Oplæg dialogforum 13 maj 2014 (skolestruktur)

Report
Dialogforum 13. maj 2014
Skole med vilje - Kvalitetsanalyse - Skolestruktur
Skole med vilje - Kvalitetsanalyse - Skolestruktur
Agenda
• Historien
• Hvad ønsker politikerne for børn og unge i Ballerup
• Fokus på pædagogisk ledelse tæt på praksis
• Fem distrikter
• Specialområdet
• Den videre proces
2
Historien
Processen
Skole med Vilje
- ønsker + drømme
Skolekvalitetsanalyse
Forslag til ny
skolestruktur fra
- viden + data
administrationen
Debat og syv
nye scenarier
Nyt forslag til
skolestruktur
3
Historien
Vejen til Kommunalbestyrelsens
forslag
• Administrationen lavede oplæg til ny
skolestruktur i januar 2014
• Børne- og Skoleudvalget bad administrationen
om at belyse syv andre mulige scenarier
• Børne- og Skoleudvalget har drøftet disse
scenarier og opstillet nyt forslag til ændret
skolestruktur i Ballerup Kommune.
4
Hvad ønsker politikerne for børn og unge i Ballerup?
Forslag til ny skolestruktur
Hvad ønsker politikerne at opnå med den nye struktur?
• Én sammenhængende ungeindsats fra 0-25 år
• Nærhed og tryghed for de yngste elever
• Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden
for at være fysisk aktive.
• Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler
• Stærkt samarbejde mellem distrikternes
udskolingsafdelinger
• Styrket forhold til ungdomsuddannelserne
• Styrket ledelse med mere tydelige roller
• Sikre at medarbejderne føler sig set og respekteret
6
Forslag til ny ledelsesstruktur
Ledelsesstruktur
Gode skoler kræver god ledelse
Nyere dansk forskning viser, at det har afgørende betydning for børns læring, at
skoleledelsen har tydelige ambitioner om høj kvalitet i undervisningen for alle børn
Skoler, hvor medarbejdere og elever trives, og som samtidig opnår gode faglige
resultater, er kendetegnet ved:
• At ledelsen kan sætte konkrete mål for, hvad høj kvalitet betyder for hver enkelt
lærer og gruppe af børn
• At ledelsen kan skabe en kultur for professionelt fagligt samarbejde om læring
• Ledelse er en af de mest betydningsfulde faktorer for skolens succes.
Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (2013)
8
Ledelsesstruktur
Ny ledelsesstruktur på alle skoler
Målet er at:
• Skabe fagligt bæredygtige miljøer
• Styrke ledelsen med mere tydelige roller
• Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig
set og respekteret af sin nærmeste leder
• Kortere vej til den nærmeste leder.
9
Ledelsesstruktur
Tre nye roller
1. Distriktslederen
• Ansvar for den strategiske, visionære og langsigtede
ledelse
• Varetage skolens interesser udadtil
2. Den administrative leder
• Ansvar for administration og drift på skolens matrikel
• Fordele de økonomiske og personalemæssige ressourcer
3. Den pædagogiske leder
• Personaleansvar tæt på medarbejdere og børn
• Tid til at fokusere på nærværende, faglig ledelse i praksis.
