Perkongsian Maklumat MQA

Report
PENGONGSIAN MAKLUMAT
MQA
Dr. GAN WE LING
PENYELARAS JK PENGAKREDITASIAN
IPGK TUN ABDUL RAZAK
MAKLUMAN TERKINI
• IPGM telah mencadangkan tarikh-tarikh
berikut kepada pihak MQA untuk melawat
IPGKTAR
• 8 & 9 September 2014 (Isnin & Selasa)
• 11 & 12 September 2014 (Khamis & Jumaat)
PROGRAM DIAUDIT
• Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
• Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian (Pendidikan Islam
Pendidikan Rendah)
• Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian (Pendidikan Muzik
Pendidikan Rendah)
USAHA MENGHADAPI AUDIT MQA
• 3 April 2014 – Bengkel Kesedaran MQA untuk
semua staf akademik
• 19 Mei 2014 – Bengkel Kesedaran MQA untuk
semua staf sokongan
• 26 Mei 2014 – Bengkel Pembinaan TLO untuk
semua staf akademik
• 26 Jun 2014 – Sesi Simulasi Temubual Audit
MQA untuk pelajar
PERSIAPAN MENGHADAPI AUDIT MQA
11 – 13 Ogos 2014
• AJK Pengakreditasian akan mengadakan Mock
Audit di UPP, Unit Kokurikulum, Pusat Sumber,
dan Unit Praktikum
14 – 16 Ogos 2014
• Juruaudit ISO & AJK Pengakreditasian akan
mengadakan sesi simulasi temubual bersama
KJ Sains, PIM, KS dan IP
PERSIAPAN MENGHADAPI AUDIT MQA
18 – 29 Ogos 2014
• Juruaudit ISO dan AJK Pengakreditasian akan
mengadakan sesi simulasi temubual bersama
pensyarah yang mengajar kumpulankumpulan yang diaudit
Persediaan Semua warga IPGKTAR
• Visi IPGKTAR
• Misi IPGKTAR
• Apakah sumbangan tuan / puan terhadap
pencapaian visi dan misi IPGKTAR?
Fail & Rekod
• Fail Program – tindakan KJ Sains, PIM & KS
• Fail Kursus – tindakan semua KJ & pensyarah
• Fail / Rekod berkaitan dengan tugas masingmasing – tindakan staf sokongan (Contoh:
Rekod Penggunaan Bilik Pengajaran Mikro)
• Format Fail Program dan Fail Kursus
Persediaan KJ
• PEO (Programme Educational Objectives atau
Matlamat Program)
• PLO (Programme Learning Outcomes atau Hasil
Pembelajaran Program)
• Struktur Program (Kursus Wajib, Teras & Elektif)
termasuk jumlah kredit
• Kepakaran staf
• Jumlah pelajar mengikut ambilan dan prestasi
• Usaha / Aktiviti jabatan berkaitan dengan program
• Penambahbaikan pada Ambilan 2013 dan 2014
• Pro Forma vs. Jadual 3
Persediaan Pensyarah
• PEO dan PLO
• CLO (Course Learning Outcomes atau Hasil
Pembelajaran Kursus)
• Pemetaan CLO kepada PLO
• SLT (Student Learning Time – Bersemuka dan
Tidak Bersemuka)
• Pentaksiran
• Buku rujukan
• Transferable Skills (Kemahiran Insaniah)
• Perancangan dan pelaksanaan aktiviti PdP
Jadual Audit MQA
• Hari Pertama
• Sesi pembukaan – taklimat korporat oleh
Ketua Akademik (Pengarah IPGK)
• Temubual dengan SUA, Penyelaras PISMP, KJ,
Pensyarah dan pelajar
• Penyemakan dokumen
Jadual Audit MQA
• Hari Kedua
• Lawatan prasarana IPGK (Pusat Sumber,
Makmal Sains, Bilik Muzik, Pusat Islam, Bilik
Pengajaran Mikro, Makmal Komputer,
Gimnasium, dsbnya)
• Temubual bersama JPP
• Penyemakan dokumen
• Exit Meeting – Laporan Panel MQA
SEKIAN. TERIMA KASIH.

similar documents