ATP ja ADP

Report
Tartu Ülikool
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
Mida teame?
• Mis on rakuhingamine?
• Kus rakuhingamine toimub?
• Kuhu salvestatakse
rakuhingamisel tekkinud
energia?
• Kui palju ATP molekule saab
sünteesida rakuhingamisel?
Original by Louisa Howard
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
2
Mida teada saame?
• Millest koosnevad ATP ja ADP molekulid?
• Kuidas toimub ATP lagunemine?
• Kuidas toimub ATP süntees?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
3
Bioenergeetilised ühendid
• Väiksed orgaanilised ühendid, mis osalevad
keemilise energia salvestamisel ja ülekandel
organismides toimuvates reaktsioonides.
• Näiteks ATP, NADP, GTP, CTP, UTP
• ATP on universaalne bioloogilise
energia kandja.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
4
ATP struktuur
• ATP ehk adenosiintrifosfaat
adeniin
adenosiin
3 fosfaatrühma
riboos
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
5
ADP struktuur
• ADP ehk adenosiindifosfaat
adeniin
adenosiin
2 fosfaatrühma
riboos
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
6
ATP lagunemine
• ATP lagunemisel katkeb side ühe fosfaatrühmaga.
• ATP lagunemisel
vabaneb 30,5 kJ/mol
(7,3 kcal) energiat.
• Vaata videot ATP
lagunemisest.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
7
ATP süntees
väliskeskkond
• ATP-d toodetakse
mitokondri või kloroplasti
tülakoidi membraanis
asuva valgu ATP süntaasi
abil.
rakumembraan
• ATP süntaasi paneb tööle
H+ kontsentratsiooni
erinevus kahel pool
transportvalk
membraani.
sisekeskkond
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
8
ATP süntees
• H+ liikumisel läbi raku membraani vabaneb
18,8 kJ (4,5 kcal) energiat.
• 1 mooli ATP sünteesiks kasutatakse
3 mooli H+ liikumisel vabanenud energiat
(osa energiast hajub soojusena).
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
9
Ülesanne
• Milliste protsesside väljundiks on ATP?
• Kas kõik organismid kasutavad
energia salvestamiseks ATP molekule?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
10
Loe lisaks
• Kust sai energiat esimene elusolend?
http://novaator.ee/ET/loodus/kust_sai_energia_esim
ene_elusolend/ (Sepp, 2010)
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
11
Kokkuvõte
• ATP on universaalne bioloogiline energia kandja,
mis koosneb adeniinist, riboosist ja
fosfaatrühmadest.
• ATP lagunemisel katkeb side fosfaatrühmade
vahel ja vabaneb energia.
• ATP süntees toimub ATP süntaasi abil, mille
paneb tööle H+ kontsentratsioonide erinevus
kahel pool membraani.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
12

similar documents