test çözme teknikleri konulu sunu (sbs)

Report
GÖLCÜK RAM
RPDH BÖLÜMÜ
2013
 SBS çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Bu
sorular, bilginin yanında sunulan metni ya da
grafiği yorumlayabilme, uygun çözümlere
ulaşabilme, günlük yaşamda olanları
anlamlandırabilme gibi öğrencilerin çok yönlü
yeterliliklerini ölçmektedir. Bu yüzden sınavlarda
daha başarılı olabilmeniz için sizlere test çözme
tekniklerinden ve sınav anında nelere dikkat
etmeniz gerektiğinden söz edeceğiz.
 Test tekniğine dayalı sınavlarda SBS
başarısızlığın nedeni genellikle bilgi
eksikliğinden değil, sorulara yaklaşım
tarzından veya soru sitiline aşina olmamaktan
kaynaklanır. Bunun için öğrencilerin test
çözme teknikleri konusunda yeterli bilgiye
sahip olması gerekmektir.
Öğrencilerle yaptığımız görüşmeler
sonucunda öğrencilerin;

İlk doğru gördüğü cevabı işaretlediği,
 Uzun soruları hiç okumadığı,
 Bütün soruları toplu olarak optiğe geçirdiği,
 Dikkatsizlikten dolayı soru kaçırdığı,
 Zamanı yetiştiremediği,
 Sorulara takılıp kaldığı,
 Sınavın bir an önce bitmesini istediği gibi yanlış alışkanlıklarını devam ettirdiklerini
görmekteyiz.
 Sınavdan önce çözülen yüzlerce hatta binlerce
sorunun oluşturduğu bilgi birikimi adayın
sınavda başarılı olmasını sağlar. Çünkü
çözülen her soru gerçek sınav öncesi adaya
tecrübe kazandıracaktır. Aday bu bilgi
birikimiyle sorulara nasıl yaklaşacağını ve
soruları nasıl çözeceğini, hangi yolları
kullanacağını, ne kadar süre ayıracağını ve
nelere dikkat edeceğini öğrenir.
 SBS sorularının özellikle yoruma dayalı olması yani
bilgiden ziyade öğrencinin bilgi birikimini kullanmayı
ölçen nitelikte olması tecrübeli olmayı ön plana
çıkarmaktadır. Tecrübe ise çözülen soru miktarıyla
ölçülür. SBS'de başarılı olmayı hedefleyen adayın
test çözerken “bir sorudan ne çıkar canım” diyerek o
soruyu yok sayması en büyük hatadır. Çözülen her
bir soru tipi aday için bir avantajdır. Sınava
hazırlanan adayın çözemediği her sorunun doğru
cevabını öğrenmesi gerekir.
ETKİLİ TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
 Test çözmede 3 unsur önemlidir:
 Bilgi: Öğrenmeyle kazanılır. Tekrarlarla pekiştirilir.
Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder.
 Yorum: Öğrenilen ve tekrarla pekiştirilen bilgiyle
ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan
bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin
geliştirilmesini sağlar.
 Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne
ait problemlerin zaman sınırlaması içinde
çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkili şekilde
kullanmanıza yardim eder.
Denemelerde hep şu
konudan soru geliyor ve
ben onları
yapamıyorum. Gerçek
sınavda da gelirse
yapamam demeyin.
önyargılı olmayın.
Her sorunun kendine has mantığı vardır. Test
çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun
mantığına göre hareket etmelisiniz.
Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra
cevabının düşünülmesi gerekir. Soru kökü
anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı
düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan
cevap şıklarına koşmak sizi yanıltabilir.
Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik ne fazla,
sadece istenileni düşünmelisiniz. Bazı sorular
sizin için çok kolay gelir ve cevabin böyle
kolay olmayacağını düşünürsünüz. Halbuki
bazen böyle kolay sorular sormak da bu işin
tekniğinin bir parçasıdır.
Her testte aynı zorluk ya da aynı kolaylık
derecesine sahip sorular bulunmaz.
Sınavda çıkacak olan soruların zorluk derecesi
- Çok kolay sorular % 10
- Kolay sorular
% 20
- Normal sorular % 40
- Zor sorular
% 20
- Çok zor sorular % 10
Dört şıktan oluşan her sorunun
• Bir doğru cevabı
• Bir çeldiricisi
• İki tanede kendi içinde doğru fakat kesinlikle
cevap olamayan şıkkı vardır .
• Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bir şık
bulunur. Bunlara ÇELDİRİCİ adı verilir.
• Çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi algılanabilir
ama ufak bir zihinsel egzersizle doğru cevabı
bulmanız mümkündür .
DENEME
SINAVLARINI
ÖNEMSEYİN
VE ZAMAN
AYIRIN
 TURLAMA TEKNİĞİ
Deneme sınavlarında çok etkili bir yol olan Turlama
Tekniğini kullanmaya gayret edin. Bu yöntem zamanı etkili
kullanmanızı sağlar.
“Yanıtlamaya en başarılı olduğunuz dersin
sorularından başlayın. Böylece bu testi doğru çözerek moral
