4.A 1.Uvod u metabolizam - Prirodoslovno

Report
Prirodoslovno – grafička škola
Zadar
UVOD U
METABOLIZAM
Biokemija
4.a
Danijel Gulin
Probava
Transport kroz
membranu
Bolesti
UGLJIKOHIDRATI
Pretvorba u
masti
Glukoza u krvi
Sinteza
Dobivanje
energije
Biokemija odgovara na pitanja:
 Kako su građene molekule unutar žive
stanice?
 Koja je uloga biomolekula u stanicama pri
protjecanju bioloških procesa?
 Kako se tvari izgrađuju i razgrađuju u stanici?
98%
Upravljanje organizmom
 Živčano
 Hormonsko
 Enzimsko

(čitav organizam)
(čitav organizam)
(unutar stanice)
Fiziologija - Biokemija
 1.000 kemijskih reakcija

Vrlo precizno (enzimi)
Hemofilija
 E.coli – 5.000 organskih spojeva

Čovjek znatno više → vrlo malo istih
 1.500.000 vrsta organizama


Raznolikost vrsta, raznolikost kemijskih spojeva
Stanični procesi → jednoličnost
Glukoza →(8)→ piruvat → ATP (energija)
Enzimi
Prilagodba
Neravnoteža
99%
Hrana koju
organizam
treba
1%
Hrana koju
uzimamo
Održavanje razine glukoze u krvi
GI
Energija u stanicama



Dnevna potrošnja energije iznosi oko 12.000kJ
 7.200kJ (60%)→ otpada na stvaranje topline
 4.800kJ (40%) → troši se na tvorbu ATP-a
Iskoristivost energije
 Čovjek 40%
 Parni stroj samo 16%
 Motor s unutrašnjim sagorijevanjem 28%
 Žarulje?
Snaga dnevne potrošnje energije →

podignuti teret od 500 t na visinu od 1m
Vrste metaboličkih procesa:
 Endergoni (anabolizam)




kontrakcija mišića,
provođenje živčanih impulsa,
transport tvari kroz membranu (aktivni),
reakcije biosinteze (spajanja)
 Egzergoni (katabolizam)


(+ΔG)
(-ΔG)
razgradnja ili oksidacija organskih spojeva
spontani procesi
?
Suradnja u metabolizmu
A-H2
B-H2
A
B
Povezivanje putem međuprodukta
(nosača)
A-H2
nosač
B-H2
A
nosač-H2
B
Molekule prijenosnici molekula
(vodika i elektrona)
 NADH
 NADPH
 FADH2
vodik, elektron
vodik, elektron
vodik, elektron
Prijenos energije preko energetski
bogatog posrednika
A
D
nosač
nosač + E
B
C
ATP
Adenozin-trifosfat
Nukleinske kiseline
ATP
 ATP : ADP = 1.000 : 1

Potrošnja → O2 →novi ATP
 Proizvodnja u jednom danu

Čovjek mase 70 kg ~70 kg ATP
Glukoza + P → glukoza-6-fosfat
Endergona kemijska reakcija
ΔG = + 13,8 kJ po 1 molu
ATP → ADP + P
Egzergona kemijska reakcija
ΔG = - 30,5 kJ po 1 molu

similar documents