4_Kovács H_Kékedi_Skarbik_Festő_Földvári_Kercsmarik_Kovács

Report
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Nevezzük azokat az anyagokat, melyek
az elektromos áramot elhanyagolható
mértékben vezetik, kicsi az ellenállásuk.

Szilárd szigetelők

Folyékony szigetelők
› Műanyag
› Desztillált víz
› Porcelán
› Olaj
› Kerámia
› Papír
› Üveg
A vezetők olyan anyagok, amelyek
képesek az elektromos áramot vezetni,
sok szabadon mozgó töltéshordozót
tartalmaznak
Legjobb vezetők: ezüst, arany, réz
 Kémiailag változatlanok maradnak az
áram vezetése közben.
 A vezetőképesség hőmérsékletfüggő. A
hőmérséklet növekedésével a fémek
ellenállása lassan nő.

A szupravezetés olyan fizikai jelenség,
melynek során egyes szupravezető
anyagok nagyon alacsony
hőmérsékleten elvesztik az elektromos
ellenállásukat, valamit kizárják magukból
a mágneses mezőt.

1911-ben Heike Kamerlingh Onnes
holland tudós fedezte fel
› Higany -267 Celsius fokon elveszti az
elektromos ellenállása

1977 Meissner hatás
› A szupravezetők kiszorítják magukból a
mágneses teret
Az elektromos áram veszteség nélküli
továbbítása
 Lebegő vasút
 A kerék helyett a mágnes tartja pályán a
vonatot.
 Szupravezető elektromágnesek
biztosítják az áramot

