her (DI)

Report
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
Store infrastrukturprojekter
- og muligheder for havnesektoren
maj
14
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
Aftale
Forligskreds
Større projekter
2009
Den grønne
Nyt signalsystem, ny bane Kbh-Ringsted,
Vejlefjord-, Køge Bugt-, Helsingør-,
Vestfyn- og Frederikssunds-motorvejen
97,3
14
Mia. kr..
26. nov.
2010
Den grønne
Motorring 4, Havnepakke II
0,5
7. feb.
2012
Den grønne
Elektrificering Esbjerg-Lunderskov
1,3
1. marts
2012
S+SF+R+EL +DF
(Milliardærklubben)
0,5 mia. til bedre og 0,5 mia. til billigere
kollektiv transport
11. nov.
2012
Finanslovsaftale
med EL
Elektrificering Køge – Næstved
20. mar.
2013
Aftale mellem S+SF+ Holstebromotorvejen
21. marts
2013
Den grønne
26. nov.
2013
Finanslovsaftale
med K og V
Letbane i Odense
14. jan.
2014
S+SF+R+EL +DF
(Oliepengene)
Togfonden DK (Timemodel og
Elektrificering)
1
(årligt)
0,7
3,4
R+K+V+LA+DF
Køge Bugt, ny Roskilde Fjordforbindelse,
bane til Aalborg Lufthavn, projektering af
Storstrøm , Havnepakke 3
3,5
(+ råderum til anlæg
af Storstrøm)
1,1
23,3
(28,5)
2
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
Jakob Svane
06.
maj
14
Investeringer
Midler til statslige investeringer i infrastruktur i mia. kr. – uden Femern!
10
6
Statsmedfinansiering
(letbaner, veje og
cykelstier)
4
Bevillinger til
vejinfrastruktur
8
2
Bevillinger til
Baneinfrastruktur
0
2013
2014
2015
2016
2017
3
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
National strategisk betydning
• En fast Kattegatforbindelse
• En midtjysk motorvej
(Hærvejsmotorvej)
• En ny Lillebæltsforbindelse
• (Timemodellen)
Brug for at se på projekter af
strategisk betydning for den
internationale tilgængelighed
4
Jakob Svane
Ting tager tid…
Holstebromotorvejen
2010
Forundersøgelse
2012
VVM
2013
Politisk aftale
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Femern forbindelsen
København-Ringsted
19951999
Talrige analyser
19941997
Analyser fra
Baneplanudvalg
2003
Nye trafikprognoser
1997
Projekteringslov
2004
Samfundsøkonomisk
analyse
2002
Projektet stoppes
i 3. beh. af forslag
til anlægslov
2007
Dansk-Tysk
hensigtserklæring
2005
Trafikaftale om
langsigtet løsning
2008
Politisk aftale i DK
2008
Dansk-Tysk traktat
2009
Projekteringslov
2013
VVM
2015
Anlæg går i gang
2022
Åbning?
2013
Anlægslov
2015
Anlæg går i gang
2009
Miljøredegørelse
2018
Åbning?
2009
Politisk aftale
2010
Anlægslov
2013
Anlæg går i gang
2018
Åbning?
5
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Vejprojekter
Prioritering efter samfundsøkonomi
• Motorvej Syd om Odense - 15 pct.
• E45/E20 mellem Fredericia-Kolding - 15 pct.
• Vestlig ringkorridor om København (Ring 5) - 11 pct.
• Motorvej Næstved-Rønnede - 10 pct.
• Omfartsvej ved Ribe - 9 pct.
• 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg - 8 pct.
• Udbygning af E45 Aarhus S – Skanderborg S - 6-9 pct.
• Skovvejen / rute 23 (Kalundborgmotorvej) - 6-7 pct.
• Midtjysk Motorvej (Hærvejsmotorvej) - 6-7 pct.
• Udbygning af motorvejen på Vestfyn - 6 pct.
• Etape 1 af Østlig Ringvej i København (havnetunnel) - 6 pct.
• Udbygning af E45 Ejer Bavnehøj – Århus S - 5-7 pct.
• Udbygning af Helsingørmotorvejen - 5 pct.
6
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Prioritering efter tidshorisont
Anlægslov (men
uden penge)
•
•
•
•
Motorvejen på Vestfyn (2. etape)
Helsingørmotorvejen (2. etape)
Ny Frederikssund-motorvej (3. etape)
Motorvejen syd om Odense
VVM
•
•
•
•
E45/E20 mellem Fredericia-Kolding
3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg
Kalundborgmotorvejen - etape 2 og etape 3
Rute 26 Viborg – Århus
Forundersøgelse
Strategisk
analyse/screening
• En lang række, herunder eksempelvis: motorvej
Næstved-Rønnede, Ribe omfartsvej, omfartsvej
ved Brovst og rute 15 Ringkøbing-Herning
•
•
•
•
•
•
Midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvej)
Udbygning af Østjyske Motorvej (E45)
Østlig ringvej (Havnetunnel)
Vestlig ringkorridor (Ring 5)
Ny Lillebæltsforbindelse
Kattegatforbindelse
7
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Her skal der anvendes havnekapacitet
Politisk vedtagne
• Femern-tunnelen – 2015-2021 (måske 2016-2022)
• Ny Storstrømsbro (+ nedrivning af gl.?) – 2016-2021(?)
• Ny bro over Roskilde Fjord – 2015-2020 ??? (anlægslov mangler)
• Ny Vejlefjord-bro – 2018-2024 ??? (VVM & anlægslov mangler)
Ikke-vedtagne
• 3. Limfjordsforbindelse (sænketunnel)
• Kattegat-forbindelse
• Ny Lillebæltsbro
• Randers Fjord-forbindelse
8
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Eksempel: Ny Storstrømsbro
• Vejdirektoratets vurdering af kapacitetsbehov:
Ved den oftest anvendte type anlæg er det ca. 10 ha, 200 m. kaj,
6 m. vanddybde samt 50 m. bred sejlrende.
Andre metoder kræver mindre kapacitet.
• Produktionen ventes at tage 2-3 år.
• Vejdirektoratet har vurderet 10 havne og anbefalet Nakskov Havn.
• Kriterierne var de ovennævnte samt beliggenhed og at arealerne
allerede findes.
• Produktionsareal skal indgå i VVM-undersøgelsen.
• Det er i sidste ende entreprenøren, der træffer beslutningen om
metode og placering.
9
Jakob Svane
Oplæg til DKHVmedlemsmøde
06.
maj
14
Projekter i Nordtyskland
• Rader Hochbrücke over Kieler-kanalen. Ny sænketunnel?
• Femern landanlæg på den tyske side (jernbane)
• Ny Femernsund-bro
• Ny Elb-forbindelse(r) – udbygning af A20 og A21
10

similar documents