Inköp - Kosek

Report
Inköp Projekt och Samhällsomvandling
2012-02-09
INKÖP PROJEKT OCH
SAMHÄLLSOMVANDLING
KONCERNFAKTA
•Cirka 4 100 medarbetare (inkl visstidsanställda)
•Cirka 650 anställda utanför Sverige
•Cirka 200 olika yrken
•Cirka 17 % kvinnor
•Cirka 19 % kvinnor i ledande befattningar
•30-tal bolag
•15-tal länder
•Omsättning 2011: 31 122 MSEK
•Resultat före skatt 2011: 14 801 MSEK
JÄRNMALMSMARKNADEN 2011
•
•
•
•
Global iron ore production:
~2300/1800 Mton
Global pelletproduction:
~400 Mton
Global seaborne trade:
~1050 Mton
whereof
120 Mton pellets
LKAB production:
26 Mton,
22 Mton pellets
LKAB
Others
TILLVÄXT GENOM LKAB 37
Mt
40
x 37 Mt
3 Nya gruvor
30
KUJ 1365
M 1250
x 26 Mt
x
x 28 Mt
Pelletverk, KK4
Pelletverk, MK3
x
x
33 Mt
Nya lokomotiv
Nya malmvagnar
Upgradering terminaler x
26 Mt
33 Mt
Sila, Narvik
26 Mt
x 20 Mt
20
Gruva
Pellet produktion
Logistik
LKAB värde kedja
Hamn
Investeringar för framtiden
Malmberget
Kiruna
Logistics
Narvik Harbour
Main haulage level
in Kiruna &
Malmberget
New mines in
Svappavaara,
Leveäniemi and
Mertainen
(Open pit)
• Investeringar
2001
19,5 Mt
2006
23,3 Mt
2010
>2012
26 Mt
27 Mt
INVESTERINGAR UNDER 2000-TALET
Totalt drygt 30 MDSEK – och cirka 5 MDSEK de närmaste åren
• Nya anriknings- och pelletsverk
• Logistik; lok, vagnar och terminaler
• SILA, ny hamn i Narvik
• Nya huvudnivåer, Kiruna KUJ 1365, Malmberget M1250
• Nya dagbrottsgruvor; Gruvberget, Mertainen, Leveäniemi
ETT URVAL AV PROJEKT INOM
SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I KIRUNA
•
•
•
•
•
•
•
Gruvstadspark del 1
Flytt av kulturbyggnader Kiruna
Ny E10 och v870
Ny mittinfart till LKAB
Nytt stadshus
Nytt bolagshotell
Ny bostäder
•
•
•
•
•
Jägarskolan
Svappavaara
Jägarskolan e1
Luossavaara
Jägarskolan e2
24 lgh
20 lgh
50 lgh
150 lgh
150-200 lgh
• Inlösen av fastigheter i Kiruna
• Inlösen av fastigheter i Svappavaara
pågår
förproj.
förproj.
förproj.
förproj
förproj
2010-2012
20122012-201X
20122011- 2016?
2011- 2014?
pågår
förproj
pågår
förproj
pågår
2011-2012
2011-2013
2011-2014Q2
2011-2015
2011-2016Q4
kontinuerligt
pågår
ETT URVAL AV PROJEKT I KIRUNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KUJ 1365
–
–
–
–
70/80 kontrakt
KP57
Kontrollrum KUJ1365+kontor
Verkstäder 1465
Renovering CA-spel
Ny damm N Luossa + kanal+Utskov
Laboratorium SAK
KS Kraft och styrning
Utbyte av styrsystem KA2 och KK2
Dammhöjningar
Ny Gråbergsutfrakt Kiruna
KK4 Minskad fallhöjd
KK3 ny kylare
Apatitåtervining
REE /Rare Earth Elements
Ny ”Kimit fabrik”
LKAB 37 Kiruna mot 16,2 Mton pellets
Grate-kiln pilotpelletsverk
2007-2018
pågår
pågår
pågår
förstudie
20102011-2012
20122012-
pågår
2008-2012
pågår
2009-2014
pågår
2011-2014
pågår
2010- 2015
förproj 2012-13, 2017-18
förproj
2011-2015
pågår
2011-2013
beslut Q3
2012-2013
förstudie
2011-2015
förstudie
2011-2015
förstudie
2012-2015
förproj
2012-2015
förstudie
2012-
ETT URVAL AV PROJEKT INOM LOGISTIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nytt styrsystem till malmhamnen Luleå
Ombyggnad av 2 st T46 lok, totalt 4 st
Fyra nya linjelok
Fyra nya vagnsett
Bentonit anläggning till Luleå
Terminal Malmberget
Terminal Svappavaara
Ökad skeppslastningskapacitet i Narvik
Ökad kapacitet i Narvik, Ökat lager
Terminal Mertainen
Uppvinklad sjöbangård Kiruna
Ökad skeppslastningskapacitet 10ton i Luleå
Utfrakter till ny järnvägsterminal KS+KK3
Mötesplatser längs banan
pågår
pågår
pågår
pågår
förproj beslut 2013 Q1
förproj
förproj
förproj
förproj
förstudie
förstudie
förproj
förstudie
2010-2012
2010-2012
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2012-2014
2012-2014
2010-2015
2012-2015 Q1
2011-2016 Q4
2011-2017
2010-2018
?
ETT URVAL AV PROJEKT I MALMBERGET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dammhöjningar
MUJ 1250
Rökgasrening BUV
Rökgasrening Svappavaara e1
Rökgasrening Svappavaara e2
EDRP (Experimental Direct Reduction Plant)
Rökgasrening MK3
Svappavaara sovringsverk
Nya gruvor
–
–
Leveänimi
Mertainen
kontinuerligt
pågår
pågår
pågår
förproj beslut 2012 Q4
förproj. beslut 2013 Q2
förproj beslut 2012 Q4
förproj
förproj.
