Ny data til Danmarks Højdemodel DHM

Report
Nye data til Danmarks
Højdemodel
Gitte Rosenkranz, Geodatastyrelsen
Nye data til Danmarks Højdemodel
Fælles offentligt forvaltningsgrundlag af
høj kvalitet der effektivt opdateres ét sted
og anvendes af alle – også borgere og
virksomheder.
Dermed skal Danmarks Højdemodel data:
• ”være så korrekte, fyldestgørende og
opdaterede, som det er praktisk muligt.”
• ”distribueres på en effektiv måde, som
opfylder brugernes behov.”
• ”være frit tilgængelig for både offentlige
og private parter.”
• ”bruges som fælles datagrundlag på
tværs af geografiske og administrative
grænser.”
Nye data til Danmarks Højdemodel
Minimumskrav til de nye data
• Helt aktuelle data – dvs. ny dataindsamling (laserscanning)
• Landsdækkende data
• Mindst samme kvalitet som nuværende DHM
• Dataindsamlingen afsluttet i løbet af 3 flyvesæsoner
• Geodatastyrelsen får rettigheder der sikrer muligheden for en
fremtidig ajourføring
Nye data til Danmarks Højdemodel
Tidsperspektiv
Forår
2015
Tidsplan for dataindsamling
Forår
2014
Efterår
2014
Nye data til Danmarks Højdemodel
Betydning for brugere
• Mere aktuel data
• Ca. 10 gange større detaljeringsgrad
• Ca. 10 gange flere data
• Større nøjagtighed
• Mere retvisende resultater ved analyser
• Større kvalitet ved egne produkter
• IT-systemer skal kunne håndtere de større datamængder
Nye data til Danmarks Højdemodel
Nye eller forbedrede anvendelsesmuligheder
• Mere retvisende hydrologisk højdemodel
• 3D geoinformation fx
•
Randzoner
•
Matrikel
•
Herlighedsværdi (udsyn)
•
…
• Solar Potential
• 3D visualisering og modellering til
•
Arkitektur/Byplanlægning
•
Computerspil
•
…
Nye data til Danmarks Højdemodel
Tidsplan
Nye data til Danmarks Højdemodel
Adgang til data
DHM data forventes distribueret som den nuværende DHM:
Kortforsyningens FTP-server (ftp://ftp.kortforsyningen.dk):
DHM/Punktsky, DHM/Terræn, DHM/Overflade
Kortforsyningen/Download (http://download.kortforsyningen.dk):
DHM/Punktsky, DHM/Terræn, DHM/Overflade
DTM-tjenester (http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste):
•
WMS
•
WMTS
•
WCS
Nye data til Danmarks Højdemodel
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tlf: 72 54 50 00
E-mail: [email protected]
www.geodatastyrelsen.dk
Nye data til Danmarks Højdemodel

similar documents