Zm*ny v právních p*edpisech

Report
Podrobné body polohopisu a
změna výpočtu výměr
Pavel Doubek
Praha 29.10.2013
Podrobné body polohopisu a
změna výpočtu výměr
 Obsah prezentace
 Změna číslování podrobných bodů
 Úprava výpočtu výměry
 Způsob určení výměry 2
 Způsob určení výměry 1
 Způsob určení výměry 0
Změny číslování podrobných bodů
 Označování čísel podrobných bodů
 Podrobný bod se označuje číslem a příslušností ke
katastrálnímu území
 Číslo podrobného bodu se skládá z čísla ZPMZ a vlastního
čísla bodu
 Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci
katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 1
až 89999
 Vlastní číslo bodu 1-3999
 Úplné číslo bodu je devítimístné
 V čísle body není obsažen trojmístný kód katastrálního
území
Změny číslování podrobných bodů
 Seznam souřadnic
 Zobrazení na geometrickém plánu se zpravidla nemění
 Změna u standardních seznamů souřadnic a VFK
Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu
Souřadnice obrazu
Y’
X’
Kód
kvality
 Seznam souřadnic ZPMZY
001720001
001720002
001720003
001720004
001720005
001720006
001720007
001720008
001720009
001720012
001720013
001720014
001720015
001720016
001720017
001720018
001720019
001720021
001720022
001724001
643366,33
643310,22
643374,55
643350,49
643330,42
643351,38
643331,23
643311,85
643290,62
643318,08
643317,85
643311,44
643310,95
1196957,81
1196957,31
1197025,84
1196957,67
1196957,49
1197025,42
1197025,07
1197024,71
1196986,78
1196987,73
1197007,64
1197007,58
1196987,48
8
8
8
8
8
8
643270,70
643271,02
643250,38
643369,00
643351,95
643377,20
643365,09
643310,22
643374,55
643350,50
643330,42
643351,38
643331,23
643311,85
643290,62
643318,08
643317,85
643311,44
643310,95
643301,38
Souřadnice polohy
X
Kód kvality
1197016,46
1197006,06
1197005,57
1196935,29
1196925,44
1196960,02
1196958,86
1196957,31
1197025,84
1196958,45
1196957,88
1197025,42
1197025,07
1197024,71
1196986,78
1196987,73
1197007,64
1197007,58
1196987,48
1196977,42
Poznámka
= 000230008
3
3
3
3
3
3
3
Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu
Souřadnice obrazu
Y’
X’
Kód
kvality
 Seznam souřadnic ZPMZY
001150001
001150002
001150003
001720004
001720005
001720006
001720007
001720008
001720009
001720012
001720013
001720014
001720015
001720016
001720017
001720018
001720019
001720021
001720022
001724001
643366,33
643310,22
643374,55
643350,49
643330,42
643351,38
643331,23
643311,85
643290,62
643318,08
643317,85
643311,44
643310,95
1196957,81
1196957,31
1197025,84
1196957,67
1196957,49
1197025,42
1197025,07
1197024,71
1196986,78
1196987,73
1197007,64
1197007,58
1196987,48
8
8
8
8
8
8
643270,70
643271,02
643250,38
643369,00
643351,95
643377,20
643365,09
643310,22
643374,55
643350,50
643330,42
643351,38
643331,23
643311,85
643290,62
643318,08
643317,85
643311,44
643310,95
643301,38
Souřadnice polohy
X
Kód kvality
1197016,46
1197006,06
1197005,57
1196935,29
1196925,44
1196960,02
1196958,86
1196957,31
1197025,84
1196958,45
1196957,88
1197025,42
1197025,07
1197024,71
1196986,78
1196987,73
1197007,64
1197007,58
1196987,48
1196977,42
Poznámka
789456
789456
789456
= 000230008
3
3
3
3
3
3
3
Změny číslování podrobných bodů
Číslo bodu
Souřadnice obrazu
Y’
X’
Kód
kvality
Katastrální území Bohostice
001150001
001150002
001150003
Katastrální území Kamenná u Bohostic
001720004
001720005
001720006
001720007
643366,33 1196957,81
8
001720008
643310,22 1196957,31
001720009
643374,55 1197025,84
8
001720012
643350,49 1196957,67
001720013
643330,42 1196957,49
001720014
643351,38 1197025,42
8
001720015
643331,23 1197025,07
8
001720016
643311,85 1197024,71
8
001720017
643290,62 1196986,78
8
001720018
643318,08 1196987,73
001720019
643317,85 1197007,64
001720021
643311,44 1197007,58
001720022
643310,95 1196987,48
001724001
Y
Souřadnice polohy
X
Kód kvality
643271,02
643250,38
1197006,06
1197005,57
643369,00
643351,95
643377,20
643365,09
643310,22
643374,55
643350,50
643330,42
643351,38
643331,23
643311,85
643290,62
643318,08
643317,85
643311,44
643310,95
643301,38
1196935,29
1196925,44
1196960,02
1196958,86
1196957,31
1197025,84
1196958,45
1196957,88
1197025,42
1197025,07
1197024,71
1196986,78
1196987,73
1197007,64
1197007,58
1196987,48
1196977,42
Poznámka
= 000230008
3
3
3
3
3
3
3
Změny číslování podrobných bodů
 Změna výměnného formátu (VFK)
Dotazy
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
 §77 odst.2a) (vyhláška 26/2007 Sb.)