kazanmış olacaksınız. Her testte aynı zorluk ya da aynı
kolaylık dercesine sahip sorular bulunmaz. Turlama tekniği
kullanarak zor olduğunu gördüğünüz soruları boş bırakın. Bazı
soruların cevabını çok iyi bildiğiniz halde o anda
hatırlamayabilirsiniz. Bu soruları işaretleyerek geri dönmek üzere
boş bırakın. Geri dönüşler yaptığınızda size mantıklı gelen şıkkı
işaretleyebilirsiniz.
II. turda,yine kendinizi en başarılı bulduğunuz
dersten başlayın. Hiçbir fikrinizin olmadığı
soruları tekrar okumayın. Zamanınız kalırsa
tekrar dönebittikten sonra kitapçığınızı bir kez
daha kontrol edin. Zorlandığınız sorulara bir
kez daha bakın. rsiniz. Cevaplayabildiğiniz tüm
soruları
 İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde
algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı
çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli
okumalısınız.
 Soru kökünün veya soru metninin uzun olusu sizin için
daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu sebeple uzun
metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak
algılanmalıdır.
 Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce
soru kökünün okunması paragrafın ikinci defa okunması
mecburiyetini önler. Soru kökünü okuyan zihin, soruyu
zihni hazırlıkla okuma eğiliminde olur
Uzun paragraftan oluşan soruları ‘uzun soru
zordur’ yargısında bulunarak o soruyu
okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en
önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli
olmasıdır.
Bütün şıkları okumadan hemen soruları
cevaplandırmayın. Sizden istenen soruya cevap
teşkil edecek en kapsamlı şıkkı bulmanızdır.
Cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları
gelişigüzel cevaplandırmak yarar değil zarar
verir .
Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek
de test tekniğinde önemli bir yoldur. Yüzde
yüze emin olmadığınız sorularda şıkları
eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz .
Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde
bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin.
 Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi
kullanarak yapın.
Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka
indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde
hiçbir sakınca yoktur. Ancak ikiden fazla şık cevap
olabilecek nitelikteyse bu soruyu
cevaplandırmamanız, en azından sınavın sonlarına
doğru tekrar soruya dönmek üzere boş bırakmanız
daha uygun olacaktır.
 Her derse ait test içeriği o dersin özelliklerini taşır. Bu
nedenle her ders için aynı test çözme mantığını kullanmak
hatadır. Her ders için farklı test çözme mantığı
geliştirmeniz test tekniğinizin gelişmesine yardım eder.
 Eğer çok çelişkide kalıyorsanız soruyu boş bırakmanız
daha iyidir. Çünkü her yanlış cevap hem kendini hem de
doğru cevaplarınızı götürmektedir.Bu da netlerinizin
düşmesine neden olmaktadır. Unutmayın ki her soru, her
net önemlidir. Bir net sizi en az 20 000 kişinin üstüne de
çıkarabilir altına da düşürebilir.
 Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilin. Bunlar; altı
çizili, koyu puntoyla yazılmış, "tırnak içinde," değildir,
olamaz, her zaman, hiç bir zaman, bütün, zaman zaman,
yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer,
birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana , ikisi bir arada, ana
düşünce , yan düşünce, benzer düşünce , asla, genellikle,
çoğu, vb. ipuçlarıdır.
 Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav
sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle
hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza
yol açar. Her yıl % 1 adayın kaydırma hataları nedeniyle
mağdur olduğunu unutmayınız .
Deneme sınavlarını gerçek bir sınava giriyormuş gibi
algılamalı , yanınızda mutlaka bir saat
bulundurmalısınız. Saate sık sık değil , belirli
periyotlarda bakmanız zamanı kontrol etme
konusunda size yardımcı olacaktır. Çünkü gerçek sınav
bilgiyi değil –bilgiyi kullanma hızınızı ölçmektedir.
Bir testten diğerine geçerken dinlenmeniz için
kendinize biraz zaman tanıyın. ( Derin derin nefes
alabilir , gözlerinizi kısa süreli olarak
dinlendirebilirsiniz.)
İster deneme sınavı ister gerçek sınav olsun
çevrenizle ilgilenmemeli sadece kendinize
odaklanmalısınız.
SBS Sınavına kadar önceki yıllarda
çıkmış olan SBS sorularını mutlaka
çözünüz.
GÖLCÜK RAM
SBS’DE BAŞARILAR DİLİYORUZ

similar documents