BIOMASA (energetski usevi)

Report
BIOMASA
(energetski usevi)
Nenad Mitić
Energetski usevi
• Koriste se kao gorivo u energanama i u sistemima za
grejanje. Zamenjuju fosilna goriva i imaju potencijal
da smanje emisiju CO₂.
• Upotreba ove energije koja je obnovljiva smatra se u
opštem slučaju korisnom za okolinu jer predstavlja
upotrebu čiste energije.
Brzorastuće šume
• Sastoje se iz gusto sađenih veoma plodnih mekih lišćara ( vrba i topola),
koje se žanju svake 2 do 5 godina.
• Enrgetske biljke su drvenaste višegodišnje biljke čiji koren ostaje u zemlji
posle žetve i iz koga izrastaju novi mladari narednog proleća.
• Kalorična vrednost, 19.380 KJ/kg
Prosečan godišnji
prinos (t/ha)
Sadržaj vode u
vreme žetve (%)
Energetski učinak
(GJ/ha)
Kineska šećerna trska
15-30
55-70
253-507
Kenaf
10-20
15-25
155-326
Konoplja
5-15
50-60
128-270
Španska trska
15-35
50-55
240-600
Miskantus
15-25
15-20
260-440
Divlji sirak
10-20
15-20
174-435
Topola
8-20
50-60
144-360
Breza
10-15
50-60
178-276
Bagrem (Robinja)
10-13
50-60
128-270
Divlji sirak
(Panicum Virgatum)
•Semenska višegodišnja trava
koristi se za proizvodnju energije,
smanjuje efekat globalnog
zagrevanja ,
•Dobar kvalitet sagorevanja
biomase, žetva može biti svake
godine od kasne jeseni do ranog
proleća.
•Kalorijska vrednost 19.900 KJ/kg
•Prinos biomase 10-15 t/ha
Italijanska trska
(Arundo donx)
•Domaća trska već
prilagođena na uslove
zemljišta,ima male potrebe
za azotom otporna na sušne
periode visok prinos
biomase.
•Žetva moguća svake godine
od kasne jeseni do ranog
proleća.
•Kalorična vrednost 18.035
KJ/kg
•Prinos 15 t/ha
Miscanthus x giganteus
• Miskantus ili kineska šaš,predstavlja nov
višegodišnji usev za proizvodnju biomase,koja
se koristi kao energetska sirovina za
sagorevanje u kotlovima. Kvalitet ove sirovine
zavisi prvenstveno od sadržaja vlage i azota u
njoj.
• Kalorična vrednost 19.135 KJ/kg
• Prinos biomase 15-25 t/ha
Godišnji ciklus rasta miskantusa
Прлеће
Ницање новог усева
Зима
Жетва
усева
Лето
Усев достиже максималну
висину
Јесен
Убрзано сушење

similar documents