Harald Skådinn

Report
Harald Skådinn
Bekkestua ungdomsskole, Bærum kommune
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Presentasjon
Utdannelse
Arbeidserfaring
 UiO:
 Haug skole og ressurssenter.
 Engelsk.
 Innføringsklassen for
 Teatervitenskap.
språklige minoriteter
 Bekkestua ungdomsskole
 … i Bærum kommune
 Litteraturvitenskap.
 Spesialpedagogikk
Harad Skådinn, Bekkestua skole
I godt selskap
Retting
Vurdering
Underveisvurdering
Vildanden
Arbeidstid
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Jeg er stolt over
å være lærer og
av den jobben
jeg gjør!
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Ny Giv
Erfaringer
Organisering
Suksessfaktorer
Utfordringer.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Positive erfaringer knyttet til aktiviteter i klasserommet.
Negativ erfaringer knyttet til lite gunstig organisering.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Ny Giv på Bekkestua, våren 2012
 Ledelse ved inspektør har hovedansvaret.
 Lærere på 10.trinn velger aktuelle elever.
 To lærere har ansvar for gjennomføringen og går på
kurs.
 Aktuelle elever og foresatte blir informert om det
pedagogiske opplegget.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Ny Giv på Bekkestua, våren 2012
 Foreldremøte.
 «Samtykkeerklæring, forsøk med grunnleggende lese-,
skrive og regneopplæring».
 4 timer pr uke i 10 uker.
 20 timer med regning og 20 timer med lesing og
skriving.
 7.februar - 25.april.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Kurs for Ny Giv lærere
 Generelt:
 - Sammenhengen mellom faglige prestasjoner og
frafall.
 - Behovet for ekstra innsats i forhold til grunnleggende
ferdigheter.
 - Konkrete og inspirerende forelesninger.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Kurs for Ny Giv lærere
 Personlig:
 - Førlesning og spesifikke instrukser under lesning.
 - Øvelser for skrivearbeidet:
 - «Friskrift»; å skrive uten stopp i fem minutter.
 - «Tid til det litterære åndedrettet».
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Kurs for Ny Giv lærere
 - «Friskrift med en bestemt startsetning.