2011-2013
2011-2013 Q2
2011-2014 Q2
2011-2014 Q4
2011-2014
2011-2015 Q1
2010-2015 Q1
förproj
förproj
2010-2014 ?
2010-2015 Q1
ETT URVAL AV PROJEKT INOM
SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I
MALMBERGET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avveckling elevhemsområdet
Vägprojekt Nord-Östra Länken
Vägprojekt Södra-Östra Länken
Nytt bolagshotell
Nya bostäder, 200 lgh
Avveckling Kilen
Parkområden
Inlösen av fastigheter
Förvärv av mark
pågår
pågår
förproj
förproj
förproj
förproj
pågår
pågår
2011-2012
2012-2012 Q4
2012-2013 Q2
2010-2014?
2012-2015 Q4
2012-2020
2012-2022
INVESTERINGSUTBETALNINGAR
INVESTERINGAR PÅ CIRKA 20 MDRSEK
– FÖRLÄNGER GRUVDRIFTEN I 25 ÅR
Slutprodukter
(Mt/år)
Malmberget ny huvudnivå M 1250
Nuvarande kapacitet
Kiruna ny huvudnivå KUJ 1365
Mertainen
Start planerad 2015
E10 mot Kiruna
Gruvberget
Start maj 2010
Kraftnät
Leveäniemi
Start planerad 2015
Malmbanan
SVAPPAVAARAFÄLTET
- EUROPAS STÖRSTA JÄRNMALMSPROJEKT
Uppgradering styrsystem och processanläggningar
250 MSEK
Nytt laboratorium
200 MSEK
Ny järnväg
1,85 MDRSEK
Anläggande av dammar
650 MSEK
Kapacitetshöjande åtgärder KK4
150 MSEK
Jvg anslutning av terminalspår
350 MSEK
Lagerbyggnader för kol
50 MSEK
Ny infart och vägar
100 MSEK
Nytt utskov Luossajärvi
20 MSEK
Ny damm Luossajärvi
300 MSEK
Gruvmaskiner
400 MSEK
Gruvstadspark, etapp 1
x MSEK
Infrastruktur under jord
450 MSEK
KUJ 1365
12,5 MDRSEK
Verkstäder och
personalutrymmen under jord
600 MSEK
150 nya bostäder Luossavaara
250 MSEK
50 nya lägenheter Jägarskolan
100 M SEK
Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan
50 MSEK
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I KIRUNA CIRKA 19 MILJARDER KRONOR
4 nya lok och 5 nya vagnsätt
1,1 MDRSEK
Uppgradering terminallok
100 MSEK
Effektivare tågföring
50 MSEK
M1250
4,5 MDRSEK
Ny utrymningsväg
150 MSEK
Gruvmaskiner
200 MSEK
Förbättrad ventilation
100 MSEK
Infrastruktur
under jord
250 MSEK
Dammhöjning
100 MSEK
Effektivare
upplagshantering
50 MSEK
Förvärv och nybyggnation
Granbacka
150 MSEK
Ersättningsboenden för
elevhemsområdet
200 MSEK
Säkrare elförsörjning
100 MSEK
Ny entré och kontor
150 MSEK
Uppgradering av
reningsanläggningar
100 MSEK
Uppgradering av infrastruktur
50 MSEK
Ny rökgasrening
700 MSEK
4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt
Agglomereringslaboratorium
100 MSEK
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I MALMBERGET CIRKA 7 MILJARDER KRONOR
Effektivare tågföring
Mertainen
X MSEK
Ny utfrakt
100 MSEK
Ny infrakt för
tillsatsmedel
50 MSEK
Kollager
50 MSEK
Dammåtgärder
100 MSEK
Gruvberget
250 MSEK
Ombyggnad terminal
100 MSEK
4 nya lok och 5 nya vagnsätt
Tömning Leveäniemi
150 MSEK
Effektivare tågföring
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I SVAPPAVAARA CIRKA 1 MILJARD KRONOR
Markköp
50 MSEK
Uppgradering
Lundbergsschaktet
300 MSEK
Ny tillsatsmedelhantering
300 MSEK
4 nya lok och 5 nya vagnsätt
Effektivare tågföring
PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR
I NARVIK CIRKA 1 MILJARD KRONOR
Miljö- och riskreducerande
åtgärder
100 MSEK
• Kapacitet på Malmbanan
• Osäkerhet kring tidsåtgång
för tillståndshantering
• Kompetensförsörjning
• Attraktiva samhällen
• Bostäder
TILLVÄXTUTMANINGAR
Raszon
Riskzon
GRUVBRYTNINGENS PÅVERKAN I KIRUNA
Deformationszon
MALMER OCH DEFORMATIONSUTBREDNING I KIRUNA
Malmfyndighet
Huvudnivå 1365
Ev. framtida huvudnivåer
Karta: Google.earth
STAKETPLANEN I MALMBERGET
1
Staket
Etapper
1
2012 - 2022
2
2014 - 2024
3
2016 - 2026
4
2022 - 2032
Karta: hitta.se
3
2
4
1
1000 NYA MEDARBETARE TILL 2015
Stort rekryteringsbehov
Största befattningsgrupper är
bergarbetare, mekaniker/reparatörer
och ingenjörer. Behov finns inom
våra drygt 180 befattningar.
Dessutom
Stora behov av leverantörer, inte
minst inom bygg och anlägg och i de
stora projekt som drivs i Malmfälten.

similar documents