Immigrasjon-Integrering-Desintegrering_S-Shaygani

Report
Immigrasjon, Integrering
/Desintegrering
Shahram Shaygani
Psykiater/Psykoanalytiker
Tilknytning/separasjon
• Mennesket som tilknytningsvesen.
• I tilknytning og separasjon blir forskjellige
affekter/følelser aktualisert.
• Immigrasjon/innvandring handler om
separasjon og tilknytning.
Kapitel 3, første Mosebok,
”Herren Gud sendte mennesket ut
av Edens hage….”
Immigrasjon
• Immigrasjon er et kompleks psykososialt
fenomen.
• Immigrasjon setter i gang en de-stabiliserende
og en stabiliserende prosess hos immigranten.
• Resultatet kan variere når det gjelder
psykososial funksjon; fra patologi til normal og
til og med svært velfungerende.
Hvem er en immigrant?
• Immigrant er en person eller en gruppe
mennesker som flytter geografisk fra et
bestemt geografisk område til et annet og blir
der i tilstrekkelig tid for å kunne bygge seg et
hjem og drive med dagligdagse aktiviteter.
• Frivillig immigrasjon versus tvunget
immigrasjon.
Pre-immigrasjonsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
Sosio-økonomiske forhold
Helse
Traume
Transittland
Personlighetsorganisasjon
Mulighet for å besøke hjemlandet
Alder
Graden av kulturell forskjell mellom de to
landene
• Immigranten må gå gjennom flere tapopplevelser (mat, kultur, klima, sosialt
nettverk, språk).
• Det nye landet tilbyr ny mat, nytt språk, ny
kultur, ny historie, ny mytologi, nytt klima og
et nytt landskap.
• Overgangen fra det kjente til det ukjente!
• Immigrasjon utsetter det psykologiske
apparatet for en ”tilpasningstest”.
Årsaken til immigrasjon
•
•
•
•
Flytter for å bevare det gamle
Flytter for et bedre liv
Flytter fordi man er tiltrukket av det ukjente
Flytter uten valg (barn som har kommet
sammen med sin familie)
Ankomst
•
•
•
•
•
Desorientering
Sjokk
Forvirring
Endelig bekreftelse på tapet
Ensomhet
Mellom to kulturer
• Forholdet til den gamle kulturen, som alltid
var tilgjengelig, som omringet immigranten
uten at han/hun var klar over det, blir
annerledes.
• Immigranten får plutselig et distansert forhold
til sin egen kultur.
• Immigranten blir stående mellom to kulturer.
Psykologisk/emosjonelt påfyll
• Et begrep som ble introdusert av Furer/Mahler
og sikter til barnet som stadig må se, høre
eller kjenne på mor eller far når han/hun
utforsker verden.
• Kontakt med den gamle kulturen blir nå et
psykologisk påfyll som skaper trygghet og
demper angsten.
Å være -i- verden
• Væren/Eksistensen er tett knyttet til den
verden man opplever.
• Kvaliteten av væren/eksistensen er avhengig
av kvaliteten av den verden man opplever.
• Hvilken verden er immigranten i, når han/hun
immigrerer til det nye landet.
• En skifte av kvaliteten av væren er uunngåelig
hos immigranten .
Immigrasjon og angst
• Separasjonsangst (Hvor ble det av det kjente?)
• Paranoid angst (hva gjør det ukjente med meg?)
• Forvirring angst (hvordan skal jeg forstå det
ukjente?)
• Depressiv angst (hva gjorde jeg med andre?)
• Intrusjon angst (Mister jeg meg selv?)
• Angst for ensomheten.
• Angst for friheten og valg.
• Angst for døden.
Splitting og splittet
• Immigranten er splittet mellom fortid og
fremtid (på bekostning av nåtid).
• Verden er splittet i ”det gamle” og ”det nye”.
• Det gamle kan bli idealisert eller demonisert.
• Det nye kan bli idealisert eller demonisert.
Das Unheimliche
• Das Unheimliche (Freud, S. 1919).
• Freud skriver om en spesiell type
ubehag/angst som oppstår når ”det kjente”
forandrer seg til ”det ukjente”.
• Etter en stund står immigranten mellom to
kulturer, ukjent/kjent, hver på sin måte.
• Her er immigranten i en kritisk fase.
Regresjon/ny-individuasjon
• Immigranten kan i verste fall regredere, trekke
seg ut av det nye samfunnet, klamre seg fast
til det gamle.
• Immigranten har også muligheten til en ny
individuasjon, reiser seg opp og får en ny
identitet.
Den viktige andre
• For den nye individuasjon trenger
immigranten ”den viktige andre”.
Empati
The Child needs the
gleam in the mother’s
eye….
Heinz Kohut
Det viktige andre
• ”Speiling” => Å bekrefte det emosjonelle
behovet
• Tillater å bli idealisert => Den gode
rollemodellen, veilederen
• Tvillingfølelse => Å oppleve sammen
Sorg
• Immigranten har en ubearbeidet sorg.
• Immigranten vet ikke en gang om sin sorg.
• Han/hun forholder seg til sin sorg på
forskjellige måter (holder seg opptatt, manisk
aktivitet).
• Hvis sorg ikke kan tåles, kan immigranten
forbli i en ”paranoid posisjon”.
Integrering
•
•
•
•
•
Integrering skjer også på et indre plan.
Integrering er en prosess.
Integreringsprosessen er individuell.
Integrering tar aldri slutt.
Immigranten må forholde seg konstant til den
pågående dynamikken mellom integrering
eller des-integrering.
Idealisert
kjærlighet
Raseri
og
hat
Paranoid-shizoid
Fragmentasjon
Realistisk
kjærlighet
Sinne
og
frustrasjon
Depressiv
Integrasjon
Integrasjon
Når er immigranten integrert?
• Immigranten tåler frustrasjon fra det nye
landet, fordi kjærligheten vinner over hatet i
ham.
• Han vet at han har mistet en god del, at han
blir aldri den samme, at det han har forlatt vil
han aldri få tilbake.
• Jeg hører hjemme her!
Noen tegn til tidlig integrasjon
• Når mitt favorittprogram er ”Team Antonsen” og
jeg ler av Atle Antonsen og Golden.
• Første gang jeg kjente at 17.mai var en viktig dag
for meg.
• Da jeg sa til en venn at Knut Hamsun er en av
mine yndlingsforfattere.
• Når jeg for første gang gledet meg til Jul.
• Når jeg ikke var redd for å dumme meg ut
språklig.
• Når jeg var på ferie og savnet Norge.

similar documents