Eksempelvis: «Jeg stod i mine egne tanker».
- «Power-skriving». Fire økter ganger fem minutter:
1) Beskriv et rom.
2) Det er en person i rommet, beskriv han/henne.
3) Personen er opptatt av en gjenstand.
4) Det kommer en ny person inn i rommet. Hva skjer?
Harad Skådinn, Bekkestua skole
«Å skrive er å omskrive»
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Kurs for Ny Giv lærere
 - Vurdering, spesielt betydningen av elevinvolvering.
 - Behov for gode modeller og praksis eksempler.
 Kritikk:
 Behov for konkrete forslag til aktiviteter, tidsbruk, og
fordeling mellom lesing og skriving for hele
opplæringsperioden.
 Behov for tydeligere sammenheng mellom aktivitet og
mål for opplæringen.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Gjennomføring av
intensivopplæringen
Elevene
10, redusert til 8
Karakternivå 3-4
Motivasjon
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Kartlegging
 1) Liker du å lese?
 5) Har du noen
 2) Har du noen
vanskeligheter med å
skrive?
 6) Liker du best å skrive
for hånd eller på PC?
 7) Hvilke områder er det
du ønsker å utvikle deg
på?
vanskeligheter med å
lese?
 3) Forskjell på fag- og
skjønn-litteratur?
 4) Liker du å skrive?
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Ingrid Wiese, Gyldendal 2008
Harald Skådinn, Bekkestua skole
Hva er en labyrint?
Et system av kompliserte
ganger som er konstruert
for å forvirre den som
befinner seg i den.
Labyrintens natur er å være
et forvirrende nettverk
med kompliserte passasjer
og tunneler hvor det er lett
å gå seg bort.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Symboler
Følelser blir ofte assosiert med
symboler.
Et hjerte symboliserer
vanligvis kjærlighet.
Ring på ringfingeren kan gi
signal om at du er gift.
Hvilken følelse kan en labyrint
symbolisere?
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Tolkninger av labyrinten
som symbol
livets begynnelse
urlivmoren
transformasjon
utvikling
livets ende
det ondes innerste
kaos
Romersk mosaikk: Thesevs og
Minotaurus (Sveits)
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Gruver
Har du vært i en gruve eller
grotte?
Hva er det man kan finne
under bakken, som gjør at
det lages gruver?
A) Kongsberg (nedlagt
1958)
B) Røros? (nedlagt 1977)
C) Svalbard (i drift fra 1916)
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Fengsel
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Oslo 2008
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Les!
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Fra Prologen til Labyrinten, 1
 Skammen brant i kinnene idet han gikk inn gjennom
fengselsporten. Det eneste som var bra, var at ingen fra
skolen kunne se ham innenfor murene. Likevel trakk
han hetten på jakken godt over hodet, for at minst
mulig av ham skulle synes.
 Kent subbet innover den trange passasjen som førte
bort til enda en metalldør. Det så sikkert ut som han
var på vei til sin egen celle, men det var han ikke. Han
var fri som fuglen. De føltes bare ikke sånn så lenge
pappa satt buret inne.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Fra Prologen til Labyrinten, 2
 Han knyttet nevene, hardt. Hadde lyst til å slå i murveggen.
Lage sprekker i den. Knuse den. Men gjorde ingenting.
Ville ikke være barnslig. Han var tross alt tolv år. Ville
uansett ikke klare å rive ned fengselsmurene og befri
pappa, og da var det liksom ikke noe poeng i å oppføre seg
som en bavian. Han stappet knyttnevene i bukselommene,
slepte seg videre mot døren som vokste foran øynene hans.
 Flere store, tunge dører å gå gjennom, låser som ble åpnet
og lukket. Akkurat som om pappaen hans var et farlig dyr
som måtte holdes langt unna folk. Men pappa med de blide
øynene var ikke noe rovdyr. Han var bare en tyv. En simpel
tyv som stadig vekk ble fanget.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Fra Prologen til Labyrinten, 3
 Kent var ikke sikker på hva han hatet mest, at pappa
alltid ble tatt, eller at han var kriminell. Egentlig hatet
han begge deler like mye. Pappa ødela alt for ham. Det
var han som gjorde at Kent ikke var Kent, men sønnen
til en tyv.
 (livets begynnelse – urlivmoren – transformasjon –
utvikling - livets ende - det ondes innerste – kaos)
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Positive tilbakemeldinger
 Opplegg for enkelttimer.
 Tid, ro og individuell
Aktiviteter basert på
øvelser og tips vi hadde
fått på kurset.
 Konkrete aktiviteter, som
å bruke BISON på en
samfunnsfagtekst.
hjelp.
 Hensikten, snakke om
hvorfor vi gjør det vi gjør,
hva det kan brukes til…
 Elev evaluering ved
avslutning…
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Annet positivt
Positiv erfaring for lærerne med
nye aktiviteter
Endring av praksis i ordinær klasse
Spredning av kompetanse til hele
personalet
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Organisering
 Spesiell utfordring fordi
 Paralleller med
skolen var under
oppussing.
 Ny Giv var ikke lagt
parallelt med
norsk/matte
undervisning.
 Fravær.
 Samarbeid med andre
lærere.
organisering av
spesialundervisning.
 Kontinuitet,
sammenheng og
samarbeid er avgjørende
for resultatet.
 Kort og godt: Når man
sier A må man også si B.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Suksessfaktorer
 Organisering.
 Konkrete og alternative øvelser.
 Nytt stoff. Nye lærere.
 Bare lærer, ikke dommer.
 Samarbeid mellom de to Ny Giv lærerne.
 Holdninger.
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Utfordringer
 Samarbeid med kontakt- og faglærere.
 «Vurderingsskjema i grunnleggende ferdigheter»
kan gi eleven en bedre innsikt i hva som skal læres
 Det gir også føringer for lærerens forberedelser og
gjennomføring.
 Våren i 10.klasse?!
Harad Skådinn, Bekkestua skole
Lykke til med din
runde med Ny Giv!
Harad Skådinn, Bekkestua skole

similar documents