Reg SIVO - Kommunförbundet Stockholms Län

Report
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
RegSIVO
Sammanhållen inloggning för vård
och omsorg –
Regional etablering SLL
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Agenda
• Om det nationella SIVO projektet
• Vad det Regionala projektet ska ansvara för
• Tidplaner
• Vilken information finns
• Vilka använder
• Demonstration av nya NPÖ gränssnittet
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
PROJEKTMÅL Nationella SIVO projektet
 Utveckla och genomföra pilot Ny NPÖ
 Utveckla och genomföra pilot Vårdgivaringång (”portal”)
 Utveckla och genomföra pilot ”Sammanhållen inloggning ”
 Anpassningar i nationell infrastruktur
 Nationella projektet ska möta behov från både landsting och
kommun
Nationellt projekt SIVO ägs av SLL, avd E-hälsa och
Strategisk IT, 1177 vårdguiden
2014-11-06
SIVO
/NPÖ
E-hälsa och strategisk IT
S
I
V
O
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Regionala projektet SIVO
Regionala projektet SIVO ägs av SLL, E-hälsa och
Strategisk IT, Beslutsstöd och implementering.
Omfattas av:
 Implementering av regionalt stöd för sammanhållen
inloggning
 Implementering av nya NPÖ
 Etablering i lokala verksamheter inom Stockholms
kommuner och landsting
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Regional styrgrupp SIVO
E-hälsa och strategisk it, beslutsstöd och implementering:
Marita Ölmheden, ordf
Christina Sollenberg, regional infrastruktur
Charlotte Schönqvist, medicinsk it
Seher Korkmaz, avd chef E-hälsa och Strategisk IT
Vårdgivare inom landstinget:
SLSO, DS, SöS, S:t Göran, Aleris
Representanter från kommun:
KSL, Stockholms stad
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
PROJEKTMÅL/Leveranser Regionala SIVO projektet
I samverkan mellan SLL och Stockholms kommuner:
 Skapa och etablera avtal och avtalsstrukturer
 Etablera support och förvaltningsstyrning för regionala och
nationella e-hälsotjänster
 Kommunicera/Utbilda införandet av nya tjänster
 Planera och styra arbetet med etablering av nya tekniska
komponenter
 Identifiera möjliga nya tjänster och nyttor
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Nationella projektet
Tidplan prio 1 Ny NPÖ och Ny Vårdgivaringång
1
2
3
• 1 Oktober 2014
• Teknisk utveckling av ny NPÖ och ny Vårdigvaringång klar
• Test och rättning 1-15 oktober
• 15 oktober-31 december 2014
• Piloter genomförs i landsting och kommuner gällande ny NPÖ
e-tjänst och Vårdgivaringången
• Planerad pilot 1 december inom SLL på Capio S:t Göran
• Q12015 förbättringar i ny NPÖ e-tjänst utifrån piloter
• Omfattar inte nya informationsmängder eller större
funktionsförändringar
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Lösning Nya NPÖ < Q4 2015
TC
Xchange
Tieto
Adapter
Nya NPÖ
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Lösning Nya NPÖ < Q2 2016
TC
Xchange
CGMX
RTjP
NTjp
Nya
NPÖ
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Vilka producerar till NPÖ idag
VE = vårdenhet
bes = besök i primärvård
vtf = vårdtillfälle i slutenvård
Vårdgivare
1100 SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde
1210 Karolinska Universitetssjukhuset
9091 Aleris AB
8570 Södersjukhuset AB
8510 Danderyds Sjukhus AB
8580 Södertälje sjukhus
6068 Capio Primärvård AB
8590 TioHundra AB, Vård och omsorg i Norrtälje
8530 S:t Eriks Ögonsjukhus AB
8060 S:t Görans Sjukhus AB
0901 Ersta Diakonisällskap / Ersta sjukhus
VE
VE%
116
60
34
11
11
8
18
13
2
4
9
6084 Legevisitten AB
8
6154 Familjeläkarna i Saltsjöbaden
6254 Capio Geriatrik AB
5180 Capio Vårdcentral Väsby AB
0954 Capio Geriatrik Nacka AB (fd Nackageriatriken AB)
2
2
2
2
Andel av totalt inom länet
12,39%
6,41%
3,63%
1,18%
1,18%
0,85%
1,92%
1,39%
0,21%
0,43%
0,96%
0,85%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
32,26%
Besök
5 400 886
1 656 908
599 947
577 851
519 429
159 326
394 090
317 178
200 093
196 747
134 958
224 882
69 495
50 350
38 054
24 003
Bes%
30,68%
9,41%
3,41%
3,28%
2,95%
0,90%
2,24%
1,80%
1,14%
1,12%
0,77%
1,28%
0,39%
0,29%
0,22%
0,14%
60,00%
Vård
tillfällen Vtf%
38 827
105 166
1 672
61 529
46 621
13 252
0
8 279
1 834
29 994
3 702
521
0
4 716
0
1 887
11,13%
30,14%
0,48%
17,64%
13,36%
3,80%
0,00%
2,37%
0,53%
8,60%
1,06%
0,15%
0,00%
1,35%
0,00%
0,54%
91,15%
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Hur mycket används NPÖ idag inom Stockholms
län och kommuner
(i hela landet 15 316 respektive 3 513 i oktober)
2014-11-06
E-hälsa och strategisk IT
Vilka använder NPÖ
idag inom
stockholms län och
kommuner
VG-namn
Stockholms Läns Landsting
Botkyrka kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Stockholm stad
Stockholm stad
Tyresö kommun
Upplands Väsby Kommun
Upplands-Bro kommun
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Läns Landsting
Capio AB
Capio AB
Capio AB
Capio AB
Capio AB
Capio AB
VE-namn
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Social Psykiatri Särskilt boende
Björnkulla 1
Kullagården
Sjödalen
Ekgården
Rosendalsgården
Västergården 2
Björnkulla 2
Tallgården 2
Ängsgården
Ymer
Ärlinghem
Arhem
LSS Märsta
LSS Sigtuna
Skoga omvårdnadsboende
Kungsholmen sdf
Norrmalm Sdf
Björkbackens Äldrecentrum
Väsby Välfärd
Utförarenhet ÄoH
Valsta vårdcentral
StockholmsGeriatriken
Team Äldredoktorn
Jakobsbergsgeriatriken
Jakobsbergs vårdcentral
Hässelby vårdcentral
Brommaplans vårdcentral
Spånga vårdcentral
Riksby vårdcentral
Husläkarmottagningen Johannes
Norra Stockholms psykiatri
Stocksunds vårdcentral
Infektionskliniken
ASIH Nordväst
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Smärtkliniken
Kirurgkliniken
Akutkliniken
Anestesikliniken
Medicinkliniken
Ortopedkliniken
Totalt
Uppslagningar Unika_användare
1
1
14
2
4
1
4
2
14
2
1
1
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
27
2
3
3
2
1
2
1
13
3
3
2
5
1
18
5
3
2
10
1
2
1
26
7
3
1
2
2
5
1
31
7
39
8
19
7
13
4
6
1
3
2
1
1
1
1
9
5
3
1
8
4
17
8
24
14
7
3
434
71
4
3
791
189

similar documents