10
Ledelsesstruktur
Eksempel på ny ledelsesstruktur på alle skoler
- mellem 3 og 8 pædagogiske ledere på hver skole
Distriktsleder
Administrativ
leder
Skole 1
Pædagogisk leder
0. -3. klasse + BFO
Skole 1
Pædagogisk leder
4. - 6. klasse
Skole 1
Pædagogisk leder
7. - 9. klasse
Skole 2
Pædagogisk leder
0. -3. klasse + BFO
Skole 2
Pædagogisk leder
4. - 6. klasse
Skole 2
Pædagogisk leder
7. - 9. klasse
Pædagogisk leder
Specialtilbud
11
Fem distrikter
Forslag til ny skolestruktur
Skoleområdet i Ballerup Kommune – fem distrikter
Måløv
Ballerup
Nord
Ballerup By
Undervisning på ni matrikler
• 0.-9. kl. på otte matrikler
• 0.-6. kl. på én matrikel
Skovlunde
Hede/Magleparken
13
Forslag til ny skolestruktur
Skoleområdet i Ballerup Kommune – fem distrikter
14
Forslag til ny skolestruktur
Skovlunde: Én distriktsskole på to matrikler
Det foreslås at:
• Lundebjergskolen og Rosenlundskolen lægges
sammen til én skole på to matrikler
• Den nye skole får én fælles ledelse, én fælles
skolebestyrelse og ét fælles navn. Afdelingerne
får hver sit navn
15
Forslag til ny skolestruktur
Ballerup Nord: Én distriktsskole på to matrikler
Det foreslås at:
• Højagerskolen og Egebjergskolen lægges
sammen til én skole på to matrikler
• Udskolingen på Højagerskolen flytter til
Egebjergskolen
• En mindre del af Grantofteskolens distrikt
overføres til Egebjergskolen
16
Forslag til ny skolestruktur
Måløv: Én distriktsskole på to matrikler
Det foreslås at:
• Østerhøjskolen og Måløv Skole lægges sammen
til én skole på to matrikler
• Den nye skole får én fælles ledelse, én fælles
skolebestyrelse og ét fælles navn. Afdelingerne
får hver sit navn
17
Forslag til ny skolestruktur
Ballerup By: Én distriktsskole på to matrikler
Det foreslås at:
• Grantofteskolen og Rugvængets Skole lægges
sammen til én skole på to matrikler
• En mindre del af Grantofteskolens distrikt
overføres til Egebjergskolen
18
Forslag til ny skolestruktur
Hede-/Magleparken: Én distriktsskole i eget distrikt
Det foreslås at:
• Hede-/Magleparkens distrikt har undervisning
på en matrikel, Hedegårdsskolen
• Ny ledelsesstruktur på Hedegårdsskolen
19
Skolebestyrelserne
Fem distrikter – fem skolebestyrelser
Skovlunde, Ballerup Nord, Ballerup By og Måløv
• Overgangsordning: de to bestyrelser fortsætter som én samlet skolebestyrelse i
skoleåret 2015/16. Herefter skal der i 2016 foretages nyvalg til
skolebestyrelserne til skoleåret 2016/17
• Fra 1. august 2016 vil der være ni forældrevalgte repræsentanter i
forældrebestyrelserne i fire distrikter, og begge matrikler skal sikres
repræsentation
Hede-/Magleparken
• I Hede-/Magleparken vil der fortsat være syv forældrevalgte repræsentanter i
forældrebestyrelsen.
20
Specialområdet
Specialområdet
Specialtilbuddene samles
• Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer
• Den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser
skal videreudvikles
• Fagligheden på specialområdet skal også komme
almenområdet til gode gennem et udvidet
samarbejde mellem specialtilbud og almenområdet
• Lærerne og pædagoger på specialområdet arbejder
tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at
inkludere børn med særlige udfordringer
22
Specialområdet
Specialtilbuddene og andre tilbud samles
• Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne samles
og flytter til Lundebjergskolens matrikel
• Elever med ADHD/autisme flytter og samles på
Østerhøjskolens matrikel
• Elever med generelle indlæringsvanskeligheder
flytter og samles på Måløv Skoles matrikel
• Modtageklasserne flytter til Grantofteskolens
matrikel
• Elever med høretab eller med tale-/læse/sprogvanskeligheder bliver på Rugvængets
Skoles matrikel.
Den videre proces
Den videre proces
Videre proces
• Økonomiudvalget behandler forslaget den
20. Maj
• Kommunalbestyrelsen behandler forslaget
den 26. maj
• Forslaget sendes i høring fra den 3. juni til
den 2. september
• Høringssvarene behandles politisk i
november
• Endelig beslutning 24. november 2014
• Ikrafttræden 1. august 2015
25

similar documents