Výměra je určena
 ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3
nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou
vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na
jejich kód kvality;
 způsob určení výměry se označí kódem 2
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
78
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
1
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
(1,2,6,3,4,5,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
(1,2,6,3,4,5,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
 §10 odst.4a)

Výměra je určena
 ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality
3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou
vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na
jejich kód kvality;
 způsob určení výměry se označí kódem 2
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
1
Přidání bodu do přímky
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
1
Přidání bodu do přímky
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
 §77 odst.2b) (vyhláška 26/2007 Sb.)

Výměra je určena
 jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr
nebo ze souřadnic v místním systému;
 způsob určení výměry se označí kódem 1
 Nový stav
 §10 odst.4b)

Výměra je určena
 z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním
systému;
 způsob určení výměry se označuje kódem 1
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
 §77 odst.2c) (vyhláška 26/2007 Sb.)

Výměra je určena
 ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden
lomový bod, který není vloženým bodem na přímé
hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8;
 způsob určení výměry se označí kódem 0
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
78
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
1
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
(1,2,6,3,4,5,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
(1,2,6,3,4,5,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
 §10 odst.4c)

Výměra je určena
 ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně
jeden lomový bod, který není vloženým bodem na
přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8;
 způsob určení výměry se označí kódem 0
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
78
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
1
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Shodné souřadnice obrazu
a polohy
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
Kód kvality 3
Kód kvality 8
1
Rozdílné souřadnice
obrazu a polohy
2
5
6
78
(1,2,3,4,1)
4
3
Úprava výpočtu výměry
 Současný stav
 §77 odst.2d) (vyhláška 26/2007 Sb.)

Výměra je určena
 Graficky
 1. planimetrováním,
 2. výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo
 3. výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu
parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě, s
přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob
určení výměry se označí kódem 0.
 Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném
pořadí.
Úprava výpočtu výměry
 Nový stav
 §10 odst.4d)

Výměra je určena
 graficky, a to planimetrováním, výpočtem z měr
odměřených na mapě, nebo výpočtem ze souřadnic
lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely
odměřených na mapě;
 způsob určení výměry se označuje kódem 0.
Úprava výpočtu výměry
 §82 odst.2)

Při výpočtu výměry se dává přednost způsobu určení
výměry označenému vyšším kódem, přitom způsob
určení výměry označený kódem 1 se nepoužívá. Pro
výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování
jako u souřadnic. Je-li výměra oddělované parcely
menší než 0,50 m2, zaokrouhlí se na 1 m2. V případě
označení této části pozemku písmenem malé abecedy
se výměra dílu uvede v m2 na 2 desetinná místa.
Úprava výpočtu výměry
 Algoritmus automatického výpočtu výměr

Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen
z určování výměry parcely
 vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně
jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je
menší nebo rovna 1 cm
 Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou
sousedních bodů je větší než 1 cm.
 Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality 3 nebo 4
(bez ohledu na to, zda je kód kvality uveden u souřadnice
obrazu nebo souřadnice polohy).
 Pro určení výměry parcely se použijí ty souřadnice, u
kterých je uveden kód kvality (souřadnice tvořící závazné
geometrické určení parcely).
Úprava výpočtu výměry
 Algoritmus automatického výpočtu výměr

Kritérium pro určení, zda má být bod vyloučen
z určování výměry parcely
 vyloučeny budou body, které nejsou lomové a současně
jejich vzdálenost od spojnice nejbližších lomových bodů je
menší nebo rovna 1 cm
 Lomový bod je takový bod, jehož vzdálenost od spojnice dvou
sousedních bodů je větší než 1 cm.
 Zjištění, zda nevyloučené body mají kód kvality různým
od 3 a 4,
 Pro určení výměry parcely se použijí souřadnice po nichž
vede kresba (souřadnice obrazu).
Dotazy
Děkuji za pozornost

similar documents