presentatie - rvm

Report
Jelle Hanning
Quincy Romeijn
Jonathan Sanderse
Kifaayat Imamdi
- Werking sloecentrale
- Specialisatie
- P&ID koelwater
- Koelwatergebouw
- Taprogge systeem
- Debrisfilter
-Vergelijking EPZ/ Elsta
- Rekensom
- Einde
- Totaal 870 Megawatt
- 2 eenheden van 453 Megawatt
- De centrale is opgestart in 30/45 min
minuten
- Gasverbruik 70000 Nm3/uur
- CO2 ligt 50% lager dan kolencentrales
- Koelen condensor: stoom wordt water (condensaat)
- Koelen van systemen: -pompen (centrifugaal)
-smeerolie (turbines)
-motoren
temperatuurmeting
drukverschilmeting
T
D
grijper
bandfilter
terugslagkleppen
stoom
condensaat
zeewater
groffilters
koelwaterpompen
debrisfilter
condensor
ballenfilter
temperatuurmeting
T
Taprogge systeem
Koelwater uit
1. Zeewater - inlaat
2. Sluisdeur(en)
3. Grof filter
4. Grijper
5. Band filter
Sluis = houd het water tegen bij onderhoud
grof filter + grijper = houd het afval tegen bijv: takken, pallets
band filter = een fijnfilter en deze haalt de vissen er uit
pomp = verpompt het water naar de condensor, 540 rpm, weinig druk, veel
volume
terugslagklep = komt in werking als de pomp uitvalt
- Wat is het en wat doet het?
- Schoonmaken
- Algen
- Balletjes (700)
- Condensor
Sloecentrale
EPZ
Open koelsysteem
Open koelsysteem
66000 m3/uur
1200000 m3/dag
50000 m3/ uur
Debrisfilter
Mosselfilter
Zeewater
Zeewater
Sloecentrale
Elsta
Open koelsysteem
Gesloten koelsysteem
66000 m3/uur
100000 m3/uur
Debrisfilter
-
Zeewater
Demiwater
- Hoeveel energie word er opgenomen in het koelwater?
Q = m x c x ∆T
∆T = We nemen aan 4˚
m = 66000000 kg/uur
c = 4,19 KJ
Q = 66000000 x 4,19 x 4
Q = 1106160000 KJ/uur
Q = 1106160000 : 3600 = 307266,67 KJ/sec
Q = 307,27 MJ/sec
Zijn er nog vragen?

similar documents