Grieks
aardrijkskunde
management &
organisatie
EM
□
□
□
□
□
□
□
□
kunst beeldend
kunst muziek
Frans
Duits
Latijn
Grieks
aardrijkskunde
management &
organisatie
economie
biologie
□
□
biologie
□
Humanities voor
IB-MYP
□
indien mogelijk ………………….……..
aardrijkskunde
NG
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
kunst beeldend
kunst muziek
Frans
Duits
Latijn
Grieks
aardrijkskunde
geschiedenis
economie
natuur leven
technologie
NT
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
kunst beeldend
kunst muziek
Frans
Duits
Latijn
Grieks
aardrijkskunde
geschiedenis
economie
biologie
natuurkunde
economie
□
geschiedenis
in plaats van ……………….……….
natuur en techniek

algemene deel





profieldeel





Nederlands
Engels
Frans/Duits/Latijn/Grieks
CKV/KCV
wiskunde B
scheikunde
natuurkunde
natuur-leven-technologie (NLT)
vrije deel

kunstvak, economie, geschiedenis,
biologie, aardrijkskunde
gymnasium – taal
natuur en gezondheid

algemene deel





profieldeel





Nederlands
Engels
Frans/Duits/Latijn/Grieks
CKV/KCV
wiskunde A/wiskunde B
biologie
scheikunde
aardrijkskunde/natuurkunde
vrije deel

kunstvak, economie, geschiedenis,
natuur-leven-technologie,
aardrijkskunde, natuurkunde
gymnasium – taal
economie en maatschappij

algemene deel





profieldeel





Nederlands
Engels
Frans/Duits/Latijn/Grieks
CKV/KCV
wiskunde A
geschiedenis
economie
aardrijkskunde/management & organisatie
gymnasium – Frans/Duits
vrije deel

biologie, kunstvak,
aardrijkskunde, management & organisatie
gymnasium – taal
cultuur en maatschappij

algemene deel




profieldeel





Nederlands
Engels
Frans/Duits/Latijn/Grieks
wiskunde C/wiskunde A
geschiedenis
economie/aardrijkskunde
kunst beeldend/kunst muziek
gymnasium – Frans/Duits/Grieks/Latijn
vrije deel

management & organisatie, biologie
economie, aardrijkskunde
gymnasium – kunstvak, taal
IB-MYP – extra’s in tto4



Design Technology
Personal Project
vakken in het Engels
 Economics, Geography, History
 General Science, Chemistry, Physics
 Visual Arts, Culture&Arts, PE
IB-MYP – extra’s in tto4

Biology extra in CM, EM en NT
 General Science = ANW + biologie

Visual Arts extra in (CM), EM, NG en NT

evt. Humanities extra in NG en NT


Economics/Geography/History
nog keuzes van tto4 naar vwo5
beperkingen t.o.v. vwo4




geen Frans én Duits
geen M&O bij NG of NT
geen kunst muziek in tto4
Grieks én Latijn?
(keuze wel mogelijk)
en na TTO4?

VWO 5 met definitief profiel

VWO 5 + IB-DP English (English A2)

IB-Diploma van ISG
VRAGEN ?

similar documents