Kitba fuq Film - il-malti

Report
Kitba Kreattiva
Paul Gatt
Kitba fuq FILM
Qabel tibda tikteb ipprova sib din linformazzjoni:
•
•
•
•
•
•
•
X’ġeneru ta’ film hu;
(tal-biża’, tad-daħk, tal-gwerra, tal-imħabba.)
Għalfejn għażilt li tara dan il-film;
Fejn isseħħ l-istorja;
Min huma l-karattri ewlenin;
Dwar xiex inhi l-istorja (il-plott);
X’deherlek minnu;
Tirrakkomandah lill-oħrajn? Għaliex?
malti.skola.edu.mt
Kitba fuq FILM – It-tqassim tal-paragrafi
Daħla Ġenerali - Tista’ tikteb:
Ikklikkja fuq  għal aktar tagħrif.
• Meta rajt il-film?
• Fejn rajtu?
• Ma’ min rajtu?
• Għalfejn għażilt dak il-film partikolari? 
• X’ġeneru ta’ film huwa?
malti.skola.edu.mt
Kitba fuq FILM – It-tqassim tal-paragrafi
Il-Kontenut - Tista’ tikteb:
•
Min kiteb l-istorja tal-film? 
•
Hija storja ta’ veru/storja vvintata?
•
Fejn u meta sseħħ il-ġrajja? 
•
Dwar xiex inhu l-film? 
•
Min huma l-karattri prinċipali u x’sehem għandhom
fl-istorja? 
•
Kif tiżvolġi l-istorja?
malti.skola.edu.mt
Kitba fuq FILM – It-tqassim tal-paragrafi
Il-Kontenut - Tista’ tikteb:
• X’tikkummenta dwar il-kredibbiltà talistorja?
• X’inhu l-livell ta’ rreċtar f’dan il-film?
• Il-fotografija u d-direzzjoni kienu
sodisfaċenti? 
• X’laqtek l-aktar fl-irreċtar, fil-fotografija,
ix-xenarju u d-direzzjoni?
• Kien hemm xi ħaġa li dejqitek?
malti.skola.edu.mt
Kitba fuq FILM – It-tqassim tal-paragrafi
Il-konklużjoni – Tista’ tikteb:
• Dan il-film jikxef xi realtà li int qatt ma
ħsibt fuqha?
• Kien hemm xi parti minnu tassew li
ħasditek?
• X’inhi l-fehma ġenerali tiegħek ta’ dan ilfilm u għaliex?
• Tirrakkomanda lil ħaddieħor biex imur
jarah? Għaliex?
malti.skola.edu.mt
Fejn isseħħ l-istorja
malti.skola.edu.mt
Parti mill-film inħadmet Malta
malti.skola.edu.mt
L-istorja
• L-istorja vera talKaptan Richard
Phillips u l-ħtif
tal- vapur MV
Maersk Alabama.
• Il-ħtif isseħħ fl-2009
minn pirati Somali.
malti.skola.edu.mt
• Dan kien l-ewwel
vapur tal-merkanzija
maħtuf fl-aħħar
mitejn sena.
L-atturi
• Barkhad Abdi
• Kien jaħdem bħala xufier
meta ssejjaħ biex jieħu
sehem fil-film Captain
Phillips.
• Ma kellu ebda esperjenza
bħala attur jew
aspirazzjoni li jsir attur.
• F’dan il-film jaħdem il-parti
ta’ Muse, il-kap tal-pirati.
malti.skola.edu.mt
L-atturi
malti.skola.edu.mt
•
Tom Hanks jaħdem ilparti tal-Kaptan Phillips
li mill-bidu juri dixxiplina
kbira fuq xogħlu.
•
Huwa juri kuraġġ kbir
xħin il-vapur jisfa
attakkat u jagħmel minn
kollox biex jevita lperiklu lill-ekwipaġġ
tiegħu.
Il-kittieb
• Billy Ray (skript għallfilm). Richard Phillips hu
bbażat fuq il-ktieb "A
Captain's Duty: Somali
Pirates, Navy SEALS, and
Dangerous Days at Sea“.
malti.skola.edu.mt
Id-direttur tal-film
• Paul Greengrass: Wara li studja fl-
malti.skola.edu.mt
Università ta’ Cambridge daħal jaħdem
mal-Iskola Televiżiva ta’ Granada fejn qatta’
diversi snin jaħdem fuq sensiela ta’
dokumentarji bl-isem “The World in Action”.

similar documents