Ny kørekortbekendtgørelse

Report
Ny
kørekortbekendtgørelse
Nyt kørekort
Kørekort kategorier og alder
AM
AM
A1
lille
A2
stor
A
BC1C
D1
D
B+
BE
C1E
CE
D1E
DE
Mere om alder og anvendelse 1
• C som 18 årig, når:
 Sammen med CUB bevis
 Mekaniker
 Forsvar mv.
Mere om alder og anvendelse 2
• CE som 18 årig, når:
 Sammen med (har erhvervet) CUB bevis
 Forsvar mv.
Kørekort med denne kode, eller C kørekort
før 19. januar+ CUB bevis
Mere om alder og anvendelse 3
• D som 21 årig, når:
 Sammen med CUB bevis
 Mekaniker
 Forsvar mv.
Mere om alder og anvendelse 4
• DE som 21 årig, når:
 Sammen med (har erhvervet) CUB bevis
 Forsvar mv.
Kørekort med denne kode, eller D kørekort før
19. januar + CUB bevis
Uddannelsens varighed
• C1, C, D1, D
 12 dage
• CE
 10 dage
• C1E, D1E, DE
 7 dage
§ 39
Stk. 3
Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer,
skal det være muligt at registrere køreelevens brug
af programmet.
Og hvad betyder det så??
Krav til loggen, lærervejledningerne
Loggen skal indeholde
• Elevens navn, adresse og telefonnummer
• Lektionens nr. og indhold (underafsnitsniveau)
• Dato og tid for gennemførelse, samt faktisk
anvendt tid
• Hvor er brugeren (ip-adressen)
• Navnet på IT-undervisningsprogrammet skal
fremgå af loggen.
IT undervisning, lærervejledningerne
Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller
indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger
og adfærd, skal herudover altid gennemføres som
holdundervisning i en aktiv dialog mellem
kørelæreren og alle køreelever.
Afsnittene 3, 4, 5, 7 og 8 i undervisningsplanen skal
derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem
kørelæreren og alle køreelever på holdet samt
køreeleverne imellem, for at opnå en trafiksikker
holdning og adfærd
Køreprøve, særligt udstyr
Prøvekøretøjet kan være forsynet med aktivt eller
passivt elektronisk sikkerheds- og hjælpeudstyr
(fx afstandsalarm, vognbaneassistent,
parkeringsassistent, bakkamera) Nogle
systemer kan gribe aktivt ind i en ansøgers kørsel.
Såfremt disse systemer bliver aktive under
kørslen, skal disse indgå i bedømmelsen.
Dette skal i fare- og ulempesituationer bedømmes
som ved verbalt eller fysisk indgreb.
Køreprøve, manøvrer
Alle store kategorier:
• Bakke i en tydeligt markeret kurve med en konstant
krumningsradius (afrundet hjørne).
• Parkere sikkert ved en læsserampe, platform eller
lignende (kun kategori C, C/E,C1 og C1/E).
• Standse og parkere langs kantsten (kun kategori D1,
D1/E, D og D/E).
Den prøvesagkyndige skal sikre sig, at baglænskørsel
kun foregår på steder, hvor manøvren giver mindst
mulig ulempe for den øvrige færdsel.

similar documents