VY_12_INOVACE_ČJL1.39 slova s dvojhláskami

Report
VY_12_INOVACE_ČJL1.39
Označení vzdělávacího materiálu (kód):
Název školy:
Název programu:
VY_12_INOVACE_ČJL1.39
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:
„Vzdělání pro život“
Registrační číslo projektu:
Číslo a název šablony klíčové aktivity:
CZ.1.07/3115/21/7.1.4/2011
Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):
Jazyk a jazyková komunikace- Český jazyk a literatura
Tematický okruh - téma:
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k čtenářské a
informační gramotnosti
Jazyková výchova-rozlišování zvukové a grafické podoby slova
Slova s dvojhláskami ou,au.Dvojslabičná slova s otevřenými
slabikami.
Autor vzdělávacího materiálu/DUM:
Mgr. Dana Štrojsová
Datum vytvoření vzdělávacího materiálu:
26.2.2012
Ověření vzdělávacího materiálu
Metodický list/anotace:
Třída: 1.
Datum: 27.2.2012
Powerpointová prezentace slouží k pochopení tvoření a čtení slabiky
obsahující dvojhlásku ou, au.Dále napomáhá k procvičování
dvojslabičných slov s otevřenými slabikami.
Slova s dvojhláskami
Ou,ou,Au,au
Ou,ou,Au,au
m
mou ka
ou
mou
mouka
l
lou ka
ou
lou
louka
p
ou
pou
pou pa ta poupata
t
tou lá se
ou
toulá
tou
se
v
vou sy
ou
vousy
vou
s
sou dek
ou
sou
soudek
n
nou ze
ou
nouze
nou
k
kou le
ou
koule
kou
d
dou pa ta
ou
dou
doupata
z
zou vá
ou
zouvá
zou
r
rou ra
ou
roura
rou
s
sau na
au
sauna
sau
T
au
Tau
Tau
L
Lau ra
au
Laura
Lau
au
au to
auto
ou
• louka
• mouka
• soudek
• koule
• toulá se
• nouze
• doupata
• poupata
Ou, au
•roura
•nouze
•zouvá
•auto
•Tau
•Laura
•sauna
Dařilo se vám.
Obrázky - zdroje
Snímek 3,4 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=mouka#ai:MC900325372|mt:0|
Snímek 5 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=louka&ctt=1#ai:MC900231107|mt:0|
Snímek 6 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=poupata#ai:MC900383040|mt:0|
Snímek 7 http://www.illustrationsof.com/439898-royalty-free-homeless-clipart-illustration
Snímek 8 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=vousy#ai:MC900335948|mt:0|
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vousy
Snímek 9 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=soudek#ai:MC900351535|mt:0|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=berardýn#ai:MC900308670|mt:0|
Snímek 10 http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=pr%C3%A1zdn%C3%A9%20kapsy&ctt=1#ai:MC900230850|mt:0|
Snímek 11 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=koule#ai:MC900437065|mt:0|
Snímek 12 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=medvěd#ai:MC900192133|mt:0|
http://www.poklady.com/ctyri-kese-ctyri-pribehy
Snímek 13 http://noc-den.bloger.cz/Moda/Boty
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=noha&ctt=1#ai:MP900202235|mt:0|
Snímek 14 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=roura#ai:MC900233733|mt:0|
Snímek 15 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=sauna#ai:MC900358913|mt:0|
Snímek 16 http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/pan-tau-bude-mit-v-tresti-svoji-sochu-narodil-se-tam-v-lekarne-na-pultu.html
Snímek 17 http://www.jhu.edu/~vchords/members/laura/
Snímek 18 http://www.cspi.qc.ca/stemg/alain/chenier/animation/13_fichiers/frame.htm
Snímek 19 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=potlesk#ai:MC900432487|mt:0|

similar documents