Kovács Hanna 10/D
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Kékedi Petra
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Az elektromos csúcshatás, az elektromos
Segner-kerék, Segner András munkássága
SKARBIK ESZTER 10.D
A csúcshatás
A feltöltött vagy
elektromosan megosztott
vezető csúcsaiban
felhalmozódó töltések a
csúcsokban
összesűrűsödnek, erős
inhomogén mezőt hoznak
létre.
Villámhárító
A villámhárító (Benjamin Franklin találta
fel 1752-ben) a csúcsok "szívó hatásán"
alapul. Az erős elektromos tér okozta
megosztás a csúcsnál koncentrálódó teret
hoz létre és ennek következtében az
elektromos kisülés, "villámlás" a csúcson
keresztül történik. A villámhárító egyik
vége egy magasan elhelyezett csúcs, másik
vége, hasonlóan a földeléshez, mélyen a
talajban található.
Van de Graaf-generátor
Szintén a csúcshatáson alapuló, a részecske
és magfizikai kutatásban is alkalmazott
eszköz a Van de Graaf-generátor.
A berendezés segítségével több millió volt
feszültséget is létre lehet hozni, ezért
részecskegyorsítóként használható.
Az elektromos Segner-kerék
A Van de Graaf-generátorhoz kapcsolt elektromos Segner-kerék csúcsaiból elektromos szél indul ki. A
csúcsokról ellökődő részecskék azonban a hatás-ellenhatás törvényének megfelelően erőt fejtenek ki a
kerékre és forgásba hozzá azt. Az eszköz Segner János András magyar matematikus, fizikus, csillagász nevét
őrzi, aki 1747-ben a hatás-ellenhatás elve alapján működő vízikereket szerkesztett.
Elektromos szél
Az elektromos szél az elektromosan töltött vezetők csúcsairól, éleiről kiinduló áramlat, amely a csúcsokon
feltöltődő, majd onnan nagy sebességgel eltaszított részecskékből és az általuk elsodort semleges
molekulákból áll.
Segner András élete
1704.október 9. Pozsony - 1777.október 5. Pozsony
Tanulmányai:-Pozsony
-Győr
- Debreceni Református Kollégium
1730-ban megszerezve orvosi oklevelét. Pozsonyban kezdett praktizálni.
Közben csillagászattal is foglalkozott, ő hívta életre a göttingeni egyetem csillagvizsgáló obszervatóriumát1755-től haláláig a fizika, matematika és csillagászat professzora volt Hallenban.
Segner János András
Segner András munkássága
Segner nevét legtöbben a turbina ősének tekinthető Segner-kerékről ismerik. Olyan malmot épített, amelynek
hajtószerkezete a Segner-kerék (azaz vízturbina)volt. Ezen túl az elsők között igyekezett számítások alapján
a legjobb hatásfokot elérni.
A fizikában legjelentősebb eredményeit a folyadékok és a merev testek dinamikájában érte el.
A matematikában felelevenítette a Cavalieri-elvet, amelyet sokáig tévesen róla neveztek el. Bizonyította
a Descartes-féle előjelszabályt, foglalkozott az egyenletek grafikus megoldásával és a kor színvonalán álló
kitűnő matematikai tankönyveket írt.
Segner-kerék
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Az elektromos árnyékolás. A Faraday-kalitka
Festő Kornélia
10.D
Michael Faraday
• 1791-Newington Butts
• 1805-Könyvkötő inas lesz
Tudományos kezdetek
•
•
•
•
•
Humphry Davy előadásain részt vesz
A tudós felfogadja asszisztensnek
1813-15-Európai körút
182-Elektromotor
1825-Optikai kísérletek
Faraday az indukció felfedezője
Az elektromágnes indukció elektromágneses
kölcsönhatás, amely során egy vezetőben elektromos
feszültség indukálódik.
Elektromos árnyékolás
• A fémtestben kialakított üreg belsejébe a külső elektromos
mező nem hatol be. A külső fémburok megosztott töltései
ugyanis a külső elektromos mezőt a testen belül nullára
változtatja.
Faraday -kalitka
• A Faraday-kalitkát az elektromos mező kiszorítására használják
• Sűrű szövésű fémhálóval körülvett tárgyba nem hatol be az
elektromos erő
Felhasználása
• Berendezések védelme külső elektromos
mezőktől(pl:mikrofon)
• Így védik a repülőgépek és a gépkocsik utasait is
Köszönöm a figyelmet
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Az elektromos árnyékolás. A Faraday-kalitka
Michael Faraday
• 1791-Newington Butts
• 1805-Könyvkötő inas lesz
Tudományos kezdetek
•
•
•
•
•
Humphry Davy előadásain részt vesz
A tudós felfogadja asszisztensnek
1813-15-Európai körút
182-Elektromotor
1825-Optikai kísérletek
Faraday az indukció felfedezője
Az elektromágnes indukció elektromágneses
kölcsönhatás, amely során egy vezetőben elektromos
feszültség indukálódik.
Elektromos árnyékolás
• A fémtestben kialakított üreg belsejébe a külső elektromos
mező nem hatol be. A külső fémburok megosztott töltései
ugyanis a külső elektromos mezőt a testen belül nullára
változtatja.
Faraday -kalitka
• A Faraday-kalitkát az elektromos mező kiszorítására használják
• Sűrű szövésű fémhálóval körülvett tárgyba nem hatol be az
elektromos erő
Felhasználása
• Berendezések védelme külső elektromos
mezőktől(pl:mikrofon)
• Így védik a repülőgépek és a gépkocsik utasait is
Köszönöm a figyelmet
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Érintőképernyő fizikája
Készítette: Kercsmarik Levente
60-as és 70-es évek
• Elkészül az első érintő
képernyő
• Rezisztív technológia
hajnala
• Samuel Hurst
Az első érintőképernyős számítógép
• infravörös érzékelő
rács határozta meg
• 1983-ban megjelent
HP-150
• 2795 dollár
Rezisztív
• valóban benyomódik
• két hajszálvékony, eltérő
feszültségű fémrétegből áll
• nem szükséges hozzá
speciális beviteli eszköz
Kapacitív
• átlátszó vezető réteget
• Ujjal érintve zavart okozunk
ebben a mezőben
• jó fényáteresztő képesség
Optikai
• infra LED-ek láthatatlan
„szőnyeget” alakítanak
ki
• érintéssel okozott
zavaron alapszik
Tévhitek
• mindkettő képernyőtípus
alkalmas lehet a több
érintés érzékelésére
• áruk olyan alacsony
• megjelenhetnek, még a
legszokatlanabb
helyeken is
Nagy a verseny
A jövő
Köszönöm a figyelmet !
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Kovács Máté
10.D
 Világítás
technika(WOLFRAM)
 Ipar
 Háztartás
 Ipar(vegyipar)

•
Mindenképpen egyenáram
elektrolízis
 Az
áramütés veszélyes,de
nem mindig halálos
 Defibrillátor
Szívritmust szabályozó készülék
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
Olej Ferenc
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
A CSÚCSHATÁSSAL MAGYARÁZHATÓ JELENSÉGEK, A
VILLÁMHÁRÍTÓ MŰKÖDÉSI ELVE ÉS HASZNA
Készítette: Vásárhelyi Előd
A CSÚCSHATÁS
• Fogalma
• Néhány kíséret a csúcshatásra
• Magyarázat
A VILLÁMLÁS
• Hogy is keletkezik?
• Miért dörög?
• Gömbvillám
A VILLÁMHÁRÍTÓ
• Feladata
• Részei
DIÁKKONFERENCIA
10.D
Miskolc, 2014.május 4.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

similar documents